Loading...

Carinski tehničar

Obično je dečacima mnogo interesantnije zanimanje carinski tehničar, IV stepen, ali je sve više i devojčica koje se odlučuju za školovanje za pomenuto zanimanje, koje inače takođe spada u red perspektivnih...

Dodatne informacije

Cena: € Pozovite!

Upis: 2023./2024.

Obično je dečacima mnogo interesantnije zanimanje carinski tehničar, IV stepen, ali je sve više i devojčica koje se odlučuju za školovanje za pomenuto zanimanje, koje inače takođe spada u red perspektivnih u današnje vreme.

Važno je napomenuti da je Srednja medicinska i IT gimnazija rešenjem broj 022 - 05 - 00047/ 2017 – 03 zvanično ovlašćena za sprovođenje nastave u okviru obrazovnog profila četvrtog stepena carinski tehničar za sve zainteresovane, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Takođe treba napomenuti i to da ova škola uz mogućnost pohađanja redovne nastave, svima kojima to više odgovara i naravno koji ispunjavaju propisane zahteve, nudi i mogućnost vanrednog školovanja za zanimanje carinski tehničar, četvrti stepen.

Treba istaći i podatak da je je pomenuto rešenje izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dana 27. februara 2023. godine, a na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u “ Službenom glasniku Republike Srbije ” broj 18 / 16 i broj 95 / 18, kao i na osnovu člana broj 94 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ( objavljen u “ Službenom glasniku Republike Srbije ” broj 88 / 17, 27 / 18 – dr. zakon, 10 / 19, 6 / 20 i 129 / 21 ).

Tim rešenjem je potvrđeno da su nadležni iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije utvrdili da Srednja medicinska i IT gimnazija u Kragujevcu, to jest njeno izdvojeno odeljenje u Nišu, na adresi Obrenovićeva ulica broj 12 do 26, u potpunosti ispunjava sve uslove koji su propisani navedenim zakonima. Misli se na uslove i zahteve koji se tiču kako prostora i opreme potrebne za organizaciju nastave, tako isto i na nastavna sredstva i broj nastavnika i stručnih saradnika, neophodnih za organizaciju nastave u okvur obrazovnog profila IV stepea, carinski tehničar.

Nastavni program koji se tom prilikom poštuje je naveden od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a podrazumeva se da će kandidati koji završe ili redovno ili vanredno školovanje u okviru obrazovnog profila carinski tehničar, četvrti stepen postati i vlasnici zvanično priznate diplome. Baš iz tog razloga i ističemo da posle toga kandidati koji imaju otvoren radne dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje treba od nadležnih lica u toj službi da zahtevaju zvaničan upis konkretne diplome, kako bi u potpunili svoju biografiju, odnosno da bi prilikom apliciranja za posao mogli da obezbede svojevrstan dokaz da su za obavljanje tog posla u potpunosti kvalifikovani.

Takođe, po završetku pohađanja nastave i sticanja diplome, ne samo da mogu, praktično odmah da u toj struci potraže posao, nego imaju mogućnost i da nastave školovanje, budući da je u pitanju zanimanje četvrtog stepena. Isto tako, Srednja medicinska i IT gimnazija Niš svim zainteresovanima, a koji ispunjavaju unapred određene uslove, nudi mogućnost pohađanja kako programa prekvalifikacije, tako isto i programa dokvalifikacije.

U nastavnom programu u skladu sa čijim pravilima se organizuje školovanje za carinskog tehničara su zastupljeni i opšteobrazovni predmeti i stručni predmeti, a u toku svake školske godine kandidat ima obavezu da odluči koji će obavezan izborni predmet da pohađa. U toku svake školske godine su svima njima na raspolaganju predmeti građansko vaspitanje i verska nastava.

Isto tako moraju znati i to da Srednja medicinska i IT gimnazija Niš u potpunosti poštuje program koji propisuje nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pa u tom smislu kandidati imaju i praktičnu nastavu u bloku, tako da se podrazumeva da će blagovremeno o svim detaljima u vezi sa njenom organizacijom da budu informisani. Od opšteobrazovnih predmeta zastupljena su četiri u toku svake školske godine i to kako srpski jezik i književnost, odnosno strani jezik i matematika, tako isto i opšteobrazovni predmeti fizičko vaspitanje. Istoriju će kandidati izučavati prve dve godine školovanja, a predmet računarstvo i informatika je zastupljen u programu prvog razreda. Isto tako će u toku prvog razreda svi koji se školuju za zanimanje carinski tehničar biti u obavezi da pohađaju opšteobrazovne predmete geografija, hemija i ekologija.

Pojedini stručni predmeti se izučavaju samo jednu školsku godinu, a ima i onih, koji su zastupljeni u toku dve ili čak tri školske godine.

Nastavnim programom je predviđeno da u toku prve godina školovanja za zanimanje carinski tehničar, IV stepen kandidati imaju obavezu da pohađaju stručni predmet računovodstvo, zatim poslovna ekonomija i savremena poslovna korespondencija. U drugom razredu su takođe zastupljena ta tri stručna predmeta, naravno uz već pomenute opšteobrazovne predmete, ali i stručni predmeti poznavanje robe i ekonomska geografija, kao i predmeti osnovi ekonomije i javne finansije.

Kada je u pitanju treća godina školovanja za zanimanje četvrtog stepena carinski tehničar, kandidati pohađaju nastavu u okviru stručnih predmeta osnovi ekonomije, računovodstvo i pravo, kao i u okviru predmeta međunarodna špedicija, poznavanje robe i carinski sistem i carinski postupak.

Predmet osnovi ekonomije se izučava i u okviru četvrtog razreda, a kandidati imaju obavezu da pohađaju nastavu i u okviru stručnih predmeta pravo i statistika, odnosno carinski sistem i carinski postupak, poznavanje robe i međunarodna špedicija, te u okviru predmeta spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje, osiguranje, kao i predmeta poslovna informatika.

SPISAK PREDMETA

OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

 • Srpski jezik i književnost
 • Strani jezik
 • Matematika
 • Fizičko vaspitanje
 • Istorija
 • Geografija
 • Hemija
 • Ekologija
 • Računarstvo i informatika
 • Sociologija sa pravima građana

STRUČNI PREDMETI

 • Osnovi ekonomije
 • Međunarodna špedicija
 • Računovodstvo
 • Poslovna ekonomija
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Pravo
 • Statistika
 • Poznavanje robe
 • Ekonomska geografija
 • Poslovna informatika
 • Javne finansije
 • Poznavanje robe
 • Osiguranje
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Carinski sistem i carinski postupak

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine:

 • Verska nastava ili Građansko vaspitanje
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Računarstvo i informatika
 7. Ekologija
 8. Hemija
 9. Geografija
 10. Osnovi ekonomije
 11. Računovodstvo
 12. Poslovna ekonomija

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Istorija
 6. Savremena poslovna korespondencija
 7. Poslovna ekonomija
 8. Osnovi ekonomije
 9. Računovodstvo
 10. Poznavanje robe
 11. Javne finansije
 12. Ekonomska geografija

Obavezan izborni predmet prema programu obrazovnog profila

Obavezan izborni predmet u toku svake školske godine: Građansko vaspitanje ili Verska nastava

 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Sociologija
 6. Osnovi ekonomije
 7. Računovodstvo
 8. Pravo
 9. Poznavanje robe
 10. Carinski sistem i carinski postupak
 11. Međunarodna špedicija
 1. Srpski jezik i književnost
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Fizičko vaspitanje
 5. Osnovi ekonomije
 6. Statistika
 7. Pravo
 8. Poznavanje robe
 9. Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 10. Carinski sistem i carinski postupak
 11. Međunarodna špedicija
 12. Osiguranje
 13. Poslovna informatika