Loading...

Prednosti zanimanja vaspitač

autor: IT Gimnazija | 11. 09. 2023, 11:00 am
img-responsive

Brojne su prednosti zanimanja vaspitač

Jedna od najlepših profesija u okviru medicinske struke je zanimanje medicinska sestra – vaspitač. Deca su puna pozitivne energije, čitav život je pred njima, pa radno vreme i karijera u takvom okruženju, i pored velike odgovornosti, imaju brojne prednosti. Ako ste se već opredelili za zanimanje medicinska sestra – vaspitač, čestitamo!

Ukoliko još niste, pozivamo vas da razmislite o tome i podsećamo da naša Srednja medicinska škola Beograd i Srednja medicinska škola Kragujevac nude obrazovanje za ovaj tražen i atraktivan profil. A kako bismo vam ga dodatno približili, navodimo još nekoliko prednsti koje treba imati u vidu.

Prvi dolazak u vrtić je veoma važan događaj za dete i roditelje, ali i za vas. Sa svakim polaznikom upoznavaćete individualne obrasce ponašanja mališana, i bićete „prva linija“ podrške u njegovom specifičnom navikavanju na nove uslove, drugare, obaveze... U malom kolektivu ćete, sa koleginicama i kolegama, biti „glavni lik“ – osoba od koje deca traže objašnjenja, odgovore, zaštitu… ali i čije modele ponašanja prate, i pokušavaju da imitiraju.

Iako ćete u školi i na praksi steći osnovna znanja u radu sa grupom, tek na radnom mestu ćete, uvek iznova, usmeravati aktivnosti, pratiti grupni dinamiku, korigovati ponašanja, rešavati konflikte…

Vaspitači i najvažniji proces – učenje

Koliko god se budete bavili zadovoljavanjem fizioloških potreba mališana, brigom o njihovom zdravlju, organizovanjem događaja i proslava, odnosima sa roditeljima… proces učenja moramo izdvojiti kao najvažniji. U suštini, gotovo sve što se na dnevnom nivou dešava u vrtiću ima u sebi očiglednu, ili manje vidljivu ali prisutnu, komponentu učenja.

Učenje u obdaništu postavlja temelje budućeg učenja u školi i učenja u životu, a vaša uloga u tome je ključna. Zadovoljstvo što prisustvujete i pomažete u usvajanju brojnih znanja i veština velika je nagrada za vaspitače i vaspitačice.

Vaša obaveza je da kod deteta dodatno pokrenete ljubav prema učenju, podstaknete kreativnost, razvijete osnovne društvene veštine, zdrave navike… Zadatak vam je i da vodite emocionalno prilagođavanje, što će sve biti dobar osnov za budući uspeh u životu.

Čitanje, pisanje, matematičke veštine... imaju bazu u vrtiću i vašem pedagoškom radu. Deca su veoma zainteresovana za objašnjenja prirodnih pojava, naučnih otkrića i dostignuća, a stimulativna iskustva im pomažu da interesovanja razvijaju i dalje, prolazeći kroz prve godine svog života.

Deca koja imaju strah ili nesigurnost u sticanju novih iskustava u vama će imati dragocenu podršku.

U vrtiću dete proširuje i nadograđuje sliku o sebi, u čemu mu, takođe, pomažete vi.

Vreme provedeno sa decom, a to je vaše radno vreme, je zabavno, ispunjeno igrom, pričama, pesmama, glumom, dečjim postignućima i ponosom zbog njih. Vaspitači ne kriju da razvijaju veoma lične odnose sa decom, ali i sa grupom dece kao kolektivom koji im je poveren na staranje. Tako oni razvijaju i svoju ličnost, empatiju i pažnju.

Praćenje uspeha dečaka i devojčica u daljem razvoju, obrazovanju i životu jedna je od nagrada vaspitačima, koji su, bez preterivanja, veoma zaslužni za to. Brojna istraživanja potvrdila su da su dobri i stabilni temelji postavljeni u vrtiću velika prednost u budućem razvoju.

Vaspitači iz obdaništa ostaju u najlepšim sećanjima i pričama dečaka i devojčica, koji često tokom osnovne škole požele da svrate u vaše zajedničke prostorije, porazgovaraju sa vama i sete se anegdota iz vrtića.

Vaspitači sa završenom srednjom školom mogu nastaviti obrazovanje na nekom od fakulteta i tako steći nova znanja i mogućnost za napredovanje. Pedagogija, psihologija i učiteljski fakultet nameću se kao idealan izbor, ali to može biti i sestrinstvo, defektologija, medicina…

Sledeća Prethodna