Loading...

Gimnazija - opšti tip

Obrazovni profil koji nudi visok nivo sticanja opšte kulture i znanja iz opštih predmeta

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

U skladu sa rešenjem broj 424 - 614 - 00120 / 2017 - 12, a koje je dana 23.05.2017. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, utvrđeno je da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, ulica Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23, ispunjava sve uslove u pogledu prostora i nastavnog kadra i nastavnih sredstava, te opreme, čime je stekla pravo da organizuje nastavu u području rada gimnazija - opšti tip, a u četvorogodišnjem trajanju.

Samim tim što se radi o obrazovnoj instituciji, koja je zvanično priznata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to znači da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac pruža mogućnost svim zainteresovanim učenicima da se školuju kao i u okviru bilo koje državne obrazovne institucije. A to u praktičnom smislu znači da će kandidati po završetku četvorogodišnjeg školovanja u području rada gimnazija - opšti tip imati priliku da steknu relevantnu diplomu, koja je u istom rangu kao i diploma bilo koje druge zvanično priznate srednje škole u našoj zemlji.

Na taj način će sebi otvoriti vrata za upisivanje izabrane visokoškolske ustanove, odnosno više škole i fakulteta. A ono što moramo napomenuti jeste da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac pruža vrlo široko obrazovanje, uzevši u obzir da je gimnazija - opšti tip tako i koncipirana. Samim tim kandidati imaju prođu praktično na bilo koji fakultet, koji žele da upišu ili višu školu, ako se odluče za tu opciju.

Treba svakako istaći i to da se prostorije ove obrazovne institucije nalaze u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 u Kragujevcu i da su opremljene prema savremenim trendovima, maksimalno funkcionalne, te da pružaju visok nivo udobnosti učenicima. Osim pametnih tabli i računara, na raspolaganju su đacima ove škole i prijatne, dobro osvetljene i prostrane učionice, kao i televizori, video projektori i mnogi drugi sadržaji. Sve to naravno i te kako ima uticaja na kvalitet učenja.

Sa velikom pažnjom Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac bira nastavni i stručni kadar, pa su u tom smislu odabrani profesori sa višegodišnjim iskustvom u praksi, koji će se potruditi da učenicima na najbolji mogući način prenesu znanja koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom za područje rada gimnazija - opšti tip.

A kako ova obrazovna institucija i njen stručni, odnosno nastavni kadar poštuju sve svoje obaveze, koje proizilaze iz aktuelnih zakona, tako isto se očekuje da se i svaki učenik pridržava svojih obaveza, koje su navedene u trenutno važećem Zakonu o obrazovanju, odnosno u statutu ove obrazovne institucije. Isto tako se podrazumeva i da će roditelji, to jest staratelji učenika da u potpunosti ispoštuju sve obaveze koje imaju prema ovoj obrazovnoj instituciji.

Takođe je izuzetno značajno da svi koji su zainteresovani budu upoznati sa time da Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, a koja organizuje nastavu u području rada gimnazija - opšti tip u potpunosti poštuje sve odredbe trenutno aktuelnog zakona o srednjoškolskom obrazovanju, ali i prava svakog učenika, što se odnosi kako na poštovanje njihove individualnosti, tako isto i na poštovanje različitosti svakoga od njih pojedinačno.

Kako se vrši prijavljivanje i upis za gimnaziju - opšti tip?

Prijavljivanje može u principu kad god to želi da izvrši roditelji li staratelj zainteresovanog učenika, a koji ima manje od od 17 godina, uz uslov da poseduje i relevantan dokaz o tome da je stekao najmanje osnovno obrazovanje pre toga, što je validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

U principu roditelji li staratelj deteta bira da li će prijavljivanje da izvrši direktno u prostorijama ove obrazovne institucije u Kragujevcu, koje se nalaze u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 ili će to učiniti putem telefona, odnosno elektronski, kada će podatke o svom detetu poslati na mejl adresu.

Posle toga će biti obavešten o postupku vršenja upisa i o činjenici da će biti u obavezi da sa Srednjom medicinskom i IT gimnazijom Kragujevac, kao zvanično priznatim organizatorom nastave biti u obavezi da potpiše ugovor o školovanju deteta, gde će se obavezati da će ispunjavati odredbe ugovora, a koje se odnose i na plaćanje školarine.

Kada bude bilo vršeno upisivanje, zahteva se da roditelj, odnosno staratelj učenika tom prilikom dostavi kako validan dokaz o tome da je dete završilo osnovnu školu, što je svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, tako isto i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu. Ukoliko dostavlja kopije ovih dokumenata, roditelji li staratelj deteta je u obavezi da i na uvid dostavi originale, a može se odlučiti i za opciju da priloži originalna dokumenta, koja će se čuvati u školi.

Isto tako je vrlo važno da roditelj ( staratelj ) deteta tom prilikom dostavi i svoj važeći lični dokument, koji zbog identifikacije mora imati i fotografiju. Ovom prilikom napominjemo da ukoliko roditelj, to jest staratelj učenika poseduje dokument sa čipom, ima obavezu da ga prilikom zvaničnog upisan dostavi očitanog.

Koje predmete izučava gimnazija - opšti tip?

Gimnazijsko obrazovanje je poznato kao jedno od najobuhvatnijih, a posebno ako je u pitanju gimnazija - opšti tip, kao što to podrazumeva Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac.

U suštini, svake školske godine učenici izučavaju pet predmeta, koji se donekle karakterišu kao glavni, a to su na prvom mestu srpski jezik i književnost, zatim matematika, te prvi i drugi strani jezik, kao i fizičko vaspitanje. Od godine do godine može se razlikovati nastavni fond, budući da se program prema kome se odvija nastava u ovom slučaju u potpunosti pridržava programa koji je definisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U toku prve i druge godine školovanja će učenici izučavati latinski jezik, a predmeti istorija i geografija, takođe su zastupljeni u toku sve četiri godine školovanja. Kada su u pitanju fizika i hemija, radi se takođe o prirodnim naukama koje se izučavaju u toku sve četiri godine školovanja, isto kao i predmet biologija.

Tokom sve četiri godine školovanja će učenici takođe izučavati i predmet računarstvo i informatika, dok se predmeti likovna kultura i muzička kultura izučavaju tokom prve dve godine školovanja.

U okviru području rada gimnazija - opšti tip, tokom druge godine školovanja će učenici imati obavezu da pohađaju nastavu u okviru predmeta psihologija, dok će predmet filozofija biti uključen tokom treće godine školovanja, a predmeti sociologija i ustav i pravo građana su predviđeni prema nastavnom programu za četvrtu godinu školovanja.

Uz to, u toku svake školske godine će učenici biti u obavezi i da izaberu jedan od dostupnih izbornih predmeta po programu, tako da će moći da odluče da li im više odgovara da pohađaju predmet građansko vaspitanje ili predmet verska nastava.

Koji je osnovni cilj obrazovnog profila gimnazija - opšti tip?

Prilično je čest slučaj da oni učenici, koji nisu sasvim sigurni čime žele u budućnosti da se bave, odnosno za koju struku da se školuju, upisuju gimnaziju opšti tip. Ne samo da će steći vrlo široko obrazovanje, nego će na taj način dobiti na vremenu, prosto zato što će nakon četiri godine školovanja, sasvim sigurno imati ideju o tome čime bi želeli da se bave, odnosno šta bi želeli da studiraju.

Ono što ponekad može da se smatra manom pohađanja ovakve škole, iako to zapravo uopšte ne može da se okarakteriše kao mana, prosto zato što se stiče sveobuhvatno obrazovanje, jeste što ne postoji veliki broj poslova koje mogu svršeni gimnazijalci da obavljaju, a ako nakon toga školovanje ne nastave u okviru izabranog fakulteta ili neke više škole. Međutim, ipak na tržištu rada postoji potreba i za svršenim gimnazijalcima, mada ređe.

Dakle, nakon što stekne tako široko obrazovanje koje nudi Srednja medicinska i IT gimnazija u okviru područja rada gimnazija - opšti tip, jedino što je potrebno da učenik učini jeste da odluči koju višu školu ili fakultet želi da upiše.

Šta posle sticanja diplome gimnazije opšteg tipa?

Uopšteno govoreći, od svakoga ko upiše ovo školu i sa uspehom je završi, bez obzira da li se odlučiti za redovno ili vanredno školovanje, odnosno za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, se donekle očekuje da školovanje nastavi, to jest da pohađa ili višu školu koju izabere ili fakultet. A sve to zato što je relativno mali broj radnih pozicija za koje se zahteva samo diploma gimnazije, a među njima se izdvajaju poslovi poput sekretarskih, na primer ili poput poslova koji se odnose na šalterske službenike, te administrativne poslove i to u okviru različitih institucija.

U principu nakon što učenici završe gimnaziju - opšti tip, neophodno je da školovanje nastave, ali ono što se smatra velikom prednošću kod ovakve vrste gimnazije jeste što im se nudi mogućnost da upišu praktično bilo koji fakultet.

Dodatne informacije:

 • Redovno školovanje u okviru gimnazije - opšti tip se organizuje u prostorijama Srednje medicinske i IT gimnazije u Kragujevcu, koje se nalaze na adresi Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23, s tim da je dozvoljena i mogućnost pohađanja vanredne nastave, a za učenike koji ispunjavaju zakonom propisane uslove i iz cele Srbije
 • Učenici koji se uspehom završe gimnaziju opšti tip u četvorogodišnjem trajanju će poslati vlasnici diplome, koja je u rangu sa diplomom svake druge državne i zvanično priznate srednje škole na teritoriji Republike Srbije
 • Svaki učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj je u obavezi da izvrši najpre prijavljivanje, a zatim i da ispoštuje sve što se odnosi na zvanično upisivanje i to primarno sa aspekta propisanih rokova i dostavljanja zahtevanih dokumenata
 • Gimnazija - opšti tip ne podrazumeva praktičnu nastavu
 • Tokom svake školske godine su učenici u obavezi da odluče koji od ponuđena dva izbornog predmeta žele da pohađaju, a što je definisano aktuelnim nastavnim programom donetim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Matematika
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Latinski jezik
 7. Istorija
 8. Geografija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Biologija
 12. Računarstvo i informatika
 13. Muzička kultura
 14. Likovna kultura

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Matematika
 6. Istorija
 7. Geografija
 8. Biologija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Muzička kultura
 12. Računarstvo i informatika
 13. Psihologija
 14. Likovna kultura
 15. Fizičko vaspitanje

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Biologija
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Istorija
 10. Geografija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Filozofija

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Računarstvo i informatika
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Biologija
 10. Istorija
 11. Geografija
 12. Sociologija
 13. Ustav i pravo građana

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje