Loading...

Pekar

U nastavnom programu za obrazovni profil pekar, treći stepen zastupljeni su kako opšteobrazovni predmeti, tako isto i stručni.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Školovanje za obrazovani profil pekar, koje takođe u današnje vreme važi za jedno od vrlo perspektivnih zanimanja, sada je moguće i u Nišu, a u okviru Srednje medicinske i IT gimnazije, koja je rešenjem broj 022 - 05 - 00047/ 2017 - 03, stekla pravo da organizuje nastavu u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, a za obrazovni profil pekar, koji je trećeg stepena.

Da napomenemo i to da je konkretno rešenje izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na dan 27. februara 2023. godine i to na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u “ Službenom glasniku Republike Srbije ” broj 18 / 16 i broj 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je objavljen u “ Službenom glasniku Republike Srbije ” broj 88 / 17, 27 / 18 – dr. zakon, 10 / 19, 6 / 20 i 129 / 21.

Kako je navedeno u konkretnom rešenju, nadležni iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrdili su da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Nišu, čije se prostorije nalaze u ulici Obrenovićeva broj 12 do 26, u potpunosti ispunjava sve uslove koji su zakonima propisani, a tiču se kako prostora i opreme, tako isto i nastavnih sredstava i predviđenog broja nastavnika i stručnih saradnika, tako da mogu ostvarivati plan i program nastave i učenja za obrazovni profil pekar, treći stepen.

Treba napomenuti i to da se nastava u okviru ovog obrazovnog profila organizuje isključivo uz poštovanje aktuelnog nastavnog programa, koji je definisan od strane nadležnog ministarstva. U tom smislu, predviđeno je da nastava traje ukupno tri godine, a učenici se mogu odlučiti kako za redovno, tako isto i za vanredno školovanje ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove za takav vid sticanje kvalifikacija.

U nastavnom programu za obrazovni profil pekar, treći stepen zastupljeni su kako opšteobrazovni predmeti, tako isto i stručni.

Posebno je važno napomenuti i to da u okviru sve tri školske godine učenici imaju obavezu da pohađaju jedan izborni predmet, tako da se tokom svake školske godine opredeljuju između praćenja verske nastave ili građanskog vaspitanja.

Isto tako je aktuelnim nastavnim programom za obrazovni profil pekar, treći stepen predviđen i izborni predmet prema programu obrazovnog profila u toku druge i treće godine školovanja. Konkretno, kada je u pitanju izborni predmet prema programu obrazovnog profila za drugi razred, kandidati imaju mogućnost da biraju između sledećih predmeta:

 • Biologija
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Agrarni turizam
 • Agrarna geografija
 • Strani jezik
 • Osnove ugostiteljstva
 • Geografija hrane
 • Izabrani sport
 • Priprema toplih poslastica

Razlikuju se izborni predmeti koji su na raspolaganju učenicima u toku treće godine školovanja, tako da izuzev stranog jezika, muzičke i likovne kulture, odnosno agrarnog turizma, mogu izabrati i predmet etika ili predmet logika, kao i istoriju ( odabrane teme ), zatim izabrani sport, agrarnu geografiju i geografiju hrane, te predmet priprema toplih poslastica ili predmet osnovne ugostiteljstva, kao i izabrana poglavlja matematike.

U toku sve tri godine školovanja kandidati koji se budu odlučili za redovno ili za vanredno školovanje u okviru obrazovnog profila trećeg stepena pekar će imati obavezu da pohađaju opšteobrazovne predmete i to srpski jezik i književnost, potom strani jezik, matematika i fizičko vaspitanje, dok će opšteobrazovne predmete istorija, zatim fizika, hemija i računarstvo i informatika imati samo u toku prve godine školovanja. A tokom treće godine školovanja će izuzev četiri opšteobrazovna predmeta koja su pomenuta i predviđena programom tokom svih godina školovanja, kandidati pohađati nastavu u okviru predmeta ekologije i zaštite životne sredine, zatim sociologija sa pravima građana i geografija.

U toku prve godine školovanja će kandidati pratiti nastavu u okviru stručnih predmeta ishrana ljudi, zatim sirovine u pekarstvu i okviru predmeta operacije i merenja u pekarstvu. Zatim će u toku druge godine školovanja imati obavezu da pohađaju stručne predmete objekti i oprema u pekarstvu, proizvodnja hleba i zdravstvena bezbednost hrane, a u toku treće godine školovanja će osim stručnog predmeta preduzetništvo, pohađati i predmete tržište i promet pekarskih proizvoda i proizvodnja peciva, kolača i testenina.

Prema programu je predviđena i praksa, a podrazumeva se da Srednja medicinska i IT gimnazija Niš i te kako vodi računa tom prilikom i o izboru partnera, kod kojih će kandidati pohađati praktičan deo nastave predviđen aktuelnim programom.

Isto tako je važno da kandidati znaju i to da po završetku pohađanja nastave u okviru obrazovnog profila pekar svako od njih stiče diplomu, koja je potpuno istog ranga kao i diploma svake druge državne i zvanično priznate obrazovne institucije na teritoriji Republike Srbije. Iz tog razloga ističemo da svako od kandidata koji ima otvoren pre toga radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje može od nadležnih u toj službi da zahteva i upis stečene diplome u svoj dosije, kako bi na taj način dokazao da je kvalifikovan za obavljanje konkretnog posla.

Inače, zanimanje pekar ne samo da je uvek traženo na tržištu rada, nego je poznato i po tome što ljudi koji obavljaju taj posao navode da su platama i te kako zadovoljni, pa se u tom smislu pohađanje nastave u okviru obrazovnog profila pekar, III stepen, a koji je dostupan u okviru Srednje medicinske i IT gimnazije u Nišu smatra vrlo perspektivni.

SPISAK PREDMETA

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Računarstvo i informatika
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Sociologija sa pravima građana

STRUČNI PREDMETI

 • Ishrana ljudi
 • Operacije i merenja u pekarstvu
 • Proizvodnja hleba
 • Sirovine u pekarstvu
 • Zdravstvena bezbednost hrane
 • Proizvodnja peciva, kolača i testenina
 • Objekti i oprema u pekarstvu
 • Tržište i promet pekarskih proizvoda
 • Preduzetništvo

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

IZBORNI PREDMETI PREMA PROGRAMU OBRAZOVNOG PROFILA:

DRUGA GODINA

 • Biologija
 • Likovna kultura
 • Muzička kultura
 • Izabrani sport
 • Strani jezik
 • Agrarna geografija
 • Priprema toplih poslastica
 • Agrarni turizam
 • Osnove ugostiteljstva
 • Geografija hrane

TREĆA GODINA

 • Istorija (odabrane teme)
 • Strani jezik
 • Logika
 • Etika
 • Osnove ugostiteljstva
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Izabrani sport
 • Agrarna geografija
 • Izabrana poglavlja matematike
 • Priprema toplih poslastica
 • Agrarni turizam
 • Geografija hrane
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Računarstvo i informatika
 7. Fizika
 8. Hemija
 9. Ishrana ljudi
 10. Sirovine u pekarstvu
 11. Operacije i merenja u pekarstvu

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Proizvodnja hleba
 6. Objekti i oprema u pekarstvu
 7. Zdravstvena bezbednost hrane

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Geografija
 6. Sociologija sa pravima građana
 7. Ekologija i zaštita životne sredine
 8. Proizvodnja peciva, kolača i testenina
 9. Tržište i promet pekarskih proizvoda
 10. Preduzetništvo

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava