Loading...

Gimnazija - društveno-jezički smer

Bitno je napomenuti da roditelji ili staratelji deteta koje je mlađi od 17 godina imaju pravo da ga upišu na redovno školovanje u okviru Srednje medicinske i IT gimnazije Beograd društveno - jezički smer...

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Na dan 19.10. 2022. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nemanjina 22 - 26, Beograd donelo rešenje broj 022 - 05 - 00047 / 2017 - 03, kojim je utvrđeno da je Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 23, izdvojeno odeljenje ustanove u Beogradu, ulica Makenzijeva broj 53 / 4 ispunila sve zakonom propisane uslove, kako u pogledu prostora i opreme, te nastavnih sredstava, tako i u pogledu potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika, te je na taj način stekla pravo da ostvaruje nastavni pran i program za gimnaziju, društveno - jezičkog smera u četvorogodišnjem trajanju.

Konkretno rešenje doneto je na osnovu člana broj 136 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16 i 95 / 18, kao i na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 88 / 17, 27 / 18 - dr. zakon, 10 / 19, 6 / 20 i 129 / 21.

Dobro je poznato da se za pohađanje gimnazije društveno - jezičkog smera obično odlučuju učenici, koji žele da kasnije da studiraju ili neki jezik ili neki fakultet društvenih nauka, te da pohađaju višu školu u toj oblasti. Zahvaljujući programu koji definiše nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, akcenat se svakako stavlja na izučavanje društvenih nauka, mada je recimo matematika zastupljena u toku sve četiri godine školovanja, kao i kod svake gimnazije.

Bitno je napomenuti da roditelji ili staratelji deteta koje je mlađi od 17 godina imaju pravo da ga upišu na redovno školovanje u okviru Srednje medicinske i IT gimnazije Beograd društveno - jezički smer, pod uslovom da je dete pre toga najmanje steklo osnovno obrazovanje i naravno da adekvatan dokaz o tome poseduje, a u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi. Neophodno je na vreme da roditelji, to jest staratelji deteta izvrše prijavljivanje i da se informišu oko detalja koji se odnose na upis, a primarno o tome koja dokumente će biti u obavezi tom prilikom da dostave.

Prostorije u kojima se nalazi Gimnazija Beograd društveno - jezički smer su opremljene u skladu sa savremenim trendovima, tako da se učenici osećaju vrlo prijatno u njima, a na raspolaganju su im osim računara i pametnih tabli, i video projektori i brojni drugi sadržaji koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta nastave.

Posebna pažnja se obraća i na odabir stručnog kadra, odnosno nastavnog kadra, tako da Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd u tom smislu može da se pohvali profesorima sa dugogodišnjim iskustvom u radu, a koji svoja znanja neprekidno nadograđuju kroz pohađanje namenskih obuka. Kasnije sve to implementiraju u svoj rad, kako bi nastava bila u skladu sa savremenim trendovima, koji su aktuelni na svetskom nivou.

Vrlo je važno da i učenici, ali i njihovi roditelji i staratelji budu upoznati sa time da Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd društveno - jezički smer u potpunosti poštuje sva prava učenika, a u smislu da maksimalno poštuje kako njihovu individualnost, tako isto i njihovo pravo na različitost. Isto tako se očekuje i da učenik poštuje statut ove škole, odnosno trenutno aktuelni zakon kojim je regulisano obrazovanje na teritoriji Republike Srbije, kao što se očekuje i da njegovi roditelji ili staratelji poštuju odredbe ugovora o školovanju, koji će potpisati prilikom upisivanja.

Prijavljivanje i upis u gimnaziju društveno - jezičkog smera

Navedeno je u trenutno aktuelnom zakonu da redovno školovanje u okviru gimnazije društveno - jezički smer može da pohađa isključivo učenik koji ima manje od 17 godina. Takođe je naveden i uslov da on pre toga mora najmanje da stekne osnovno obrazovanje i naravno da poseduje dokaz o tome da je završio minimum osnovnu školu, što je u konkretnom slučaju validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Podrazumeva se da će zaposleni u okviru Srednja medicinske i IT gimnazije Beograd na vreme informisati roditelje, odnosno staratelje prijavljenog deteta o svim detaljima koji se odnose i na sprovođenje upisa i na plaćanje školarine.

Potrebno je da prijavljivanje bude izvršena direktno u prostorijama ove škole, koje se nalaze u ulici Makenzijeva broj 53 / 4, s tim da postoji mogućnost i da roditelj, odnosno staratelj deteta koje ispunjava konkretne uslove, prijavljivanje izvrši i putem telefona, odnosno slanjem zahtevanih informacija na mejl, kada se prijavljivanje vrši elektronskim putem.

Bitno je takođe da napomenemo i to da je prilikom zvaničnog upisivanja potrebno da bude prisutan i roditelji li staratelj deteta, koji će dostaviti i svoj validan lični dokument sa fotografijom, kako bi bile izvršena propisana identifikacija. U tom smislu moramo istaći i to da ukoliko taj lični dokument poseduje čip, obaveza je roditelja ( staratelja ) deteta da tom prilikom dokument zbog identifikacije dostavi očitan.

Inače se takođe zahteva da prilikom upisivanja bude dostavljen izvod iz matične knjige rođenih, odnosno detetova krštenica, kao i dokaz o najmanje stečenom osnovnom obrazovanju, to jest važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. U principu roditelj ili staratelj deteta će odlučiti da li će tom prilikom dostaviti kopije svih navedenih dokumenata, s tim da je u obavezi da originalna dokumenta dostavi na uvid ukoliko dostavlja kopije ili će se opredeliti za opciju da priloži samo originalna dokumenata koja će biti čuvana u okviru ove obrazovne institucije.

Nastavni program za obrazovni profil gimnazija društveno - jezički smer

Sasvim je jasno da je gimnazijsko obrazovanje najobimnije, s tim što kada je u pitanju Gimnazija Beograd društveno - jezički smer, akcenat se stavlja na društvene nauke, što naravno ni u kom slučaju ne znači da učenici neće izučavati i predmete koji se odnose na prirodne nauke, kao i one predmete koji se smatraju opštim.

U toku sve četiri godine je predviđeno pet predmeta, čiji se nastavni fond može razlikovati od godine dogodine, a koji su karakteristični za sve gimnazije. U pitanju su kako prvi i drugi strani jezik, tako isto i srpski jezik i književnost, te predmeti matematika i fizičko vaspitanje.

Što se tiče predmeta muzička kultura i likovna kultura, oni spadaju u red predmeta koji se izučavaju u toku sve četiri godine, kao i predmet računarstvo i informatika.

U prve dve godine školovanja će đaci koji pohađaju gimnaziju društveno - jezički smer izučavati i predmet latinski jezik, dok je predmet istorija zastupljen tokom sve četiri godine, a predmet geografija u prve tri godine školovanja.

Tokom prve tri godine školovanja će učenici izučavati i predmet biologija, a predmet hemija se izučava prve dve godine, dok je u toku sve četiri godine u okviru gimnazije društveno - jezički smer zastupljen i predmet fizika.

Predmet psihologija je predviđen za drugu godinu školovanja, zatim u toku treće godine će učenici izučavati predmet filozofija, a u skladu sa nastavnim programom koji je definisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je predviđeno da učenici u toku četvrte godine izučavaju takođe predmet filozofija, zatim sociologija i ustav i prava građana.

Obavezan izborni predmet po programu ovoga obrazovnog profila bi trebalo učenik da bira u toku svake školske godine, a na raspolaganju mu je mogućnost da pohađa ili predmet verska nastava ili predmet građansko vaspitanje.

Koji je cilj obrazovnog profila gimnazija društveno - jezički smer?

Neko će možda reći da je osnovni cilj koji ima Gimnazija Beograd društveno - jezički smer da učenicima, koji žele da studiraju ili neki jezik ili da upišu neki fakultet koji izučava društvene nauke, pruži mogućnost da se na adekvatan način pripreme. Ipak, biće i onih koji smatraju da je osnovni cilj ovog obrazovnog profila da omogući zainteresovanima da steknu široko obrazovanje, a ukoliko nisu sigurni čime u budućnosti žele da se bave.

I jedna i druga tvrdnja su donekle istinite, prosto zato što gimnazija društveno - jezički smer zaista pruža vrlo obimno i široko obrazovanje, mada se ne može osporiti da učenici imaju prilike da izučavaju i sasvim dovoljno prirodnih nauka, ali i opštih predmeta. Sve to će im i te kako pomoći da kasnije odaberu višu školu ili fakultet koji ih zanima.

Šta posle sticanja diplome gimnazije društveno - jezičkog smera?

Mora se priznati da je Gimnazija Beograd društveno - jezički smer samo jedan stepenik u obrazovanju, prosto zato što po njenom završetku se donekle i očekuje da učenici upišu višu školu ili fakultet koji žele, odnosno da nastave školovanje.

Stvar je u tome da na tržištu rada ne postoji tako mnogo radnih mesta, za koje se zahteva samo diploma gimnazije društveno - jezičkog smera. U većini slučajeva to su administrativni poslovi, odnosno poslovi šalterskih službenika, a koji su dostupni u različitim privatnim i državnim pravnim subjektima. Baš zato se i očekuje da učenici nastave školovanje, odnosno da steknu diplomu ili izabranog fakulteta ili više škole, kako bi poboljšali i šanse za zaposlenje.

Dodatne informacije:

 • Gimnazija Beograd društveno - jezički smer nije usmerena samo na izučavanje društvenih nauka, jer su u nastavnom programu donetom od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zastupljeni kako opšti, tako i predmeti koji su vezani za prirodne nauke
 • Školovanje u okviru gimnazije društveno - jezičkog smera ne podrazumeva praktičan deo nastave
 • Redovno školovanje Srednja medicinska i IT gimnazija Beograd omogućuje prema slovu zakona svima koji nisu stariji od 17 godina i koji su do tog trenutka najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest završili minimum osnovnu školu i o tome naravno poseduju dokaz u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi
 • Postoji mogućnost i organizacije vanrednog školovanja, o čemu svi zainteresovani koji ispunjavaju zakonom propisane uslove mogu da se informišu direktno u prostorijama ove škole, koje se nalaze u ulici Makenzijeva broj 53 / 4 u Beogradu
 • Zahteva se od učenika, odnosno od njegovih roditelja ili staratelja da se u potpunosti pridržavaju svih pravila sa kojima će biti upoznati, a koja se odnose na postupak upisivanja i dostavljanja zahtevanih dokumenata
 • Potrebno je da roditelj, odnosno staratelj učenika sa pomenutom obrazovnom institucijom potpiše ugovor o školovanju i da se svih odredbi tog ugovora u potpunosti pridržava

Spisak predmeta

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Matematika
 5. Fizičko vaspitanje
 6. Latinski jezik
 7. Istorija
 8. Geografija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Biologija
 12. Računarstvo i informatika
 13. Muzička kultura
 14. Likovna kultura

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Latinski jezik
 5. Matematika
 6. Istorija
 7. Geografija
 8. Biologija
 9. Fizika
 10. Hemija
 11. Muzička kultura
 12. Računarstvo i informatika
 13. Psihologija
 14. Likovna kultura
 15. Fizičko vaspitanje

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Matematika
 6. Biologija
 7. Fizika
 8. Muzička kultura
 9. Istorija
 10. Geografija
 11. Računarstvo i informatika
 12. Filozofija
 13. Likovna kultura

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Prvi strani jezik
 3. Drugi strani jezik
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Računarstvo i informatika
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Muzička kultura
 9. Likovna kultura
 10. Istorija
 11. Filozofija
 12. Sociologija
 13. Ustav i pravo građana

Obavezan izborni predmet:
Verska nastava ili građansko vaspitanje