Loading...

Vodite dnevnik medicinske sestre

autor: Srednja medicinska i IT Gimnazija | 12. 01. 2022, 12:16 pm
img-responsive

Vežbajte već u srednjoj školi da redovno vodite dnevnik i zapisujete interesantne situacije, probleme, pitanja, rešenja... vezana za vaš posao medicinske sestre. Ako to budete činili i kasnije, vaši tekstovi mogu da postanu dobra lična zbirka znanja i zapažanja, a možda i osnova za rado čitan blog, zdravstveni sajt sa savetima, knjigu, scenario za film, seriju... Posao medicinske sestre je dinamičan i jedinstven zbog velikog broja situacija i kontakata koji su ponekad naporni, ali uvek originalni i jedinstveni.

Uopšte nije važno gde se trenutno nalazite geografski i do kog stepena obuke ste stigli u pripremama za poziv medicinske sestre ili tehničara. Neka vam Srednja medicinska škola Beograd, Srednja medicinska škola Kragujevac ili bilo koja druga medicinska škola, dom zdravlja u kojem obavljate praksu, bolnica ili obdanište u kojima radite kao pripravnik, vaše stalno radno mesto medicinske sestre... budu početna tačka i inspiracija. Nikad nije kasno da se se beleženjem počne. Napravite plan šta ćete i kada zapisivati, i krenite u savladavanje jedne lepe i korisne navike koju preporučujemo.

Evo odmah nekoliko razloga zbog kojih je pisanje važno.

Vođenje dnevnika je dobro za vaše mentalno zdravlje, raspoloženje, dnevno opuštanje...

Ovim jednostavnim metodom vi dolazite u priliku da opišete svoja osećanja i misli i tako bolje razumete sebe i događaje koji se odvijaju.

Vođenje dnevnika ojačava vaše sposobnosti svrsishodnog razmišljanja, uvida, rešavanja emotivnih konfliktnih situacija...

Tu su, naravno, i neke medicinske informacije vezane za posao, koje biste možda zaboravili, a korisno je da ih imate.

Izvesna istraživanja sprovedena na uzorku medicinskih sestara pokazuju sasvim objektivne nalaze – dokazano je da vođenje dnevnika može da snizi krvni pritisak, olakša simptome depresije, poboljša imunitet, čak smanji izostajanje sa posla. Medicinske sestre koje redovno vode dnevnik umanjuju rizik od „sagorevanja na radnom mestu“, imaju manje simptoma umora i zasićenosti poslom, a više saosećanja za pacijente. Upitane za konkretne koristi koje imaju od pisanja, medicinske sestre u najvećem broju odgovaraju da su im dnevnici pomogli da oslobode svoja najdublja osećanja, da ih razumeju i objasne, da donesu bolje odluke. Vođenje dnevnika u svakom slučaju poboljšava kritičko mišljenje, a u zdravstvenim profesijama to je vema bitno.

Jedno od važnih pitanja koje sigurno postavljate je – može li se odmah voditi kvalitetan dnevnik, koji će imati sve navedene koristi?

Odgovor je da je vežba važna za svaku aktivnost, pa i za ovu. Baš zato se savetuje da počnete odmah. Možda nećete u prvim danima biti sposobni da jasno sagledate svoja osećanja i imate uvid u svoje odluke, ali ćete vrlo brzo moći da razlikujete objektivno od subjektivog, bitno od nebitnog, prolazno od trajnog...

Krenite sa kratkim opisivanjem dnevnih događaja i zapišite lična razmišljanja o njima. Za neke će to biti jedini zapis, a drugima možete da se vratite u narednim danima ako zaključite nešto novo, što vam se čini značajnim.

Neka vaš dnevnik bude odraz vašeg raspoloženja i ličnosti. Na vama je da odlučite da li ćete, u nekom trenutku ili dominantno, koristiti kratke i jednostavne rečenice ili kreativna stilska rešenja. Najvažnije je da dnevnički zapis bude iskren, tačan, bez autocenzure. Pišući dnevnik vi samo opisujete i ponekad objašnjavate pojave i osećanja.

Vaš dnevnik ćete čitati samo vi, znači nema straha od mišljenja i eventualne osude drugih.

Izaberite medijum koji vam odgovara – papir i olovku ili kompjuter, odnosno laptop.

Odredite vreme za pisanje i obavezno navedite datum beleške. Odvojite 15-30 minuta vremena – najbolje je da pisanje dnevnika bude svakodnevno, ili bez većih pauza. Pisanje ne bi trebalo da bude obaveza koja opterećuje.

Pročitajte dnevni zapis ili veću partiju povremeno i razmislite o svom odgovoru na situaciju, dobrim i lošim ishodima. Šta bi moglo bolje da se uradi sledeći put, čime ste zadovoljni, a čime niste?

Vođenjem dnevnika medicinske sestre, bolje ćete razumeti sebe i druge. Imaćete, pored toga, vredne zapise o svojim pacijentima, kolegama, stručnim mišljenjima, terapijama, nalazima, što može biti dragocena pomoć da u poslu postanete kompetentniji i odlučniji.

Sledeća Prethodna