Loading...

Tatjana M.

Zdravstvena nega
Tatjana M.

*Tatjana M.

Rođena 27.02.1968.god. u Kragujevcu.

Obrazovanje

1983-1987 Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković”, Kragujevac, Srbija. smer: Medicinska sestra-tehničar.

1987-1990 Visoka zdravstvena škola srukovnih studija, Beograd, Srbija. smer: Medicinska sestra-tehničar,zvanje- Viša medicinska sestra-tehničar.

31.05.1994. Ispit za licencu nastavnika, Beograd, zvanje: Nastavnik zdravstvene nege.

2011. Visoka zdravstvena škola srukovnih studija, Beograd, Srbija, studijski program – Strukovna medicinska sestra. Zvanje - Strukovna medicinska sestra

Radno iskustvo - Klinički centar, Kragujevac- klinika za plućne bolesti i hirurška klinika. Pozicija: viša medicinska sestra-tehničar

Trenutno radno iskustvo-Medicinska škola sa domom učenika “Sestre Ninković” Kragujevac. Pozicija: Nastavnik zdravstvene nege

 • Realizator seminara za nastavnike Medicinskih škola, Kragujevac
 • Naziv: Aplikacioni prikaz nastave u bloku za treći razred
 • Izrada zbirke i pravilnika za takmičenje iz Zdravstvene nege
 • Organizator školskog takmičenja iz zdravstvene nege
 • Sudija na Republičkom takmičenju iz zdravstvene nege
 • Učešće na Prvom Republičkom takmičenju iz zdravstvene nege i zauzeto prvo pojedinačno i drugo ekipno mesto
 • Saradnik-volonter pri Institutu za javno zdravlјe u sprovođenju zdravstveno vaspitnog rada
 • Mentor pripravnika u školi
 • Edukator nastavnika zdravstvene nege za rad po programu ogleda
 • Učesnik i predavač u projektu Palijativno zbrinjavanje
 • Izrada priručnika za polaganje maturskog ispita (po novom programu) za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar