Loading...

Šta učiniti kad napravite grešku u poslu medicinske sestre?

autor: IT Gimnazija | 14. 03. 2023, 1:16 pm
img-responsive

Svi ljudi na svojim radnim mestima s vremena na vreme naprave grešku, ali javnost je posebno osetljiva na greške zdravstvenih radnika. To je donekle opravdano, pošto posledice po zdravlje ili život čoveka mogu da budu ozbiljne. Povećan stres pacijenata i porodice, međutim, ne bi trebalo da dovede do straha, napada panike i neadekvatnog ponašanja medicinske sestre ili tehničara, ukoliko do greške dođe. Budite spremni da naučite pozitivne reakcije, koje u takvoj situaciji pomažu svima, i imajte uvek u vidu da se greške ne dešavaju samo vama. Druge medicinske sestre, lekari i ostali radnici u zdravstvu, bez obzira na iskustvo, ugled, znanje i zvanje, takođe ponekad greše.

Sa svojim i greškama drugih sigurno ćete se sresti već tokom školovanja i praktične nastave. Naša Srednja medicinska škola Beograd i Medicinska škola Kragujevac pružiće vam priliku da obavite praksu u velikim gradovima, gde ćete imati veći broj kontakata sa kolegama i pacijentima. U takvom ambijentu o greškama se obično otvorenije govori. Ukoliko živite u manjem mestu i radite u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, razmišljajte unapred. Budite još spremniji da o propustima na vreme govorite i naučite načine za rešavanje konfliktnih situacija.

Najčešće greške medicinskih sestara

Statistika pokazuje da se greške medicinskih sestara i tehničara mogu podeliti u nekoliko grupa.

Prva grupa odnosi se na infekcije pacijenata koje su mogle da budu izbegute, a do kojih je došlo zbog nečinjenja, ili pogrešne nege od strane medicinskih sestara.

Sledeća grupa tiče se administrativnog dela posla. Medicinske sestre mogu da propuste da zapišu, ili netačno zapišu istoriju bolesti, lekove koji su dati ili ukinuti, primenjene procedure, savete pacijentima koje otpuštaju iz bolnica...

Među najtežim greškama su one koje se odnose na davanje pogrešnih lekova, namenjenih drugom pacijentu, kao i na smanjenje ili povećanje doze regularnog leka. U zdravstvenim ustanovama se uvode višestruke provere, sa ciljem da se ovo ne dešava.

Problem u radu medicinske sestre može da izazove nepostojanje službe obezbeđenja ili radnika obezbeđenja, koji će uvek biti na raspolaganju. Ako je prepuštena agresivnim pacijentima ili dođe do neke druge opasne situacije, sestra može da napravi greške.

Jedan od najčešćih propusta medicinskog osoblja u bolnicama je nedovoljna kontrola pacijenata, koja dovodi do njihovog pada i povreda. Malaksalost usled bolesti, procedura, lekova... pacijenti ne opažaju realno i pokušavaju sami ustanu, hodaju, odu do toaleta.

Medicinska sestra mora na vreme da primeti svaku promenu stanja pacijenta, i da odreaguje. Ako to ne učini, posledice mogu biti brojne, pa i veoma loše.

Greške nastaju i zbog želje medicinske sestre da preuzme više posla nego što može, da zameni kolegu, dokaže se nadređenima. Zdravstveni radnici moraju pažljivo da osluškuju svoj organizam i da ne naprave štetu sebi i drugima ako su veoma umorni, iscrpljeni, bolesni, pod velikim stresom zbog privatnih problema...

Šta da radi medicinska sestra ako napravi grešku

Visoka profesionalnost, lični integritet i etičnost trebalo bi da budu smernice u radu zdravstvenih radnika tokom čitave karijere.

Ponavljamo još jednom – prihvatite unapred da ćete ponekad pogrešiti i budite spremni da se adekvatno ponašate.

Potrudite se da situaciju što više popravite. Dobrobit pacijenta je iznad straha i ponosa medicinske sestre. Morate biti hrabri. Odmah prijavite grešku i budite iskreni sa kolegama i nadređenima.

Ako ste svojim ponašanjem pacijenta uvredili, izvinite mu se i porazgovarajte otvoreno.

Kad se situacija smiri i prođe neko vreme razmislite zbog čega ste pogrešili i šta ste mogli drukčije da uradite. Možete da razgovarate i sa koleginicom ili kolegom u koga imate poverenje, ako vam neke stvari nisu jasne.

U slučajevima sa težim ishodom, ili onima koje ne možete da prevaziđete, potražite pomoć psihologa. Iako greška može da poljulja vašu reputaciju ili poverenje u sebe, cilj je da nastavite sa poslom, saosećate sa oštećenima i pomognete sebi i drugima da se slična greška ne ponovi.

Ako je greška bila velika, računajte da će vam biti potrebno neko vreme za oporavak. Okružite se pozitivnim ljudima, kolegama koji vas podržavaju, razumeju i koji su spremni da slušaju.

Da li ćete težiti perfekciji u poslu medicinske sestre, zavisi od više faktora, pa i od vaših ličnih osobina. Greške se dešavaju i dešavaće se, čak i osobama koje nastoje da budu savršene. U ovom pozivu, koncentracija i smirenost važniji su od brige i straha. Borite se znanjem protiv propusta, uključujući i znanje kako da reagujete ako do greške dođe.

Sledeća Prethodna