Loading...

Medicinska škola - kako učiti na praktičnoj nastavi

autor: Srednja medicinska i IT Gimnazija | 20. 12. 2021, 10:03 am
img-responsive

Praktična nastava predstavlja obavezan sastavni deo obrazovanja za zanimanje medicinska sestra, zbog čega je i učenje specifično. Učenici medicinskih škola suočavaju se sa izazovima nepoznatim njihovim vršnjacima koji pohađaju druge škole. Neki od najčešćih su organizacija vremena, koordinacija naučenog u teoriji i praksi, adaptacija na okruženje na koje nailaze u zdravstvenim ustanovama u kojima obavljaju praktičnu nastavu...

Kako ove probleme rešiti brzo i efkasno, i šta se preporučuje za bolji uspeh u savladavanju gradiva?

Srednja medicinska škola Beograd, kao i Srednja medicinska škola Kragujevac sarađuju sa eminentnim zdravstvenim ustanovama u organizaciji praktične nastave. To znači da će vas u ordinacijama i na odeljenjima bolnica i klinika sačekati iskusni profesionalci, željni da vam prenesu znanja. Oni, međutim, imaju i dnevne obaveze na svom radnom mestu, pa će od vas u velikoj meri zavisiti koliko ćete to iskoristiti.

Evo nekoliko saveta koji mogu da pomognu.

Pripremite se unapred za praksu tako što ćete se fokusirati na partije koje su već teorijski obrađene. Šta je to što želite da vidite, saznate?

Pošto smo svi navikli na tehnička pomagala, dobro bi bilo da na mobilnim telefonima češće koristite diktafon. Možete diskretno snimiti svoje zapažanje, informaciju koju treba da zapamtite, ili izlaganje druge osobe ako je to primereno i dozvoljeno. U svakom slučaju, oslonite se i na olovku i papir. Uvek imajte sa sobom notes i zapišite interesantne i važne podatke, čak i ako mislite da ćete ih sigurno zapamtiti.

Pošto se praktična nastava izvodi obično u okviru manje grupe učenika, razgovarajte o događajima sa prakse sa članovima svoje grupe. Razmenite iskustva, novostečena znanja, ali i emotivne reakcije na pojedina dešavanja koja su na vas ostavila poseban utisak. Možete da se dogovorite i da učite zajedno, ili se organizovano preslišavate po partijama za koje ste se dogovorili da ih naučite.

Pitajte na praktičnoj nastavi baš sve što vas interesuje i pažljivo slušajte odgovore na pitanja koja postavljaju drugi.

Razgovarajte iskreno sa profesorom zaduženim za vođenje praktične nastave ukoliko imate nedoumice vezane za vaš budući posao. Nije retko da učenici počnu da se pitaju da li su napravili dobar izbor kada se suoče sa konkretnim zadacima u praksi. Te dileme su obično kratkotrajne i najbolje će ih razrešiti stručno lice, pedagoški obučeno i dobro upućeno u sve karakteristike radnog mesta medicinske sestre.

Stičite postepeno naviku da učite i na drugim mestima, a ne samo kod kuće, za svojim radnim stolom. Obuka za medicinske sestre je dinamična i ponekad veoma naporna, a usklađivanje teorijskih i praktičnih znanja treba da postane vaš primarni cilj. Organizacija vremena je tema kojoj se treba posvetiti. Trudite se da razlikujete bitno od nebitnog i da u bitnim znanjima i veštinama postepeno postajete savršeni.

Nađite i dovoljno vremena za opuštanje, odmor, zabavu...

Vežbajte optimistički pogled na praktičnu nastavu. Tu ste da nešto naučite, pružila vam se sjajna prilika da učite od najboljih, i svakako ćete uspeti u tome.

Nemojte očekivati da budete spretni na samom početku. Greške se dešavaju, a osobe koje posao obavljaju izvanredno sigurno su utrošile više godina na svakodnevnu vežbu.

Ako ste nespokojni i zabrinuti, pokušajte da budete realni. Praktična nastava je samo praktična nastava. Ne vezujte se preterano za uslove i okolnosti u kojima se nalazite – možda ćete raditi posao medicinske sestre u sasvim drugačijem okruženju. Razmislite šta tačno želite, postavite cilj i krenite ka njemu.

Svi navedeni saveti, naravno, korisni su i za učenike drugih škola i usmerenja, koji su obavezni da prisustvuju praktičnoj nastavi. Praksom ulazite u svet rada i vidite ga neposredno, na način kako se svakodnevno obavlja, što predstavlja dragoceno iskustvo.

Sledeća Prethodna