Loading...

Veštačka inteligencija u poslu medicinske sestre

autor: IT Gimnazija | 12. 03. 2024, 10:36 am
img-responsive

Za mlade koji se tek školuju za zanimanje medicinske sestre ili tehničara ova tema ima značaj – razvoj veštačke inteligencije napreduje toliko brzo da će pre ili kasnije na svom radnom mestu biti suočeni sa njom.

Sigurno je da na odeljenjima u bolnicama neće umesto zdravstvenih radnika šetati samo roboti i komunicirati sa pacijentima, ali njihovo prisustvo se ne isključuje. Veštačka inteligencija (AI) je, ipak, širi pojam i kao takvog ga treba shvatiti. Ona već transformiše mnoge aspekte zdravstvene zaštite, od dijagnostike, preko lečenja, do prevencije.

Ako odaberete da se školujete kod nas, Srednja medicinska škola Beograd, Srednja medicinska škola Kragujevac i naši predavači u drugim centrima uputiće vas u najnovija poznata dostignuća, ali budite spremni da istražujete sami. I posebno da se kontinuirano tokom karijere informišete o napretku informacionih tehnologija koji može da donese promenu u vašem poslu.

Primena veštačke inteligencije u zdravstvu ima brojne prednosti za medicinske sestre.

Poznato je već sada da je moguće poboljšanje donošenja odluka i kliničkih procena, tako što AI može da pruži važne i pravovremene informacije kao što su podaci o pacijentima, medicinska dokumentacija, uputstva i predlozi na osnovu najboljih praksi.

Takođe je očekivano da će AI smanjiti radno opterećenje i stres medicinskih sestara i tehničara automatizacijom nekih rutinskih i ponavljajućih zadataka, kao što su dokumentacija, administracija lekova, zakazivanje i komunikacija.

Za zdravstvene radnike koji budu umeli da iskoriste njene prednosti, veštačka inteligencija će učestvovati u obrazovanju i obuci, tako što će na personalizovan način doprineti povećanju njihovog znanja. Na zahtev će se mnogo lakše uz pomoć AI dobijati povratne informacije, učestvovati u simulacijama i usavršavanjima.

Programi na bazi veštačke inteligencije mogu sasvim konkretno da pomognu medicinskim sestrama da prate svoje zdravlje, bezbednost, blagostanje, tako što će upozoravati na potencijalne rizike, pružati podršku, davati savete.

Izazovi koje ne treba zanemariti

Pored dobrih strana, međutim, postoji i nekoliko izazova za buduće medicinske sestre i tehničare. Od njih se može na radnom mestu zahtevati da steknu nove veštine i kompetencije za efikasan rad sa sistemima veštačke inteligencije, kao što je digitalna pismenost za rad sa podacima i softverima, kritičko razmišljanje i saradnja.

Može se očekivati i promena uloga i odgovornosti u zdravstvenom timu u budućnosti, pošto se neki od zadataka medicinskih sestara mogu dodeliti sistemima veštačke inteligencije. Istovremeno će se pojaviti novi zadaci koji zahtevaju nadzor i intervenciju čoveka, odnosno medicinske sestre.

Da li se treba osloniti na podatke i preporuke veštačke inteligencije, koji možda nisu uvek transparentni, objašnjivi ili pouzdani? U zdravstvenim ustanovama u najrazvijenijim zemljama upravo su u toku kampanje koje traže regulisanje mesta i uticaja AI u zdravstvu. Autonomija i odgovornost zdravstvenih radnika podrazumeva da je, ipak, na njima krajnja odluka o pitanjima bolesti i zdravlja, koja su, i bez prisustve robota, dovoljno osetljiva i životno važna. Sve navedeno može imati uticaj i na odnose i interakciju medicinskih sestara sa pacijentima i kolegama, pošto će morati da se uravnoteži upotreba tehnologije sa svakodnevnim ljudskim poslovima i obavezama.

Sistemi veštačke inteligencije moraju se koristiri na način koji poštuje dostojanstvo, prava, vrednosti i preferencije pacijenata i medicinskih sestara. To podrazumeva i zaštitu privatnosti, poverljivosti, bezbednosti i vlasništva nad podacima koje prikupljaju, čuvaju, dele i analiziraju sistemi veštačke inteligencije.

Za buduće medicinske sestre i tehničare važno je, dakle, da budu dobro informisani i prate napredak veštačke inteligencije. Do nedavno se kao jedno od zanimanja u kojima roboti ne mogu zameniti ljude, na primer, navodio posao zdravstvenog negovatelja. Danas već imamo podatak da je prvi put uspešno testiran humanoidni robot koji može da obuče nepokretnu osobu koristeći precizno obe svoje ruke.

Komunikacija licem u lice, empatija, razumevanje i odnosi koji u međuljudskom kontaktu nastaju ne mogu se tako lako zameniti robotima koje pokreće veštačka inteligencija. Ali napredak u drugim oblastima odvija se gotovo nezamislivo brzo. Timovi naučnika danonoćno rade na usavršavanju veštačke inteligencije i ne znamo unapred čime nas mogu iznenaditi.

Prethodna