Loading...

Najtraženiji profili medicinskih sestara

autor: IT Gimnazija | 13. 02. 2023, 11:23 am
img-responsive

Poznato je da je tražnja za medicinskim sestrama i tehničarima visoka u celom svetu, i da ne pokazuje usporavanje rasta. Slično je i u Srbiji. Iako specifična situacija zavisi od lokacije regiona, nivoa ekonomskog razvoja i ponude kadrova, neki profili se izdvajaju svuda kao traženi, čak i tri do četiri puta više od drugih. Za njima postoje potrebe i u velikim gradovima, koje se teško zadovoljavaju, tako da su konkursi stalno otvoreni.

Zanimljivo je, na primer, da se pre nekoliko meseci na konkurs beogradskog Instituta za onkologiju i radiologiju za laboratorijske tehničare nije prijavio niko. Mladih sa diplomom ovog smera veoma je malo i na evidencijama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Laboratorijski tehničari školuju se na posebnom smeru u medicinskim školama, ali je znatno više profila, kod nas i u drugim evropskim zemljama, koji usavršavanje ili iskustvo stiču posle obrazovanja za opšti smer. Srednja medicinska škola Beograd, Medicinska škola Kragujevac i druga naša odeljenja beleže rast interesovanja za obrazobanje za opšti profil medicinska sestra – tehničar, a mi preporučujemo da razmisle o sledećim specijalnostima, deficitarnim u narednim godinama.

Medicinska sestra tehničar za anesteziju je veoma traženo zanimanje i to će ostati još dugo. Posao ovih zdravstvenih radnika je da asistiraju prilikom anestezije, prate vitalne pokazatelje pacijenta tokom operacije i neposredno posle buđenja, obaveštavaju pacijente o anesteziji kojoj će biti podvrgnuti... U svim evropskim i američkim statističkim podacima navodi se da su medicinske sestre za anesteziju najtraženije i najplaćenije u struci.

Medicinske sestre za rad na psihijatriji pomažu pacijentima sa mentalnim problemima. U našim uslovima najčešće su to demencija, depresija i bolesti zavisnosti, ali i drugi psihološki i psihijatrijski poremećaji.

Među najtraženijim profilima su i medicinske sestre koje se bave hitnim stanjima. Sestre i tehničari prate timove hitne pomoći i susreću se sa ljudima u kritičnom i veoma nestabilnom stanju. Njihovi poslovi su davanje lekova protiv bolova i transfuzija, saniranje povreda i ukazivanje prve pomoći na terenu, na licu mesta. Spretnost, brzina i znanje spašavaju živote, ali ovaj posao nosi i mnogo stresa, zbog čega se malo osoba opredeljuje za njega.

Sličan profil, ali u samim ustanovama, su sestre na odeljenjima intenzivne nege. Pacijentima je takođe direktno ugrožen život, ali zbog ispada ili naglog pogoršanja bolesti kao što su bolesti srca, bubrega, dijabetes... Medicinske sestre i tehničari u jedinicama intenzivne nege najčešće se angažuju na odeljenjima kardiologije i kardiohirurgije, ali mogu biti i na neonatologiji, pedijatriji, gerijatriji, odeljenju dijalize.

Babice su među najdeficitarnijim zanimanjima u evropskim zemljama. Obično se o babicama govori kao specijalizovanim medicinskim sestrama za porođaj, uključujući negu i brigu pre, za vreme i neposredno posle porođaja, ali i srodne oblasti kao što su podrška ženama u oblasti reproduktivnog zdravlja od puberteta do menopauze. Postoji velika potražnja i za babicama specijalizovanim za prirodne metode porođaja, koje su postale popularne u poslednjim decenijama.

Gerijatrijske medicinske sestre nisu isto što i negovateljice, mada su oba profila u vrhu traženosti. One obično koordiniraju brigu o starima, koja uključuje saradnju sa porodicom, socijalnim radnicima, negovateljima, staračkim domovima, ustanovama za palijativnu negu...

Iako su kod nas pomalo zanemarene, u drugim zemljama je velika tražnja za medicinskim sestrama koje se bave identifikacijom, praćenjem i prevencijom zaraznih bolesti. Medicinske sestre za kontrolu infekcija, kako ih nazivaju, posebno su postale značajne kada se videlo koliko je otkrivanje početaka epidemija važno za čovečanstvo.

Učenici medicinskih škola koji žele da prate trendove na tržištu rada i opredeljuju se za tražene profile sigurno ne mogu odmah da stignu do cilja. Plan i usmeravanje u dobrom pravcu, međutim, uvek su odličan prvi korak. Interesujte se za oblast, prikupljajte informacije i stičite znanja, volontirajte ako vam se ukaže prilika, obrazujte se formalno i neformalno, i sigurno ćete izgraditi sjajnu karijeru.

Sledeća Prethodna