Loading...

Vesti

Šta ima novo kod nas?
img-responsive

Zašto su IT zanimanja toliko plaćena?

27. 06. 2019, 9:53 am
Bez savremenih tehnologija je svet postao nezamisliv, pa nije ni začuđujuće što su zanimanja IT struke postala izuzetno tražena.U suštini, svako k...
Nastavi
img-responsive

Upis je u toku!

19. 06. 2019, 10:04 am
Poslednji je trenutak da izaberete jedno od najperspektivnijih zanimanja, jer je IT gimnazija okarakterisana kao izuzetno tražena srednja škola. Nara...
Nastavi
img-responsive

Jedno od najkreativnijih zanimanja (Tehničar grafičkog…

04. 06. 2019, 8:51 am
Kada neko uspe da spoji ono što zna da radi i čime želi da se bavi u budućnosti, sa onim što će sasvim sigurno biti i dobro plaćen posao, onda se sma...
Nastavi
img-responsive

Kako se zaštititi prilikom korišćenja računara?

28. 05. 2019, 9:51 am
Saveti o bezbednosti prilikom korišćenja računara, odnosno interneta su brojni, a mnogi su skloni da prenebregnu činjenicu da zaista ako ne vodite ra...
Nastavi
img-responsive

Kako je nastao pojam gimnazija?

07. 05. 2019, 8:41 am
Sistem obrazovanja se, kako vreme odmiče menja, tako da se i od učenika, odnosno njihovih roditelja ili staratelja očekuje da se svemu tome maksimaln...
Nastavi
img-responsive

Šta nam donosi novi zakon o korišćenju interneta (član…

24. 04. 2019, 8:46 am
Krajem 2018. godine je bio iznet zvanično predlog novog Zakona o korišćenju interneta, a posebno su bila sporna dva člana, i to 11 i 13, s tim da se...
Nastavi