Loading...

Dr. Marko Ć.

Medicinska grupa predmeta
Dr. Marko Ć.

Dr. Marko Ć.

Rođen 11.11.1971.god. Kragujevac

  • Diplomirao na medicinskim fakultetu u Kragujevcu i stekao zvanje doktora medicine, VII-1 stepen stručne spreme
  • Specijalizirao Ginekologiju i akušerstvo u KC Kragujevac
  • Od 1999.god. zaposlen u medicinskoj školi „Sestre Ninković“ u Kragujevcu na radnom mestu nastavnika stručnih predmeta.