Loading...

Gordana S.

Zdravstvena nega
Gordana S.

Gordana S.

Lični podaci

Rođena 09.10.1968. god. u Kragujevcu.

Obrazovanje

  • 1983-1987 Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković”, Kragujevac, Srbija, smer: Medicinska sestra-tehničar.
  • 1988-1991 Visoka zdravstvena škola srukovnih studija, Beograd, Srbija, smer: Medicinska sestra-tehničar, zvanje: Viša medicinska sestra-tehničar.
  • 03.12.1992. Ispit za licencu nastavnika, Beograd, zvanje: Nastavnik zdravstvene nege

Radno iskustvo

Klinički centar, Kragujevac

  • Interna klinika
  • Hirurška klinika

Pozicija: Viša medicinska sestra-tehničar

Trenutno radno iskustvo

  • Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković” Kragujevac.

Pozicija: Nastavnik zdravstvene nege


Realizator seminara za nastavnike Medicinskih škola, Kragujevac.

Naziv: Aplikacioni prikaz nastave vežbi iz ginekologije i akušerstva sa negom za četvrti razred.

Izrada priručnika za polaganje maturskog ispita (po novom programu) za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar.

Izrada zbirke i pravilnika za takmičenje iz Zdravstvene nege.

Organizator školskog takmičenja iz zdravstvene nege.

Sudija na Republičkom takmičenju iz zdravstvene nege.

Učešće na Prvom Republičkom takmičenju iz zdravstvene nege i zauzeto prvo pojedinačno i drugo ekipno mesto.

Mentor pripravnika u školi.

Saradnik-volonter u Gradskoj organizaciji Crvenog krsta, Kragujevac.

Organizator kursa iz osnove higijene i prve pomoći za učenike osnovnih škola.

Organizator radionica na temu Humani odnos među polovima; Borba protiv trgovine lјudima.

Saradnik-volonter pri Institutu za javno zdravlјe u sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada.

Prezenter aktivnosti u starijoj jaslenoj grupi predškolske ustanove.

Prezentacija rada u sesiji pod nazivom "Razvoj motorike kroz integrisano učenje“ na XX stručnim susretima medicinskih sestara PU Srbije.

Održan 25.05. do 28.05.2017.god. (Stručni skup konferencija). Rad publikovan u zborniku radova.

Učesnik i predavač u projektu Palijativno zbrinjavanje.