Loading...

Budućnost zanimanja farmaceutski tehničar

autor: IT Gimnazija | 19. 08. 2023, 11:29 am
img-responsive

Nauka i informaciono-komunikacione tehnologije razvijaju se toliko brzo da je gotovo nemoguće predvideti dešavanja u narednim decenijama. Kako onda savetovati mlade koji se opredeljuju za životni poziv, na primer zanimanje farmaceutski tehničar, i opisati im perspektive u struci?

Dobra vest je da, pored neizvesnosti i otvorenih pitanja, postoji dovoljno pouzdanih projekcija. Prenosimo informacije koje su sigurne, objektivne i proverene.

Posao farmaceutskog tehničara jeste sve traženiji i tako će ostati u budućnosti. Računica je jednostavna – životni vek se produžava, kontinuirano raste broj novotkrivenih lekova, prepisanih lekova, kombinacija lekova... Uvode se stalno nove medicinske procedure, koje zahtevaju odgovarajuće, često inovativne, farmaceutske tretmane. Zbog svega ovoga preporučujemo obrazovanje za zanimanje farmaceutski tehničar. Naše medicinske škole – Srednja medicinska škola Beograd i Srednja medicinska škola Kragujevac nude sticanje znanja i diplomu farmaceutskog tehničara, koja će sigurno ostati atraktivna i tražena.

Posao farmaceutskog tehničara obično se povezuje sa radom u apoteci. Predrasude da se radi samo o „prodavcima“, koji iz magacina donose i na police ređaju lekove, a zatim ih prodaju ili daju „kupcima“, postepeno se gube i u budućnosti će nestati.
Budite spremni na izazove.

Obuka za farmaceutskog tehničara biće sve složenija i zahtevaće dodatno obrazovanje, ili samoobrazovanje. Radi pružanja boljih usluga, apotekarski centri ulažu u moderna rešenja, za koja su tehničarima potrebna nova znanja. Pomenimo samo nekoliko oblasti u kojima će se poziv dalje razvijati – biološki lekovi, visokopersonalizovana terapija, novosti u proizvodnji lekova i medicinskih pomagala, ponude osiguravajućih kuća, upotreba veštačke inteligencije, zaštita svih podataka, zaštita privatnih podataka pacijenata, razvoj marketing alata, ekološki prihvatljivo ponašanje uz smanjenje otpada...

Pacijenti su sve više informisani i sve obrazovaniji, pa na postavljena pitanja očekuju stručan i tačan odgovor. Prvi i najjednostavniji kontakt svakako je farmaceutski tehničar, a kako se radi o osetljivim temama vezanim za zdravlje, neophodno je biti adekvatan sagovornik. Od farmaceutskih tehničara se neće zahtevati da poseduju podatake u svakom konkretnom slučaju, ali moraju znati gde da ih pronađu, kako da efikasno komuniciraju, i u kojim slučajevima i gde da upute ljude sa zdravstvenim problemima.

Posle onlajn recepata, njihove kontrole i overe, sledi još jedna novost. U svetu raste onlajn isporuka lekova, odnosno fizička isporuka na kućnu adresu po onlajn zahtevu, čime se menjaju i uloge farmaceutskih tehničara.

Tokom kovid pandemije u većem broju zemalja imunizacija se preselila u apoteke. Pokazalo se da je vakcinacija u apotekarskim ustanovama brza i praktična, pa se može očekivati da se posao farmaceutskog tehničara razvija i u tom pravcu.

Ekonomski poslovi i u budućnosti će oduzimati deo vremena provedenog na poslu. Nabavka, praćenje isporuka, vođenje evidencija, ispunjavanje zahteva kontrole kvaliteta... vršiće se sve sofisticiranijim programima, uz upotrebu kompjutera, tableta, mobilnih telefona.

Na isti način razvijaće se i menadžment terapije, odnosno informacija i povratnih informacija koje se razmenjuju sa lekarima sa jedne, i farmaceutskim kućama sa druge strane. Odgovornost farmaceutskih tehničara postajaće sve veća.

Pored telemedicine o kojoj smo već pisali, predviđa se ubrzan rast telefarmacije, čak i rada od kuće za farmaceutske tehničare.

Farmaceutski tehničari nove okolnosti treba da posmatraju kao prednosti. Paralelno sa promenama u raznovrsnosti i obimu posla, u konkretnom slučaju, raste i vrednost jednog farmaceutskog tehničara na tržištu rada. Sa osvajanjem novih znanja osoba će moći da bude mobilnija i lako pronađe bolje plaćene poslove u zemlji i inostranstvu. Istovremeno će na visokom nivou biti zadovoljstvo sobom i poslom, što je veoma važno.

Sledeća Prethodna