Loading...

Medicinska sestra na razgovoru za posao

autor: IT Gimnazija | 13. 11. 2023, 9:18 am
img-responsive

Da li se intervju za posao medicinske sestre razlikuje od drugih? Koja pitanja mogu da očekuju medicinska sestra ili tehničar i kako je na njih najbolje odgovoriti? Šta učiniti da se povećaju šanse za angažovanje? Kako kod poslodavca ostaviti utisak komunikativne i pouzdane osobe?

Sva navedena i brojna druga pitanja postavljaju učenici završnih razreda medicinskih škola, medicinske sestre i tehničari sa diplomama o završenom obrazovanju, medicinske sestre koje menjaju radno mesto i žele da konkurišu na novo, u zemlji ili inostranstvu. Pokušavamo da damo odgovore i ukažemo na najrasprostranjenije prakse, uz predlog da obratite pažnju na dodatne okolnosti.

Najznačajnija od njih je situacija u regionu u kojem konkurišete. Ako ste, na primer, školovanje završili na mestima kao što su Srednja medicinska škola Beograd ili Srednja medicinska škola Kragujevac, i tražite posao u istom gradu, ponuda i tražnja biće raznovrsne. Sa okolnostima ste se upoznali, delimično, već tokom prakse, kao i sa situacijom da velikim univerzitetskim gradskim centrima gravitiraju brojne okolne opštine, pa će konkurencija biti veća. U malim domovima zdravlja ili ambulantama na seoskom području potrebe za popunjavanjem radnih pozicija obično su daleko iznad ponude.

Da rezimiramo. Intervju za posao sigurno neće biti isti ako se na konkurs javi nekoliko desetina kandidata i jedan do dva kandidata. Neće biti isti ni kada se zapošljavanje vrši u velikom kolektivu sa iskusnim kadrom, i privatnoj ordinaciji u kojoj će to biti jedina medicinska sestra. Uz navedene ograde, ipak, možete očekivati nekoliko uobičajenih pitanja.

Prvo od njih verovatno će biti da se predstavite i kažete nešto o sebi. Omiljeno pitanje poslodavca je zbog čega ste se opredelili za poziv medicinske sestre. U odgovoru bi bilo dobro da navedete lične i profesionalne razloge. Među ličnim bi mogla da se nađe želja da pomažete ljudima, iskustvo koje imate sa nekim posebnim zdravstvenim radnikom u vašem životu, poštovanje koje osećate za profesiju i slično. Profesionalni razlozi odnose se na izazove u poslu, želju da rešavate probleme efikasno, interesovanje za anatomiju, fiziologiju, pedijatriju…

Pitanje koje često postavljaju poslodavci, a koje nije specifično za poziv medicinske sestre, je da opišete svoje snage i slabosti u poslu. Putem ovog pomalo neprijatnog pitanja, jer ko još voli da priča o slabostima, poslodavac procenjuje vašu iskrenost, poštenje, samosvesnost, ali i oblasti u kojima očekujete vođstvo i instrukcije. Odgovorite jednostavno i što tačnije, uz ravnotežu u navođenje snaga i slabosti. Snage bi, na primer, mogle da budu iskustvo, ako ga imate, komunikativnost, prilagođavanje okruženju… a slabosti organizacija vremena, nepoverenje kada posao treba podeliti, emocije u teškim situacijama… Možete navesti i šta smatrate da bi vam pomoglo, i kako planirate slabosti da prevaziđete.

Upravljanje stresom jedno je od bitnih pitanja koje možete očekivati, obično postavljeno indirektno. Rad u smenama, neprijatnosti sa pojedinim pacijentima, moralne dileme… utiču na vašu sposobnost da obavljate uspešno posao i kada ste pod pritiskom. Poslodavac će obično opisati par situacija i reći da ih zamislite, a zatim će postaviti pitanje kako biste reagovali u njima. Dobri odgovori, odnosno obrasci ponašanja, podrazumevaju da ste u stanju da kod sebe prepoznate višak stresa, a zatim potražite podršku od kolega, i na duži rok „radite na sebi“ kako biste održali pozitivno raspoloženje i stavove prema neprijatnostima. Hobiji, metode relaksacije, druženje, odmor… takođe su ispravne metode u oslobađanju od stresa, pa ih možete pomenuti.

Način na koji komunicirate sa pacijentima, njihovim porodicama i timom saradnika takođe su interesantni za ispitivača. Iako će tokom samog razgovora steći izvesne utiske i ovde može da predstavi nekoliko zamišljenih situacija i potraži vašu reakciju. Pokušajte da u odgovorima i razgovoru uopšte koristite jasne reči i rečenice, pratite ih prijatnim i odgovarajućim neverbalnim gestovima, da demonstrirate sposobnost pažljivog slušanja, poštovanja i zalaganja za rešavanje konfliktnih situacija na smiren način.

Sledeća Prethodna