Loading...

Milanka B.

Zdravstvena nega
Milanka B.

Milanka B.

rođena 05.02.1958.godine u Rači.

Završila sam Medicinsku školu „Sestre Ninković “ u Kragujevcu, a potom Višu medicinsku školu i Defektološki fakultet – Diplomirani specijalni pedagog u Beogradu. Radila sam u zdravstvu nekoliko godina , a već 32 godine radim u prosveti kao nastavnik stručnih predmeta.

U toku svoje radne karijere učestvovala sam u reformi srednjeg stručnog obrazovanja kao Eksterni nosilac promena u uvođenju oglednog odelјenja, smer medicinska sestra tehničar i izradi stručnih pitanja za izradu maturskog ispita. Realizovala sam projekat koji je finansirao Inovacioni fond EU u kome je veliki broj nastavnika iz više medicinskih škola iz Srbije stručno edukovan. Bila sam više godina Organizator nastave vežbi, Pomoćnik direktora i Savetnik spolјnji saradnik. Akreditovala sam tri stručna seminara. U okviru ličnog usavršavanja učestvovala sam na veliki broj seminara, edukativnih radionica i stručnih skupova.