Loading...

Mesar

Srednja medicinska i IT gimnazija Niš svim zainteresovanim kandidatima može ponuditi redovno i vanredno školovanje u okviru obrazovnog profila mesar, koji je trećeg stepena.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Zahvaljujući rešenju broj 022 - 05 - 00047/ 2017 - 03, Srednja medicinska i IT gimnazija Niš stekla pravo da organizuje nastavu u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, a za obrazovni profil mesar, III stepen.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je to rešenje izdalo na dan 27. februara 2023. godine, a doneto je u skladu sa članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( “ Službeni glasnik Republike Srbije ” broj 18 / 16 i broj 95 / 18 ) i u skladu sa članom broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, objavljenog u “ Službenom glasniku Republike Srbije ” broj 88 / 17, 27 / 18 – dr. zakon, 10 / 19, 6 / 20 i 129 / 21.

U tom rešenju je navedeno da su nadležni iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrdili da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, to jest izdvojeno odeljenje te škole u Nišu, čije se prostorije nalaze u ulici Obrenovićeva broj 12 - 26, u potpunosti ispunjava sve uslove po slovu zakona, a koji se odnose na prostor i opremu potrebnu za sprovođenje nastave u okviru obrazovnog profila mesar, treći stepen, kao i da ispunjava sve zakonom propisane uslove koji se tiču nastavnih sredstava i predviđenog broja nastavnika i stručnih saradnika neophodnih za organizaciju nastave u okviru pomenutog obrazovnog profila.

Srednja medicinska i IT gimnazija Niš svim zainteresovanim kandidatima može ponuditi redovno i vanredno školovanje u okviru obrazovnog profila mesar, koji je trećeg stepena. Naravno da se podrazumeva da po završetku pohađanja školovanja, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost kako prekvalifikacije, tako i dokvalifikacije za neki drugi obrazovni profil.

Važno je istaći podatak da se nastava organizuje prema programu, koji definiše nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pa u tom smislu kandidati imaju kako jedan obavezni izborni predmet u toku svake školske godine i to verska nastava ili građansko vaspitanje, tako isto i izborni predmet prema programu obrazovnog profila, a koji je predviđen u toku druge i treće godine školovanja. Isto tako je važno da svi koji su zainteresovani za sticanje validne diplome za mesara, odnosno za školovanje u okviru Srednje medicinske i IT gimnazija Niš, treba da pohađaju i praktičan deo nastave predviđen aktuelnim programom.

U saradnji sa najprofesionalnijim stručnjacima u toj oblasti će biti organizovan praktični deo nastave, a podrazumeva se da će svi kandidati o detaljima biti na vreme obavešteni, bez obzira da li su se odlučili za redovno ili vanredno školovanje u okviru obrazovnog profila mesar, III stepen.

Aktuelnim nastavnim programom, prethodno definisanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije predviđeno je da kandidati u toku sve tri godine školovanja imaju četiri opšteobrazovna predmeta i to: srpski jezik i književnost, strani jezik, matematika i fizičko vaspitanje.

U toku prve godine školovanja će biti u obavezi kandidati da pohađaju i opšteobrazovni predmet računarstvo i informatika, kao i predmete hemija i fizika. A u toku druge godine školovanja od opšteobrazovnih predmeta su zastupljena samo pomenuta četiri, dok će svako ko odluči da se školuje za zanimanje mesar u toku treće godine školovanja uz četiri ranije navedena opšteobrazovna predmeta pohađati i predmete geografija, ekologija i zaštita životne sredine i sociologija sa pravima građana.

Takođe je važećim nastavnim programom određeno i da će u toku prve godine školovanja svi kandidati pohađati nastavu u okviru stručnih predmeta sirovine u mesarstvu, ishrana ljudi i operacije i merenja u mesarstvu.

Uz već pomenute opšteobrazovne predmete u toku druge godine školovanja za zanimanje mesar, treći stepen će kandidati biti u obavezi da pohađaju i stručne predmete obrada mesa, zatim objekti i oprema u mesarstvu i zdravstvena bezbednost hrane.

Kada je u pitanju treća godina školovanja za ovo zanimanje, izuzev prethodno pomenutih opšteobrazovnih predmeta će u nastavnom programu biti zastupljeni i stručni predmeti prerada mesa, tržište i promet mesa i preduzetništvo.

Da napomenemo i to da kandidati imaju obavezu u toku druge i treće godine školovanja u okviru obrazovnog profila mesar da odaberu i jedan od ponuđenih izbornih predmeta, s tim što se oni razlikuju za te dve godine školovanja.

U toku drugog razreda se među izbornim predmetima prema programu obrazovnog profila nalaze sledeći predmeti:

 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Strani jezik
 • Izabrani sport
 • Biologija
 • Agrarni turizam
 • Priprema jela sa žara
 • Osnove ugostiteljstva
 • Agrarna geografija
 • Geografija hrane
 • Geografija stočarstva

Tokom treće godine školovanja za zanimanje mesar, treći stepen je predviđen veći broj izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila, tako da kandidati na raspolaganju imaju mogućnost da pohađaju nastavu u okviru sledećih predmeta:

 • Matematika
 • Biologija
 • Istorija ( odabrane teme )
 • Etika
 • Logika
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Strani jezik
 • Geografija stočarstva
 • Geografija hrane
 • Agrarna geografija
 • Izabrani sport
 • Agrarni turizam
 • Priprema jela sa žara
 • Osnove ugostiteljstva

S obzirom na to da je Srednja medicinska i IT gimnazija Niš navedenim rešenjem zvanično priznata kao obrazovna institucija, kojim joj je dozvoljeno da organizuje nastavu za obrazovni profil mesar, treći stepen, to znači da će svako ko pohađa ili redovno ili vanredno školovanje dobiti po završetku diplomu za zanimanje mesar, III stepen. Ukoliko prethodno ima otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, svaki kandidat ima pravo i da zahteva upis diplome u svoj radni dosije od strane nadležnih, jer će na taj način obezbediti dokaz da je kvalifikovan za obavljanje konkretnog posla. Isto tako se podrazumeva da bi u svoju radnu biografiju trebalo da navede informaciju o tome da je diplomu za pomenuto zanimanje stekao.

SPISAK PREDMETA

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Računarstvo i informatika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Sociologija sa pravima građana

STRUČNI PREDMETI

 • Ishrana ljudi
 • Sirovine u mesarstvu
 • Operacije i merenja u mesarstvu
 • Obrada mesa
 • Objekti i oprema u mesarstvu
 • Prerada mesa
 • Zdravstvena bezbednost hrane
 • Tržište i promet mesa
 • Preduzetništvo

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA:

DRUGA GODINA

 • Izabrani sport
 • Agrarni turizam
 • Strani jezik
 • Geografija hrane
 • Biologija
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Osnove ugostiteljstva
 • Geografija stočarstva
 • Priprema jela sa žara
 • Agrarna geografija

TREĆA GODINA

 • Etika
 • Logika
 • Strani jezik
 • Izabrani sport
 • Biologija
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Matematika
 • Istorija (odabrane teme)
 • Osnove ugostiteljstva
 • Agrarni turizam
 • Geografija hrane
 • Priprema jela sa žara
 • Geografija stočarstvo
 • Agrarna geografija
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Računarstvo i informatika
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Ishrana ljudi
 10. Sirovine u mesarstvu

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Obrada mesa
 6. Objekti i oprema u mesarstvu
 7. Zdravstvena bezbednost hrane

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Geografija
 6. Sociologija sa pravima građana
 7. Ekologija i zaštita životne sredine
 8. Prerada mesa
 9. Tržište i promet mesa
 10. Preduzetništvo

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava