Loading...

Dr Jelena J.

Anatomija i fiziologija
Dr Jelena J.

OBRAZOVANJE

SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Licenca za rad važeća izdata od strane Lekarske komore Srbije 01.1.2007. godine.

Vojnomedicinska akademija, Beograd, 2002-2006.

Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije-zvanični program specijalističke obuke sa kruženjem na odelјenja ortopedije, neurologije, reumato-logije, plastične hirurgije, kardiologije, pulmologije, dečije rehabilitacije.

Specijalistički ispit položen odličnom ocenom.

Stručni ispit položen 2002. godine.

DOKTOR MEDICINE

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 1995-2001.

RADNO ISKUSTVO

  • Od 21.9.2009. godine - Farmaceutsko-fizioterapeutska škola. Pozicija - nastavnik stručnih predmeta. Odgovornosti: držanje teorijske nastave iz medicinskih predmeta u okviru 40 satne radne nedelјe, obavlјanje dužnosti odelјenjskog starešine, rad u okviru stručnih tela, rad roditelјima. U periodu od decembra 2012. do septembra 2017. godine uz obrazovno- vaspitni rad obavlјala i dužnost pomoćnika direktora Farmaceutsko-fizioterapeutske škole. Odgovornosti: registrovanje predaje mesečnih planova, posete časova redovne i dodatne nastave; organizovanje zamene časova odsutnih nastavnika, učestvovanje u radu stručnih aktiva, učestvovanje u radu Pedagoškog kolegijuma, prisustvovanje svim sednicama Odelјenjskih veća i Nastavničkog veća;
  • Od septembra 2013. do jula 2015. radila kao fizijatar u sportskom društvu „FK Pinosava“ i „FK Avala 1939“- licenca za rad izdata od strane Fudbalskog saveza Srbije. Odgovornosti: pružanje prve pomoći tokom fudbalskih utakmica, pružanje zdravstvene nege sportistima koja obuhvata medicinski intervju,fizikalni pregled, savetodavni rad.
  • Od 08. 5. 2008. do 20.9.2009. godine -„ORSIM d.o.o.“- privredno društvo za izradu i promet medicinskih sredstava. Pozicija - rukovodilac sektora za medicinska pitanja. Odgovornosti: pružanje zdravstvene nege pacijentima koja obuhvata medicinski intervju,fizikalni pregled, predlog za korišćenje ortopedskih pomagala, kontrola podobnosti ortopedskog pomagala, škola hoda kod osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta.
  • Od 01.12.2006. do 31.05.2007. Opšta bolnica „Belmedik“. Pozicija-specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Odgovornosti: pružanje zdravstvene nege pacijentima koja obuhvata medicinski intervju,fizikalni pregled, ordiniranje terapijskih procedura iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije kao i aplikovanje istih.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Tokom specijalističkog staža više puta učestvovala u naučno-istraživačkim projektima iz oblasti rehabilitacije povređenih i obolelih.