Loading...

Elektrotehničar energetike

Uz redovno i vanredno školovanje za zanimanje Elektrotehničar energetike, vrši se i prekvalifikacija, stručno osposobljavanje i dokvalifikacija

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Jedno od zanimanja koje se smatra najperspektivnijim u današnje vreme jeste elektrotehničar energetike, jer se sve više teži za pronalaskom obnovljivih izvora energije na prvom mestu, a upravo to jeste polje delovanja osobe koja stekne zvaničnu diplomu za taj obrazovni profil.

Mogućnosti za zaposlenje su brojne, a osim što može da radi na projektovanju kako električnih instalacija i električnih mreža bilo niskog ili visokog napona, te projektovanju trafostanica, tako i na poslovima koji podrazumevaju održavanje električne opreme, ali i mreža i postrojenja, te njihov remont.

U principu osoba koja je stekla kvalifikacije za taj obrazovni profil ima mogućnost da se zaposli u kompanijama, koje su zadužene za gradnju elektroenergetskih objekata, te za njihovo održavanje i rekonstrukciju, kao i u različitim specijalizovanim laboratorijama.

S obzirom na to da je IT gimnazija Kragujevac od strane nadležnih institucija ovlašćena da vrši kako redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil elektrotehničar energetike četvrtog stepena nudi mogućnost dokvalifikacije, prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja za to zanimanje, to se i celokupan nastavni program isključivo sprovodi po pravilima koja podrazumeva Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Takođe je izuzetno značajno za sve kandidate to što je u pitanju ovlašćena obrazovna institucija, tako da kandidat nakon završenog redovnog školovanja u trajanju od četiri godine ili pošto položi sve diferencijalne ispite tokom postupka dokvalifikacije ili prekvalifikacije, te nakon što završi vanredno školovanje za navedeni obrazovni profil ili stručno osposobljavanje, postaje vlasnik zakonom priznate diplome. Stoga i napominjemo da informacije o posedovanju te diplome ima pravo da navede kako u svojoj radnoj biografiji, tako isto i da od strane nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje zahteva njen zvaničan upis u svoj radni dosije, a u skladu sa trenutno važećim pravilima. Isto tako je bitno napomenuti da konkretna diploma, prema pravilima određene zemlje može biti i nostrifikovana, a ukoliko kandidat odluči da školovanje nastavi na nekom od fakulteta ili viših škola, upravo diplomu za zanimanje elektrotehničar energetike ima pravo da priloži kao potpuno zakonski važeći dokaz da je stekao potrebne kvalifikacije.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja će kandidati imati obavezu da prisustvuju nastavi opštih predmeta, kao što su na primer srpski jezik i književnost, strani jezik i fizičko vaspitanje, te matematika i muzička umetnost. A u nastavnom programu su zastupljeni i opšti predmeti hemija, fizika i biologija, kao i istorija i geografija, a izučavaju se i računarstvo i informatika, zatim filozofija i likovna kultura, kao i ustav i prava građana i sociologija.

Nešto je veći broj stručnih predmeta, koji se izučavaju tokom jedne ili dve školske godine, tako da će kandidati imati prilike da steknu znanja iz predmeta osnovi mašinstva i osnovi elektrotehnike, a biće upoznati i sa predmetom električne instalacije i osvetljenje.

U programu se nalazi i stručni predmet primena računara u elektrotehnici, zatim tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom, ali i predmet elektrotehnika u energetici, potom električna merenja i električne mašine. U skladu sa nastavnim programom, kandidati imaju obavezu da pohađaju i nastavu u okviru predmeta projektovanje električnih instalacija i osvetljenja, zatim merenja u elektroenergetici i obnovljivi izvori energije, a u programu je i stručni predmet električne mreže, zatim električna postrojenja i osnove automatskog upravljanja, kao i predmet ekonomika i organizacija preduzeća.

Kako je trenutno aktuelnim zakonom o obrazovanju propisano, tokom sve četiri godine školovanja obavezni su svi koji odluče da steknu kvalifikacije za zanimanje elektrotehničar energetike da pohađaju nastavu i u okviru jednog od izbornih predmeta i to verska nastava ili građansko vaspitanje.

A da bi se u potpunosti upoznali sa oblašću delovanja u toku svog budućeg rada, kandidati će biti u obavezi da tokom sve četiri godine školovanja pohađaju i praktičnu nastavu u predviđenom trajanju. Trebalo bi da se sa nadležnima ove obrazovne institucije oni dogovore oko toga gde će praksa biti organizovana, a IT gimnazija nudi mogućnost da to bude u okviru onih kompanija, koje imaju potrebe za zapošljavanjem radnika na poziciji elektrotehničar energetike i sa kojima ova obrazovna institucija ima dugogodišnju uspešnu saradnju.

Spisak predmeta

OPŠTI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija
 • Sociologija
 • Računarstvo i informatika
 • Filozofija
 • Ustav i pravo građana
 • Likovna kultura

STRUČNI PREDMETI

 • Osnovi elektrotehnike
 • Električne instalacije i osvetljenje
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Primena računara u elektrotehnici
 • Električna merenja
 • Osnove mašinstva
 • Elektronika u energetici
 • Električne mašine
 • Merenja u elektroenergetici
 • Električne mreže
 • Projektovanje električnih instalacija i osvetljenja
 • Obnovljivi izvori energije
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Električna postrojenja
 • Osnove automatskog upravljanja
 • Praktična nastava

OBAVEZAN IZBORNI PREDMET PREMA PROGRAMU

 • Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Geografija
 6. Istorija
 7. Fizika
 8. Biologija
 9. Hemija
 10. Muzička umetnost
 11. Osnove elektrotehnike
 12. Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Istorija
 6. Fizika
 7. Likovna kultura
 8. Osnovi elektrotehnike
 9. Primena računara u elektrotehnici
 10. Električna merenja
 11. Osnove mašinstva
 12. Električne instalacije i osvetljenje
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Sociologija
 6. Merenja u elektroenergetici
 7. Električne instalacije i osvetljenje
 8. Elektronika u energetici
 9. Električna postrojenja
 10. Električne mreže
 11. Električne mašine
 12. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 13. Praktična nastava
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ustav i prava građana
 6. Filozofija
 7. Obnovjivi izvori energije
 8. Električne mreže
 9. Osnove automatskog upravljanja
 10. Električne mašine
 11. Električna postrojenja
 12. Ekonomika i organizacija preduzeća
 13. Građansko vaspitanje/Verska nastava (obavezan izborni predmet)
 14. Praktična nastava