Loading...

Elektroinstalater

Redovno školovanje za zanimanje elektroinastalater traje 3 godine, a IT gimnazija nudi i stručno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i vanredno školovanje

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Kako je u pitanju zanimanje trećeg stepena, to osoba koja želi da se kvalifikuje za obrazovni profil elektroinstalater nema mogućnost da odmah po sticanju diplome upiše izabrani fakultet ili višu školu. Zapravo se u tom slučaju prvo vrši prekvalifikacija ili dokvalifikacija za zanimanje određeno četvrtog stepena, a nakon stečene diplome postoji mogućnost da kandidat upiše određenu višu školu ili fakultet.

Što se samog školovanja tiče, moramo naglasiti da je IT gimnazija Kragujevac u skladu sa pravilima ovlašćena da vrši kako stručno osposobljavanje za zanimanje elektroinstalater, tako isto je u njenoj ponudi i dokvalifikacija i prekvalifikacija, a naravno da se sprovodi i vanredno i redovno školovanje za ovo zanimanje trećeg stepena.

Celokupan školski program je sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije usklađen, a budući da se radi o propisno sertifikovanoj obrazovnoj instituciji, kandidati dobijaju pravno validne i zvanično priznate diplome. S obzirom na to da su u pitanju dokumenta, koja su u istom rangu sa diplomama brojnih državnih obrazovnih institucija, to njihovi vlasnici imaju potpuno pravo da zahtevaju upis u radni dosije, a ukoliko ga imaju otvorenog u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Podrazumeva se da bi trebalo u svoju zvaničnu radnu biografiju (CV) da navedu informaciju o tome da su stekli diplomu za zanimanje elektroinstalater, a svakako njome dokazuju da su osposobljeni za bavljenje tim poslom.

Osnovna obaveza lica koje ima navedene kvalifikacije je vezana za rad sa električnim instalacijama i specijalizovanim elektro uređajima. Zapravo će elektroinstalater da brine kako o instalacijama, tako i o ugradnji brojnih priključnih elemenata, te elektroopreme, odnosno razvodnih ormana i ostalih električnih uređaja. Isto tako je zadužen i da održava i servisira elektro opremu, te da postavlja niskonaponske instalacije, zatim da ih ispituje, odnosno stavlja u pogon i kasnije održava i servisira po potrebi.

U zavisnosti od toga gde je zaposlen, zaduženja su drugačija, a u principu može biti zadužen za rad na građevinskim objektima u izgradnji, zatim u brojnim industrijskim postrojenjima, kao i u različitim preduzećima, gde je uglavnom zadužen za održavanje, servisiranje i popravku elektro opreme. Svakako da se razlikuju i uslovi rada upravo od mesta zaposlenja, a treba imati na umu da je posao koji obavlja lice kvalifikovano za obrazovni profil elektroinstalater često zahtevan, jer se obavlja u stojećem položaju, a ponekad i u ne tako prijatnom položaju, na merdevinama ili na građevinskim skelama, odnosno na visini. Zato i jeste vrlo bitan aspekt bavljenja ovim poslom i poznavanje, ali i primena odredbi Zakona o zaštiti na radu, jer osobama koje se tim poslom bave na građevinskim objektima u izgradnji često preti opasnost od pada sa visine, a u svakodnevnim poslovima i od strujnog udara, pa je naročito potrebno da se vodi računa o merama zaštite na radu i njihovoj pravilnoj primeni.

Da bi svako ko se odluči bilo za redovno ili vanredno školovanje, bilo za stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju, odnosno dokvalifikaciju za zanimanje elektroinstalater bio u potpunosti sposoban da se tim poslom bavi u budućnosti, proći će i kroz praksu, a koja se u predviđenom trajanju odvija svake školske godine.

U nastavnom programu postoje kako opšti predmeti, tako isto i stručni, a još jednom naglašavamo da se školovanje za obrazovni profil elektroinstalater trećeg stepena vrši uz maksimalno poštovanje smernica, koje određuje nadležno ministarstvo.

U toku svake školske godine će kandidati imati obavezu da pohađaju nastavu u okviru 4 opšta predmeta i to strani jezik, matematika, srpski jezik i književnost, kao i fizičko vaspitanje. Osim njih, zastupljeni su i istorija i geografija, zatim hemija i fizika, kao i opšti predmeti likovna kultura, muzička umetnost i ekologija i zaštita životne sredine, te računarstvo i informatika.

A u okviru struke će se kandidati upoznati sa predmetom tehničko crtanje, dok se u nastavnom programu nalaze i stručni predmeti elektronika, električna merenja i osnove elektrotehnike, kao i električne mreže i postrojenja. Takođe su zastupljeni i predmeti električne instalacije i osvetljenje, zatim električne instalacije jake struje i električni aparati i uređaji, kao i stručni predmet ekonomika i organizacija preduzeća.

Prema aktuelnom nastavnom programu, tokom svake školske godine bi trebalo kandidati da se opredele između dva obavezna izborna predmeta, te da odluče da li će pohađati versku nastavu ili pratiti predmet građansko vaspitanje.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Likovna kultura
 • Računarstvo i informatika
 • Fizika
 • Hemija
 • Ekologija i zaštita životne sredine

STRUČNI PREDMETI

 • Osnove elektrotehnike
 • Tehničko crtanje
 • Električna merenja
 • Elektronika
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Električne instalacije jake struje
 • Električne instalacije i osvetljenje
 • Električni aparati i uređaji
 • Električne mreže i postrojenja
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Likovna kultura
 10. Muzička umetnost
 11. Ekologija i zaštita životne sredine
 12. Osnove elektrotehnike
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Osnove elektrotehnike
 6. Tehničko crtanje
 7. Električna merenja
 8. Elektronika
 9. Električne instalacije jake struje
 10. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 11. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ekonomika i organizacija preduzeća
 6. Električne instalacije i osvetljenje
 7. Električne instalacije jake struje
 8. Električni aparati i uređaji
 9. Električne mreže i postrojenja
 10. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 11. Praktična nastava