Loading...

Zidar - fasader

Smatra se da je na tržištu rada povećana potreba za radnicima obrazovnog profila zidar - fasader, treći stepen.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Smatra se da je na tržištu rada povećana potreba za radnicima obrazovnog profila zidar - fasader, treći stepen. Zato i ne čudi što je sve veće interesovanje, tim pre što ovo zanimanje građevinske struke uvek može da bude isplativo.

Pored toga što osoba koja stekne diplomu za zanimanje zidar - fasader može da se zaposli u nekoj građevinskoj firmi, takođe može bez ikakvih problema da radi i samostalno. A uz to, zaposlenje može da potraži van granica naše zemlje, jer je poznato da je potreba za majstorima velika i u inostranstvo.

Praktično govoreći osoba koja se kvalifikuje za ovo zanimanja trećeg stepena nikada neće biti bez posla, prosto zato što uvek postoji potreba ili kod privatnih lica ili u kompanijama koje posluju u oblasti građevinarstva za radnicima tog profila.

U okviru nastavnog programa su zastupljeni i opšteobrazovni i stručni predmeti, s tim što postoji i izborni predmet prema programu obrazovnog profila u toku svake godine. Zato svaki kandidati ima obavezu da odluči da li će pohađati versku nastavu ili građansko vaspitanje kao obavezan izborni predmet.

A što se tiče opštih predmeta, osim matematike, srpskog jezika i književnosti, kao i stranog jezika i fizičkog vaspitanja, zastupljeni su i muzička umetnost i likovna kultura, zatim geografija i istorija, kao i ekologija i zaštita životne sredine. Takođe su zastupljeni i opšteobrazovni predmeti ustav i prava građana, fizika i hemija, te računarstvo i informatika.

Ukupno je šest stručnih predmeta u nastavnom programu, pa kandidati koji žele da steknu zvanje zidar - fasader, III stepen pohađaju stručne predmete tehničko crtanje sa čitanjem planova, nacrtna geometrija i organizacija građenja, kao i predmete građevinske konstrukcije, statika i građevinski materijali. Takođe je predviđeno da kandidati pohađaju i praktičnu nastavu u toku sve tri školske godine.

Opšti predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Hemija
 • Istorija
 • Geografija
 • Likovna kultura
 • Muzička umetnost
 • Računarstvo i informatika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Ustav i prava građana

Stručni predmeti

 • Statika
 • Organizacija građenja
 • Nacrtna geometrija
 • Građevinski materijali
 • Tehničko crtanje sa čitanjem planova
 • Građevinske konstrukcije

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje

Praktična nastava prema programu obrazovnog profila

 • Srpski jezik i književnost
 • Matematika
 • Strani jezik
 • Fizičko obrazovanje
 • Istorija
 • Hemija
 • Fizika
 • Muzička umetnost
 • Nacrtna geometrija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Građevinski materijali
 • Tehnologija sa praktičnom nastavom
 • Obavezan izborni predmet Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 • Matematika
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Geografija
 • Likovna kultura
 • Građevinske konstrukcije
 • Nacrtna geometrija
 • Statika
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Obavezan izborni predmet po programu Građansko vaspitanje ili Verska nastava
 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Ustav i prava građana
 • Organizacija građenja
 • Građevinske konstrukcije
 • Tehnologija rada sa praktičnom nastavom
 • Obavezan izborni predmet po programu Verska nastava ili Građansko vaspitanje