Loading...

Gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

Obrazovni profil koji nudi visok nivo sticanja opšte kulture i znanja iz opštih predmeta

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.


Audio verzija teksta

U principu, svaki svršeni osnovac koji nije siguran u kom smeru želi da nastavi svoje dalje školovanje, se vrlo često odlučuje da upiše upravo gimnaziju, a kako bi sebi na taj način “dao“ još četiri godine vremena da razmisli o budućem zanimanju. A po nepisanom pravilu, đaci se odlučuju baš za opšti smer, jer je on ujedno i najobuhvatniji, ali i najinteresantniji.

Trenutno je pohađanje redovne nastave, svakome koga interesuje opšti smer gimnazije omogućeno u Kragujevcu, dok se vanredna nastava za ovaj obrazovni profil može pohađati u celoj zemlji, takođe, a na zahtev zainteresovanog učenika, to jest njegovih roditelja ili staratelja.

Napominjemo da se IT gimnazija Kragujevac nalazi na adresi Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, te da je prostor u kome je ova institucija smeštena, u potpunosti opremljen po savremenim standardima. A to znači da đaci imaju mogućnost da koriste internet u svakoj učionici, te da im je na raspolaganju i korišćenje pametnih tabli, kojima je svaki kabinet u ovoj školi opremljen. Takođe je bitno da i budući učenici ove škole svakako znaju da se nastava odvija u maksimalno kvalitetno opremljenim prostorijama, koje su klimatizovane i opremljene najsavremenijim uređajima za ventilaciju. U svakoj učionici je prisutna prirodna svetlost, što vodi do toga da se učenici osećaju vrlo prijatno tokom boravka u njima. Nastava fizičkog se organizuje u neposrednoj blizini škole, a to je vrlo važno za đake koje interesuje gimnazija, jer je fokus obrazovanja stavljen upravo na sportsko odeljenje.

IT gimnazija u Kragujevcu je opremljena najkvalitetnijim sistemom video nadzora, a u svakoj učionici osim televizora, se nalazi i video projektor, kao i nameštaj koji je u potpunosti prilagođen potrebama đaka.

Poseban akcenat je stavljen na funkcionalnost prostora, a kako bi se učenici u njemu osećali što prijatnije, te da bi na taj način ostvarivali i izuzetno pozitivne rezultate u učenju.

Podrazumeva se da će svaki prijavljeni učenik, kao i njegovi staratelji ili roditelji upisu morati lično da prisustvuju, te je svakako moguće pre toga da kontaktiraju ovu instituciju putem telefona, a kako bi od ovlašćenih lica dobili sve potrebne informacije vezano za upis i školovanje u ovoj prestižnoj obrazovnoj instituciji.

Plan i program po kome se odvija školovanje za obrazovni profil gimnazija - opšti smer, sportsko odeljenje je u potpunosti usklađen sa onim koji je definisalo nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Budući da je u pitanju sertifikovana obrazovna institucija, to svi đaci po njenom uspešnom završetku imaju prohodnost na bilo koji fakultet, odnosno drugu visokoškolsku ustanovu u našoj zemlji.

Iskusni profesori su jedan od osnovnih kvaliteta koji IT gimnazija Kragujevac nudi, a zahvaljujući činjenici da su imali prilike da prethodno rade i u državnim srednjim školama ovog tipa, to svi polaznici moraju biti uvereni da će maksimalno nastojati da im olakšaju sticanje znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom.

Prema članu 43 važećeg Zakona o obrazovanju i vaspitanju Republike Srbije, redovnom školovanju može da pristupi svaka osoba sa završenom srednjom školom, a koja u trenutku upisa ima manje od 17 godina.

Za sledeću školsku godinu, IT gimnazija u Kragujevcu organizuje upis u dva roka, to jest u junskom i u avgustovskom, stim što je 31. avgust tekuće godine ujedno i poslednji dan kada je moguće izvršiti upis za školovanje u pomenutoj instituciji.

Očekuje se najpre da svaki učenik u potpunosti poštuje svoje obaveze, a koje su definisane odredbama aktuelnog zakona o školovanju na teritoriji naše zemlje, te statutom ove obrazovne institucije, kao što se podrazumeva da će njegovi roditelji, odnosno staratelji u potpunosti ispoštovati, isto tako sve one obaveze koje oni imaju prema školi. Naravno da je očekivano i to da IT gimnazija Kragujevac posebnu pažnju obraća na poštovanje kako odredbi važećeg zakona o srednjoškolskom obrazovanju, tako i prava svakog upisanog učenika, te maksimalno utiče na poštovanje, kako njihove individualnosti, tako i različitosti svakog pojedinačnog učenika u svakom smislu.

Prijavljivanje i upis za gimnaziju - opšti smer (sportsko odeljenje)

Svako ko ima manje od 17 godina, te poseduje i dokaz o završenoj osnovnoj školi, ima mogućnost da izvrši prijavu, to jest da se upiše ovu školu. Naglašavamo da je svaki učenik, to jest njegov roditelj ili staratelj u obavezi da potpiše ugovor o školovanju prilikom upisa deteta, a IT gimnazija Kragujevac će detaljno informisati sve prijavljene o samom procesu upisa, ali i školovanja u okviru ove institucije.

Obavezan je svaki kandidat da izuzev krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, dostavi i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a na njemu je izbor da li će tom prilikom da priloži originalna dokumenta ili overene fotokopije, stim da je u tom slučaju dužan da dostavi i na uvid originalne pomenutih dokumenata.

Podrazumeva se da roditelji (staratelji) deteta moraju da uz sebe imaju i važeči lični dokument sa fotografijom. A ako je u pitanju ona vrsta dokumenata koja poseduje čip, ističemo da se tada mora priložiti i očitan dokument, a kako bi mogla da se izvrši identifikacija.

O obrazovnom profilu gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje)

Već je pomenuto da IT gimnazija - opšti smer u Kragujevcu, glavni akcenat svakako stavlja na sportsko odeljenje, a osnovni cilj ove edukacije se odnosi na pružanje mogućnosti svim onim učenicima koji su odlučili da svoj život i rad posvete sportu, da steknu viši nivo obrazovanja.

Budući da je u pitanju opšti smer, to je vrlo važno da svaki učenik zna da ima izuzetno veliku prohodnost na različite visokoškolske ustanove, odnosno fakultete, ali je neophodno i na ima na umu da je, praktično govoreći njegova obaveza da školovanje i nastavi.

Ovaj obrazovni profil nudi visok nivo sticanja opšte kulture i znanja iz opštih predmeta, ali je važno naglasiti da se od svakog đaka očekuje i da po njenom završetku svakako nastavi školovanje, jer će tako steći i mnogo veće šanse da pronađe bolje zaposlenje u struci za koju bude izabrao da se na taj način doškoluje.

Idealno bi bilo da obrazovni profil gimnazija opšteg smera, pohađaju ona deca koja u tom životnom dobu ne mogu da se opredele za neku stručnu školu, pa će svakako imati dodatne četiri godine na raspolaganju da dobro razmisle čime žele da se bave u životu.

Nastavni plan i program za opšti smer gimnazije

Podrazumeva se da IT gimnazija u Kragujevcu, a u okviru koje funkcioniše opšti smer, sportsko odeljenje, u potpunosti poštuje nastavni plan za konkretni obrazovni profil, a koji je iznet od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije.

Školovanje traje četiri godine, a za vreme svake od njih se izučava 5, da tako kažemo glavnih predmeta, to jest srpski jezik, zatim prvi i drugi strani jezik, kao i matematika i fizičko vaspitanje.

Budući da nije u pitanju stručni obrazovni profil, učenici neće morati da pohađaju praktičnu nastavu, ali će zato u toku svake godine morati da odaberu obavezan izborni predmet, a koji je propisan navedenim nastavnim planom i podrazumeva mogućnost pohađanja ili predmeta verska nastava ili građansko vaspitanje.

Latinski jezik se izučava tokom prve dve godine školovanja, a predmet računarstvo i informatika se u aktuelnom nastavnom programu za pomenuti obrazovni profil uči u toku sve četiri godine školovanja. Isto tako se tokom svake godine predviđa pohađanje nastave za predmete iz oblasti društvenih nauka, to jest istorije i geografije, kao i za fiziku, hemiju i biologiju, a koje spadaju u prirodne nauke.

Muzička i likovna kultura su predmeti koji su zastupljeni u toku prve dve školovanja, stim da postoje i oni predmeti koji se izučavaju samo po jednu školsku godinu. A pod tim najpre mislimo na psihologiju, koja se nalazi u nastavnom planu za drugu godinu školovanja, zatim na filozofiju, a koju đaci izučavaju tokom trećeg razreda, te na predmete sociologija i ustav i prava građana, koje konkretni nastavni program predviđa za četvrtu godinu školovanja.

Napominjemo da IT gimnazija Kragujevac posebno vodi računa o prilagođavanju aktuelnog nastavnog plana potrebama učenika, tako da će izuzev redovne nastave, profesori po potrebi organizovati i konsultacije.

Isto tako se podrazumeva i da se u zavisnosti od interesovanja učenika, mogu organizovati različite sekcije.

Cilj obrazovnog profila gimnazija - opšti smer

Osnovni cilj koji IT gimnazija u Kragujevcu ima pred sobom, jeste da svim učenicima koji se opredele da pohađaju gimnaziju opšteg smera, a primarno u sportskom odeljenju, omogući da steknu dovoljan nivo znanja, kako bi svoje školovanje dalje nastavili.

Najpre će svi učenici imati prilike da steknu sasvim zadovoljavajući nivo znanja iz opštih, društvenih i prirodnih predmeta, ali će im biti omogućeno i da nauče sve što predviđa aktuelni nastavni program, a u okviru onih predmeta koji su zastupljeni u svakoj školi četvorogodišnjeg trajanja.

Mora se nalgasiti i to da je primarna svrha sticanja diplome gimnazije opšteg smera, da se učenicima omogući dodatno vreme za razmišljanje o izboru zanimanja, kao i da u periodu četvorogodišnjeg školovanja steknu, zaista visok nivo znanja iz pomenutih predmeta koji su obuhvaćeni važećim nastavnim programom.

Šta po sticanju diplome gimnazije opšteg smera?

Nakon što svaki pojedinac stekne diplomu gimnazije opšteg smera, njegova je odluka da li će pokušati da upiše neki fakultet prirodnog ili društvenog usmerenja, to jest bilo koju višu školu.

Iako se, praktično govoreći, od svih učenika koji sa uspehom završe pohađanje nastave u okviru ovog obrazovnog profila, očekuje da svoje školovanje nastave, činjenica je da diploma koju izdaje IT gimnazija u Kragujevcu, ima validnost pred zakonom. Zapravo ona se tretira kao i svaka druga diploma koju će izdati državna obrazovna institucija ovog tipa u našoj zemlji, tako da učenici imaju svakako pravo da apliciraju čak i sa njom za zaposlenje.

Kažemo, čak i sa njom, jer postoji, mada relativno ograničen broj radnih pozicija, na kojima se mogu zaposliti, a pošto se, kao što je već pomenuto ranije, ipak očekuje da oni steknu i diplomu neke visokoškolske ustanove.

Osim što mogu da obavljaju sekretarske poslove, đaci koji poseduju diplomu gimnazije opšteg smera imaju pravo da konkurišu i na poslove šalterskih službenika u određenim bankama, te svakako mogu da apliciraju i za poslove iz nekih drugih kategorija, a za koje se zahteva diploma neke srednje škole u četvorogodišnjem trajanju ili gimnazije.

Dodatne informacije:

 • diploma koju će steći svaki učenik ove škole je pred zakonom potpuno pravno validna i izjednačena sa diplomom bilo koje državne srednje škole
 • redovna nastava za gimnaziju opšti smer, sportsko odeljenje se odvija u prostorijama IT gimnazije u Kragujevcu, a postoji mogućnost pohađanja i vanredne nastave za učenike koji ispunjavaju precizno definisane uslove, te žive u bilo kom drugom mestu u Srbiji
 • o svim detaljima vezano za sprovođenje vanredne nastave za konkretni obrazovni profil se zainteresovano lice dogovara detaljno sa predstavnikom pomenute institucije
 • u junu 2018. godine, a prema najavi nadležnog ministarstva, bi trebalo prva generacija maturanata da polaže takozvanu veliku maturu, pa će u skladu sa potrebama svi učenici i dobiti precizna obaveštenja o načinu njenog sprovođenja
 • obaveza je svakog zainteresovanog učenika i njegovog roditelja ili staratelja da priloži sva zahtevana dokumenta prilikom upisa, te da sa predstavnikom pomenute institucije potpiše i ugovor o školovanju

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Matematika
 8. Biologija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Likovna kultura
 12. Muzička kultura
 13. Fizičko vaspitanje
 14. Računarstvo i informatika

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Biologija
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Matematika
 11. Psihologija
 12. Muzička kultura
 13. Likovna kultura
 14. Fizičko vaspitanje
 15. Računarstvo i informatika

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Istorija
 5. Geografija
 6. Biologija
 7. Matematika
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Filozofija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Fizičko vaspitanje

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Istorija
 5. Geografija
 6. Biologija
 7. Matematika
 8. Fizika
 9. Hemija
 10. Računarstvo i informatika
 11. Fizičko vaspitanje
 12. Ustav i prava građana
 13. Sociologija

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje