Loading...

Administrator računarskih mreža

Jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.


Audio verzija teksta

U oblasti informacionih tehnologija jedno od izuzetno traženih, ali i prilično dobro plaćenih zanimanja je i administrator računarskih mreža, a za koje školovanje traje ukupno četiri godine. Upravo zahvaljujući tome što svako ko bude odlučio da pohađa IT gimnaziju u Kragujevcu, a nakon uspešnog završetka pohađanja teorijskog i praktičnog dela nastave stiče priznatu diplomu za konkretno zanimanje četvrtog stepena, svakako ima mogućnost da školovanje nastavi na ma kojoj višoj školi ili fakultetu.

Prostorije u kojima se sprovodi redovna nastava se nalaze u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, a u gradu koji se smatra samim srcem Šumadije. Ne samo da je IT gimnazija Kragujevac smeštena na lako dostupnoj lokaciji, već je i celokupan prostor opremljen kako savremenim sistemom video nadzora, tako i vrhunskim sistemom klimatizacije i ventilacije. Moramo napomenuti i to da se nastava za predmet računarstvo i informatika, a koji je vrlo važan za školovanje u okviru smera administrator računarskih mreža, sprovodi u tri kabineta, koliko ih pomenuta obrazovna institucija poseduje. Naravno da je svim učenicima omogućeno da tada koriste najsavremeniju računarsku opremu, čiji je kvalitet vrhunski, te se isto tako podrazumeva da se u svakoj učionici osim pametnih tabli, nalazi i video projektor, kao i televizijski prijemnik.

Za učenike je omogućeno pohađanje nastave u okviru predmeta fizičko vaspitanje u savremeno opremljenoj sai, a koja je od škole udaljena samo par minuta hoda.

IT Gimnazija u Kragujevcu je obrazovna institucija koja je od strane resornog ministarstva u potpunosti ovlašćena za sprovođenje nastave, a po čijem završetku učenici stiču zvanje administrator računarskih mreža. Nastavni program prema kome se ta edukacija sprovodi je u potpunosti usklađen sa onim koji je naveden od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

S obzirom na to da profesori koji predaju i opšte i stručne predmete, imaju višegodišnje radno iskustvo i to prvenstveno u državnim srednjim školama, to se smatraju izuzetno dobro kvalifikovanim. Zahvaljujući činjenici da je nastava primarno interaktivna, svim učenicima je omogućeno da na vrlo jednostavan način steknu sva znanja koja su predviđene važećim nastavnim programom. Svakako se podrazumeva da će profesori voditi računa i o različitosti, ali i o individualnosti svakog učenika, te da će ih maksimalno uvažavati. Trajanje školske godine je u potpunosti usklađeno sa aktuelnim školskim kalendarom, a koji važi na teritoriji cele zemlje, pa se i upis zainteresovanih organizuje u dva roka, to jest tokom juna i meseca avgusta, te se 31. avgust smatra poslednjim danom kada je dopušteno izvršiti upis deteta.

Član broj 43, a koji je naveden u okviru Zakona o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, podrazumeva da je redovno školovanje omogućeno svakome ko je mlađi od 17 godina, a pre toga je završio osnovnu školu i o tome može da priloži relevantan dokaz, što se odnosi na važeće svedočanstvo o završenim razredima osnovne škole. Isto tako je dopušteno da se u ovu instituciju upiše i onaj učenik koji navedene uslove u potpunosti ispunjava, a koji je možda prethodno pohađao neku drugu srednju školu, te sada ima želju da započne školovanje, kako bi se kvalifikovao za zanimanje administrator računarskih mreža.

Ukoliko roditelj ili staratelj deteta, koje sve pomenute uslove ispunjava, želi da dobije informacije o školi ili o postupku upisa, te bilo koje druge, trebalo bi da kontaktira ovlašćeno lice IT gimnazije u Kragujevcu, a kako bi dobio sve potrebne podatke.

Naglašeno je da je obaveza roditelja, to jest staratelja svakog upisnika prvo da lično bude prisutan kada bude upis organizovan, a zatim i da tada sa školom zvanično potpiše ugovor o školovanju. Međutim, uslov za potpisivanje ugovora se odnosi na posedovanje važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom, a koji mora da bude priložen tom prilikom na uvid. Tačnije, pre zvaničnog potpisivanja ovog ugovora se mora identifikovati roditelj (staratelj) svakog deteta, a što osim uz pomoć lične karte, ali pod uslovom da joj nije istekao rok važnosti, može da bude izvršeno i uz korišćenje kako pasoša, tako i vozačke dozvole. Isto tako je naročito važno istaći informaciju da se prilikom upisa zahteva da bude priloženo kako svedočanstvo završene osnovne škole, tako i izvod iz matične knjige rođenih pojedinačnog kandidata, odnosno njegova krštenica. U principu, nepisano pravilo je da se dostavljaju overene fotokopije ovih dokumenata, a originali se moraju priložiti na uvid, stim što naravno postoji mogućnost i da jednostavno budu samo originalna dokumenta dostavljena.
Iako se podrazumeva da se obe strane koje budu potpisale navedeni ugovor svakako moraju u potpunosti pridržavati njegovih odredbi, naglašavamo da se roditelj učenika, a koji potpisuje ovaj ugovor, to jest njegov zvanični staratelj, obavezuje da će ispoštovati sve rokove koji se odnose na plaćanje školarine, ali i da će, između ostalog voditi računa o adekvatnom pravdanju izostanaka svog deteta.

Prijavljivanje i upis za smer administrator računarskih mreža

Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen da bi nekome bilo omogućeno školovanje za obrazovni profil administrator računarskih mreža, jeste da ima manje od 17 godina u trenutku upisa, te da je u mogućnosti da priloži važeći dokaz o prethodno završenoj osnovnoj školi.

Predviđeno je da roditelji, odnosno staratelji svakog deteta moraju da u trenutku upisa dostave validno svedočanstvo završenih razreda osnovne škole, tako i detetovu krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih. Pored toga što mogu da prilože fotokopije ovih dokumenata koje su overene u skladu sa pravilima, te da na uvid dostave i originale, u slučaju da im tako više odgovara mogu čak i originalna dokumenta da prilože.
Takođe se zahteva i potpisivanje ugovora i to između roditelja (staratelja) učenika i IT gimnazije u Kragujevcu, a neophodno je da bude izvršena i identifikacija tako da se zahteva i da oni poseduju lični dokument sa fotografijom, a kome nije istekao rok trajanja. Osim što može identifikacija da bude izvršena uz korišćenje validne lične karte, isto tako je dozvoljeno da bude priložen i pasoš ili vozačka dozvola. Kako postoje i lična dokumenta u koje je ugrađen čip, a koja se koriste na nešto drugačiji način, to svaki potpisnik ugovora koji poseduje dokument tog tipa mora očitanog i da ga dostavi.
Podrazumeva se da se obe strane koje budu potpisale ovaj ugovor obavezuju na poštovanje njegovih odredbi, a naglašava se da staratelji ili roditelji učenika svakako moraju da se pridržavaju pravila vezano za obavezu pravdanja izostanaka dece, te onih koji se odnose na plaćanje školarine.

O obrazovnom profilu administrator računarskih mreža

Sasvim je jasno da neko ko stekne diplomu za zanimanje administrator računarskih mreža neprekidno ima dodira sa računarima, a primarno je konkretno radno mesto vezano za podešavanje i administraciju različitih računarskih mreža, te se svakako očekuje da osoba koja se na ovoj poziciji zaposli, to jest koja se bude školovala i kvalifikovala za pomenuto zanimanje, poseduje izuzetno visok nivo znanja vezano za korišćenje specijalnih programa na računarima.
Pored toga što su zaduženi za instalaciju različitih uređaja u okviru konkretne mreže, oni su isto tako dužni i da vrše održavanje svih segmenata koji je čine, a što znači da moraju poznavati i pravila koja se odnose na izradu, ali i na tumačenje tehničke dokumentacije. Naravno, očekuje se da administrator računarskih mreža u potpunosti vlada merama zaštite na radu, te da ih maksimalno poštuje.
Isto tako se podrazumeva da kandidat koji obavlja poslove navedene u opisu pomenutog zanimanja poznaje sve elemente računara, odnosno treba da je upoznat sa načinom funkcionisanja različitih komunikacionih uređaja, a svakako je važno da odlično poznaje rad u različitim operativnim sistemima, kao i da je upoznat za korišćenjem mnogobrojnih internet servisa. Njegovo zaduženje nije samo da vrši nadzor i održava računarske mreže, to jest konkretnu opremu, već je isto tako bitno da može u trenutku da utvrdi koja se greška javila i da je otkloni, a kako bi računarske mreže i dalje funkcionisale bez ikakvih poteškoća. Svakako mora da bude upoznat i sa različitim sistemima koji se koriste za zaštitu i to kako uređaja, tako i samih mreža, a uz to je važno i da administrator računarskih mreža odlično poznaje rad sa različitim softverima, u smislu da po potrebi može da ih instalira ili da deinstalira, odnosno adekvatno podesiti.
Neophodno je da zna da čita projektnu dokumentaciju, odnosno da može potpuno samostalno da pristupi procesu umrežavanja konkretnih uređaja, a na osnovu zahteva i potreba klijenata.

Nastavni plan i program administrator računarskih mreža

Kada se uzme u obzir činjenica da IT gimnazija školovanje za obrazovni profil administrator računarskih mreža sprovodi uz maksimalno poštovanje važećeg nastavnog programa, a koji je donet od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to je definisano da učenici u toku svake školske godine imaju i jedan izborni predmet koji je obavezan. Tačnije, potrebno je da se oni opredele između praćenja verske nastave i predmeta građansko vaspitanje. Takođe su predmeti srpski jezik, matematika i strani jezik, to jest fizičko vaspitanje zastupljeni u toku svake godine.

Fokus nastavnog plana je svakako stavljen na stručne predmete, stim je da od opštih, osim prethodno pomenutih zastupljena još samo fizika i to tokom prve godine školovanja. Stručni predmet osnove elektrotehnike se izučava tokom prve i druge godine, a predmeti računarski hardver i softver takođe su zastupljeni u početnoj godini školovanja, kao i nastavni predmet mrežna oprema, a koji se nalazi i u nastavnom programu za drugi razred školovanja za obrazovni profil administrator računarskih mreža.

Uz sve do sada pomenute predmete, u toku druge godine školovanja su još zastupljeni stručni predmeti aplikacioni softver, kao i operativni sistemi, stim da se predmet aplikacioni softver izučava i u toku naredne školske godine.

Obrada i prenos podataka, kao i stručni predmeti mrežni operativni sistemi i računarske mreže, se po aktuelnom nastavnom programu izučavaju u toku treće godine školovanja za pomenuti obrazovni profil.

Svakako je najveći broj stručnih predmeta prisutan u toku završne godine školovanja, a osim predmeta tehnička dokumentacija i serveri, učenici pohađaju i nastavu u okviru predmeta preduzetništvo, administriranje računarskih mreža i računarske mreže, a koji je u nastavnom programu i za prethodnu godinu. Podrazumeva se da IT gimnazija Kragujevac uz redovan školski program, svim učenicima omogućuje da učestvuju i u različitim sekcijama koje se organizuju tokom četvorogodišnjeg školovanja za obrazovni profil administrator računarskih mreža.

Cilj školovanja za zanimanje administrator računarskih mreža

Osnovni cilj koji školovanje za obrazovni profil administrator računarskih mreža ima svakako jeste da se apsolutno svaki učenik osposobi da po završetku školovanja može samostalno da postavlja različite mrežne uređaje, odnosno da može da izvrši njihovo umrežavanje, a bez obzira koliki broj uređaja je tom prilikom potrebno povezati i na koji način. Isto tako je predviđeno i da se svaki učenik osposobi da nadzire različite računarske mreže, ali i da ih pravilno održava, to jest servisira, te da može kada primeti određeni kvar, u najkraćem mogućem roku i da ga otkloni.
S obzirom na to da je i praktična nastava zastupljena tokom školovanja za sticanje ovog zvanja, to će učenici biti u mogućnosti da sva ona znanja i informacije koje su od profesora dobili u toku predavanja, to jest teorijskog dela, na što pravilniji način primene u praksi.

Šta nakon sticanja diplome za zanimanje administrator računarskih mreža?

Podrazumeva se da će svaki pojedinačni učenik nakon što završi četvorogodišnje školovanje na smeru za sticanje zvanja administrator računarskih mreža, u posedu imati validnu diplomu, a sa kojom može ili da se zaposli u struci ili da školovanje nastavi.
U slučaju da se opredeli za prvu navedenu varijantu, napominjemo da je ovo zanimanje među onima koja spadaju u traženija, te verujemo da će svako ko to želi, relativno brzo i lako pronaći posao. U principu, svaka kompanija koja uspešno posluje, to jest koja nastoji zaposlenima da olakša obavljanje posla za koji su angažovani, ima umrežene računare, pa je samim tim i ponuda radnih mesta za konkretno zanimanje obimna.
Svakako postoji mogućnost i da osoba koja poseduje diplomu izdatu od strane IT gimnazije u Kragujevcu, a za obrazovni profil administrator računarskih mreža, ima mogućnost da je priloži prilikom upisa u višu školu, odnosno na fakultet koji bude lično izabrao.

Dodatne informacije:

 • uz redovnu nastavu za obrazovni profil administrator računarskih mreža, u ponudi je i mogućnost vanrednog školovanja
 • sve potrebne podatke vezano za sprovođenje vanredne nastave će zainteresovanima, na zahtev pružiti ovlašćeno lice konkretne institucije
 • prilikom upisa je obavezan roditelj, to jest staratelj svakog deteta da potpiše ugovor o njegovom školovanju, ali i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju
 • budući da je diploma koju izdaje IT gimnazija u Kragujevcu priznata, to jest izjednačena sa onom koju izdaje neka državna srednja škola, to je kandidati mogu nesmetano koristiti
 • kako je nadležno Ministarstvo Republike Srbije najavilo da u junu 2018. godine prva generacija maturanata treba da polaže veliku maturu, to je predviđeno da svi oni budu obavešteni na vreme o načinu njenog polaganja

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Fizika
 6. Osnove elektrotehnike
 7. Računarski hardver
 8. Računarski softver
 9. Mrežna oprema

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Elektronika
 6. Osnove elektrotehnike
 7. Aplikacioni softver
 8. Mrežna oprema
 9. Operativni sistemi
 10. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Aplikacioni softver
 6. Obrada i prenos signala
 7. Računarske mreže
 8. Mrežni operativni sistemi
 9. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Preduzetništvo
 6. Računarske mreže
 7. Tehnička dokumentacija
 8. Serveri
 9. Administriranje računarskih mreža
 10. Praktična nastava

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje