Loading...

Jasmina N.

Zdravstvena nega
Jasmina N.

Jasmina N.

rođena 17.08.1976. godine u Jagodini.

Posle završene Srednje Medicinske škole sa domom učenika "Sestre Ninković" u Kragujevcu, diplomirala je na Visokoj strukovnoj Medicinskoj školi u Beogradu.

Nastavnik je Zdravstvene nege i Prve pomoći. Učesnik brojnih seminara, edukativni radionica i skupova u struci i šire. Dugogodišnji član sekcije Prve pomoći i Zdravstvene nege. Dugi niz godina je učestvovala u pripremama đaka za takmičenja iz pomenutih predmeta koje predaje.

Najdraža priznanja su: 1.pojedinačno i 2.ekipno mesto na Republičkom takmičenju iz Zdravstvene nege u Novom Sadu 2018.god.; 2.Repupličko mesto iz Prve pomoći u Subotici iste godine i 1.mesto na Republičkom takmičenju 2019.god iz Prve pomoći u Kralјevu.