Loading...

Vesti

Šta ima novo kod nas?
img-responsive

Zašto se školovati za zanimanje farmaceutski tehničar?

28. 01. 2020, 9:09 am
U vreme kada je mnogo više zastupljeno u ponudi privatnih apoteka, nego onih koje se nalaze u državnom vlasništvu, sasvim je očekivano i da je poveća...
Nastavi
img-responsive

Šta posle stečene diplome za zanimanje trećeg stepena?

21. 01. 2020, 9:08 am
Iako se procentualno sve manji broj svršenih osmaka odlučuje za školovanje u okviru obrazovnog profila trećeg stepena, mora se priznati da je to u od...
Nastavi
img-responsive

Geodetski tehničar - prednosti i mane tog zanimanja

14. 01. 2020, 9:36 am
Poznat je dobro svima podatak da apsolutno svako zanimanje ima kako prednosti za osobe koje se njime bave, tako isto i određene mane.Naravno da je...
Nastavi
img-responsive

Kako funkcioniše upis u privatnu srednju školu?

06. 01. 2020, 2:24 pm
Mala matura, Velika matura, polaganje prijemnog ispita i brojne druge novosti, koje su vezane za upis u srednje škole, u velikoj meri đacima otežavaj...
Nastavi
img-responsive

Koja je uloga Učeničkog parlamenta i Saveta roditelja …

25. 12. 2019, 10:10 am
Svaka državna i privatna srednja škola, a koja vodi računa o kvalitetu obrazovanja i o učenicima omogućuje i roditeljima, odnosno starateljima đaka,...
Nastavi
img-responsive

Vanredno ili redovno školovanje?

16. 12. 2019, 8:57 am
Nije bilo dvoumljenja u ne tako davnoj prošlosti između redovnog i vanrednog školovanja, iz vrlo jednostavnog razloga. Naime, vanredno školovanje je...
Nastavi