Loading...

Kako se pripremiti za timski rad u zdravstvu

autor: IT Gimnazija | 10. 06. 2024, 12:34 pm
img-responsive

Obuka za timski rad trebalo bi da bude jedna od najvažnijih za medicinske sestre. Iako se tokom obrazovanja mogu savladati neki elementi, tek će praksa i radno angažovanje dati kompletan odgovor na sve izazove koje donosi rad u timovima.

Timski rad nije fraza koja je postala popularna u poslednjih par decenija. To je suština uspeha zdravstvenih radnika, čiji je osnovni cilj dobrobit pacijenata. Od organizovanosti, stručnosti i koordinacije timova zavise zdravlje i životi ljudi, pa je neophodno biti što spremniji. Priprema podrazumeva i ozbiljno razmišljanje budućih medicinskih sestara, tehničara i lekara o svim izazovima sa kojima mogu da se sretnu. Na ovom mestu navešćemo najčešće od njih, ali najpre skrećemo pažnju na činjenicu da timski rad donosi mnogo koristi svima.

Timski rad važan za pacijente, ali i zdravstvene radnike

Nastava je već počela, kao i pripreme vanrednih učenika. Ako su vaš izbor Srednja medicinska škola Beograd, Srednja medicinska škola Kragujevac ili odeljenja škole u drugim našim centrima, predlažemo da pre časova praktične nastave razmislite o timskom radu. Posmatrajte članove zdravstvenih timova i zamislite svoje buduće mesto u njima. Razgovarajte sa nastavnicima i profesorima i pitajte ih sve što vam se čini nejasnim. Jednoga dana ćete, kao uspešan član tima, imati brojne benefite.

Moći čete da dopunjujete svoja znanja, učeći od iskusnijih kolega. Vežbaćete nove veštine i postajati sve spretniji u praksi. Delićete svoja saznanja i dobijati odgovore na pitanja.

Vremenom ćete usavršavati svoju komunikaciju i koordinaciju sa drugima. Naučićete kako da na najbezbolniji način rešavate probleme i prevazilazite nesporazume, kojih na svakom radnom mestu ima.

Savladaćete najbolje metode za brzo donošenje odluka i efikasan rad. Postajaćete sve samostalniji, ali i sve cenjeniji članovi tima.

Stres i burnout (sagorevanje na poslu) biće manji ako se odgovornost podeli sa drugim članovima tima. U timu ćete dobijati emocionalnu podršku i zadovoljavati potrebu za društvenom interakcijom. Teme koje imate sa članovima tima biće potpuno različite od onih sa pacijentima. Neke poslove ćete moći da podelite, a kolege će vam pružiti podršku u za vas komplikovanim i teškim situacijama, jer je sve to dobro za vas, ali i za njih i pacijente o kojima se starate.

Ako ste član dobro organizovanog tima, vaše zadovoljstvo poslom i motivacija biće na višem nivou, a samim tim i zadovoljstvo sobom.

Izazovi timskog rada u poslu medicinske sestre

Tim je sastavljen od različitih pojedinaca, različitih uloga, i različitih očekivanja. Ako uloga i očekivanje jednog člana tima dođe u konflikt sa ulogom i očekivanjem drugog, nastaje problem. Medicinske sestre mogu da imaju nejasna ili pogrešna očekivanja od vođa ili članova tima.

Hijerarhija takođe može da zbuni i dovede do nesporazuma. U medicinskim timovima postoje različiti nivoi znanja, autoriteta, samostalnosti, uticaja. U nekim situacijama može da zasmeta preterana dominacija, da dođe do pritisaka i neravnomerne raspodele posla, frustracija, konfuzije, pa čak i svađa.

Ne treba zanemariti ni socijalne i razlike u kulturi članova tima, posebno ako medicinska sestra planira rad u inostranstvu. Vrednosti, verovanja, stavovi, ponašanja... sa kojima osoblje dolazi na posao ne bi smeli da postanu izvor sukoba na štetu pacijenata. Medicinske sestre mogu primetiti i nedostatak poverenje, nedovoljno deljenje informacija i izvora, lošu komunikaciju, optuživanje za greške...

Rešenje za navedene probleme leži u čitavom timu, ali i vi kao učesnik možete doprineti.

Razjasnite sebi i drugima svoju ulogu i očekivanja. Poštujte uloge i očekivanja drugih i tražite objašnjenje kad vam je to potrebno.

Komunicirajte otvoreno i sa poštovanjem sa svima, i slušajte druge.

Cenite različitosti. Pohvalite kolege za uspeh. Delite svoja iskustva.

Aktivno i konstruktivno učestvujte u svim aktivnostima, iznosite mišljenja i ideje, uvažavajte i druge poglede na problem, prihvatajte odluke tima.

Imajte stalno u vidu da za uspešan timski rad na vašem budućen radnom mestu snosite deo odgovornosti. Potrudite se da doprinesete svojim zalaganjem i dobrim namerama, pošto su efekti važni. Pored uspešnijeg pružanja usluga pacijentima, vi ćete biti poštovani, cenjeni i pozitivno vrednovani od strane tima, ali i drugih kolega i kolektiva u celini. Osećaćete lojalnost, pripadnost ustanovi, i bićete ponosni što se bavite izuzetnim poslom medicinske sestre.

Sledeća Prethodna