Loading...

Dr Ana K.

Mikrobiologija sa epidemiologijom
Dr Ana K.

Radno iskustvo

02/04 -

Nastavnik stručnih predmeta

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Beograd

Član Školskog odbora kao predstavnik zaposlenih – dva mandata

Predavač na kongresima i stručnim skupovima (podijatrija, anoreksija, sterilizacija)

Član radnih grupa pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (izrada maturskih pitanja, recenzija udžbenika, inoviranje programa za fizioterapeutske tehničare, revizija maturskih pitanja)

07/03 - 12/03

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Privatna ordinacija „Gatfos“, Beograd

Dom zdravlјa „Vizim“, Beograd

5/03 - 07/03

Nastavnik fizikalne terapije

Medicinska škola „Beograd”, Beograd

05/96 - 05/98

Lekar na specijalizaciji

Klinički centar Srbije

Institut za rehabilitaciju „Selters”, Mladenovac

09/89 - 12/93

Lekar opšte prakse

Zdravstveni centar „Anđa Ranković“, Vršac

Hitna pomoć, Ambulanta opšte medicine i Dečji dispanzer

1988 - 1989

Lekar na obaveznom lekarskom stažu

Medicinski centar Pančevo

Obrazovanje

1994 - 1998

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Medicinski fakultet, Beograd

Klinički centar Srbije, Beograd

1994 -

Magisterijum iz fizikalne medicine Medicinski fakultet u Beogradu, završena prva godina

1981 - 1987

Medicinski fakultet, Beograd

1977 - 1981

Gimnazija, Kruševac

Profesionalana udruženja i aktivnosti

  • Član Srpskog lekarskog društva
  • Član Lekarske komore Srbije
  • Redovno učešće na akreditovanim programima kontinuirane medicinske edukacije