Loading...

Vozač motornih vozila

Organizuje se redovno i vanredno školovanje za obrazovni profil vozač motornih vozila, a u ponudi je i prekvalifikacija, stručno osposobljavanje i dokvalifikacija.

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2021./2022.

Ukupno tri godine bi trebalo da pohađa školovanje svako ko želi da stekne diplomu za zanimanje vozač motornih vozila. Nastava podrazumeva i praktični i teorijski deo, a svako ko bude postao vlasnik diplome za ovo zanimanje će steći status profesionalnog vozača. Na taj način će svakako biti u prednosti u odnosu na ostale kandidate, koji imaju vozačku dozvolu u okviru zahtevane kategorije, ali su se školovali za neko drugo zanimanje.

Pored mogućnosti da se zaposle u kompanijama, koje su primarno fokusirane na prevoz putnika ili robe, lica koja se školuju za pomenuti obrazovni profil trećeg stepena mogu zaposlenje da pronađu i u svakoj drugoj kompaniji koja ima potrebu za profesionalnim vozačima.

Dodatna je prednost i to što imaju mogućnost da pohađaju specijalizaciju za vozača - instruktora, te da se kvalifikuju za instruktora vožnje. Prema aktuelnom zakonu, to mogu da učine svi, koji su stariji od 21 godine.

Inače, IT gimnazija Kragujevac organizuje i u svom sedištu i u okviru izdvojenog odeljenja u Beogradu redovno školovanje za obrazovni profil vozač motornih vozila. A u ponudi te institucije se nalazi i mogućnost za vanredno školovanje i za stručno osposobljavanje, dok su dostupni i programi dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Svi koji žele da steknu diplomu za pomenuto zanimanje bi trebalo da znaju i to da je školski program, koji ova obrazovna institucija nudi, usklađen sa pravilima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastava podrazumeva i teorijski deo, u okviru koga se izučavaju i opšteobrazovni i stručni predmeti, ali i praksu.

U saradnji sa mnogim specijalizovanim stručnim školama širom naše zemlje, kao i sa brojnim pravnim licima će IT gimnazija da organizuje praktičan deo školovanja za pomenuti obrazovni profil. A to u suštini znači da kandidati stiču praktično iskustvo, te da imaju priliku od eminentnih stručnjaka da dobiju sve potrebne informacije.

U toku svake školske godine su zastupljena četiri opšteobrazovna predmeta i to srpski jezik i književnost, potom strani jezik i matematika, kao i opšti predmet fizičko vaspitanje. Svakako će izučavati i opšteobrazovne predmete istorija i geografija, zatim fizika i hemija, a u programu se nalaze i predmeti likovna kultura, zatim računarstvo i informatika, muzička umetnost i predmet ustav i prava građana.

Pravilnikom pomenutog ministarstva je predviđeno i da svaki kandidat treba da izabere između predmeta verska nastava i građansko vaspitanje, jer je jedan obavezan izborni predmet zastupljen u toku svake školske godine.

Kada su u pitanju stručni predmeti, svako ko želi da se školuje za zanimanje trećeg stepena vozač motornih vozila ima obavezu i da pohađa nastavu u okviru predmeta tehničko crtanje, tehnologija materijala i motorna vozila. Inače se u programu nalaze i predmeti osnovi mašinstva, zatim osnovi saobraćajne psihologije, te predmeti tehnička mehanika i ekologija i zaštita životne sredine. Izuzev njih, kandidati imaju nastavu i u okviru predmeta električni i elektronski uređaji na vozilu, te predmeta bezbednost saobraćaja, teret sa integralnim transportom i regulisanje saobraćaja. Još su zastupljeni i predmeti bezbednost saobraćaja, poslovanje saobraćajnog preduzeća i saobraćajna infrastruktura, kao i predmet prevoz putnika i robe i predmet transportno pravo i špedicija.

Prema zvaničnom pravilniku pomenutog ministarstva je predviđeno da praktičnu nastavu kandidati u tačno definisanom trajanju treba da pohađaju u toku svake školske godine. Moramo napomenuti i to da diploma, koju će izdati IT gimnazija u Kragujevcu, odnosno njeno izdvojeno odeljenje u Beogradu, važi za pravno validan dokument. Naime, ova škola poseduje sve dozvole koje su neophodne, a izdate su od strane relevantnih državnih institucija za sprovođenje svih programa. Dakle, bez obzira da li nekoga zanima stručno osposobljavanje ili ga interesuje program prekvalifikacije za zanimanje vozač motornih vozila, odnosno dokvalifikacije ili redovno, te vanredno školovanje, steći će pravno validnu diplomu nakon završetka izabranog programa. Svakako je i opšta preporuka kandidatima da kontaktiraju nadležne u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i zvanično od njih zahtevaju da diploma bude upisana u radni dosije. Zakonom je predviđeno da upravo zaposleni u toj državnoj instituciji jedini imaju dozvolu da izvrše upis diplome za navedeno zanimanje ili za bilo koje drugo. Obavezno je da svi zainteresovani izvrše prijavu, te da osnovne podatke o sebi dostave zaposlenima ove institucije ili lično ili putem telefona, odnosno elektronski, što znači da te informacija treba da pošalju na mejl adresu.

Prilikom zvaničnog upisa je svaki prijavljeni dužan da dostavi uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige rođenih. Bitno je da tom prilikom priloži i dokaz o nivou obrazovanja, koji poseduje. Očekuje se da priloži kako diplomu prethodno završene srednje škole, tako isto i svedočanstva za svaki razred.

U skladu sa tim za koji program se kandidat bude odlučio će da zavisi i princip školovanja. Jednostavno govoreći, najbitnije je da osobe koje su zainteresovane za program dokvalifikacije za obrazovni profil vozač motornih vozila ili prekvalifikacije dostave dokaz o prethodno stečenom nivou obrazovanja, a kako bi uvidom u ta dokumenta nadležni doneli odluku o tome koji su predmeti, odnosno ispiti diferencijalni, to jest koje će morati da polaže da bi stekao diplomu za ovo zanimanje.

SPISAK PREDMETA

OPŠTI PREDMETI

 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko i zdravstveno vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Istorija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Računarstvo i informatika
 • Hemija
 • Fizika
 • Likovna kultura
 • Ustav i prava građana

STRUČNI PREDMETI

 • Tehnologija materijala
 • Motorna vozila
 • Tehničko crtanje
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Električni i elektronski uređaji na vozilu
 • Osnovi mašinstva
 • Tehnička mehanika
 • Osnovi saobraćajne psihologije
 • Teret sa integralnim transportom
 • Regulisanje saobraćaja
 • Bezbednost saobraćaja
 • Prevoz putnika i robe
 • Saobraćajna infrastruktura
 • Transportno pravo i špedicija
 • Poslovanje saobraćajnih preduzeća
 • Praktična nastava prema pravilniku Ministarstva, a u skladu sa programom za ovaj obrazovni profil

Obavezan izborni predmet u skladu sa programom

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Geografija
 7. Muzička umetnost
 8. Računarstvo i informatika
 9. Hemija
 10. Fizika
 11. Motorna vozila
 12. Tehničko crtanje
 13. Tehnologija materijala
 14. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Likovna kultura
 6. Ekologija i zaštita životne sredine
 7. Motorna vozila
 8. Osnovi mašinstva
 9. Električni i elektronski uređaji na vozilu
 10. Osnovi saobraćajne psihologije
 11. Tehnička mehanika
 12. Regulisanje saobraćaja
 13. Teret sa integralnim transportom
 14. Praktična nastava
 15. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Fizičko vaspitanje
 4. Matematika
 5. Ustav i prava građana
 6. Motorna vozila
 7. Prevoz putnika i robe
 8. Bezbednost saobraćaja
 9. Saobraćajna infrastruktura
 10. Poslovanje saobraćajnih preduzeća
 11. Transportno pravo i špedicija
 12. Praktična nastava
 13. Obavezan izborni predmet (Građansko vaspitanje ili Verska nastava)