Loading...

Nastavak školovanja za maturante srednjih medicinskih škola

autor: IT Gimnazija | 10. 06. 2024, 12:48 pm
img-responsive

Mnogi maturanti srednjih medicinskih škola u Srbiji žele da nastave svoje obrazovanje na višim nivoima i steknu dodatna znanja i veštine koje će im omogućiti da napreduju u svojim karijerama u zdravstvenom sektoru. Za sve one koji planiraju da prošire svoje obrazovanje i postanu stručnjaci u različitim medicinskim disciplinama, Srbija nudi bogat izbor medicinskih fakulteta i viših škola. Bilo da želite karijeru medicinske sestre ili doktora u nastavku vam donosimo listu najprestižnijih institucija koje možete uzeti u obzir.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu jedan je od najstarijih i najprestižnijih medicinskih fakulteta u regionu. Osnovan je 1920. godine i nudi programe osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet je poznat po svom kvalitetnom nastavnom kadru, modernim laboratorijama i bogatoj istoriji medicinskih istraživanja.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu nudi programe osnovnih i postdiplomskih studija u različitim medicinskim disciplinama. Fakultet je poznat po svojoj posvećenosti savremenim metodama učenja, istraživačkom radu i saradnji sa zdravstvenim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu nudi programe osnovnih, master i doktorskih studija, kao i specijalističke studije u različitim oblastima medicine. Fakultet je poznat po svojim istraživačkim projektima, savremenim nastavnim metodama i usmerenosti ka primeni teorijskih znanja u praksi.

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu jedan je od najmlađih medicinskih fakulteta u Srbiji, osnovan 2007. godine. Uprkos svojoj relativnoj mladosti, fakultet je brzo stekao reputaciju zbog kvalitetnog obrazovanja i istraživačkog rada. Nudi širok spektar programa od osnovnih do doktorskih studija.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu nudi programe strukovnih studija u različitim oblastima zdravstvene nege i zdravstvenih tehnologija. Škola je poznata po svojoj praksi-orijentisanoj nastavi, što omogućava studentima da steknu praktična znanja i veštine neophodne za rad u zdravstvenom sektoru.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Zemunu

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Zemunu nudi širok spektar programa strukovnih studija u oblastima zdravstvene nege, fizioterapije, laboratorijske tehnologije i mnogim drugim. Škola se ponosi svojim modernim učionicama i laboratorijama, kao i posvećenim nastavnim kadrom.

Prve informacije o terminima za prijavu, prijemni i upis

Prema kalendaru upisa, prvi (junski) upisni rok počinje 19. juna prijavljivanjem kandidata, koje traje do 22. juna. Prijemni ispiti će se održavati od 24. do 28. juna, a fakulteti su dužni da najkasnije do 1. jula objave preliminarne rang-liste po studijskim programima. Konačne rang-liste, koje služe kao osnov za upis, Univerzitet će objaviti najkasnije do 8. jula. Upis kandidata je predviđen u periodu od 8. do 12. jula.

Prethodna