Loading...

Kritičko mišljenje u poslu medicinske sestre

autor: IT Gimnazija | 20. 10. 2022, 3:08 pm
img-responsive

Da li znate šta tačno podrazumeva pojam kritičko mišljenje? Ako se dvoumite, sve ćemo na samom početku objasniti, uključujući značaj kritičkog mišljenja za poziv medicinske sestre i tehničara. Zatim ćemo dati nekoliko saveta na ovu temu, koji vam mogu pomoći u budućem obrazovanju i radu.

Kritičko mišljenje je mišljenje sa razumevanjem, kao i spremnost da se rešavaju problemi, sagledavaju uzroci i posledice, prosuđuje na osnovu dokaza, donose odluke, reaguje na najbolji način u novonastalim situacijama... Kritičko mišljenje znači da se informacije od drugih i stečena znanja ne prihvataju automatski, bez razmišljanja.

Evo odmah primera.

Odlučili ste da formalno obrazovanje steknete u našim školama. Srednja medicinska škola Beograd, Srednja medicinska škola Kragujevac i odeljenja škole u drugim gradovima pružiće vam dovoljno teorijskog znanja i potreban broj kvalitetnih sati prakse. Kad se nađete na radnom mestu, međutim, svaka situacija je jedinstvena. Zamislite prijem pacijenta koji je zbunjen, uplašen, preplavljen negativnim emocijama u prvom kontaktu sa bolnicom i – prepušten vama. Neki simptomi na koje se žali mogu biti posledica stresa, ali i pogoršanja zdravstvenog stanja, na koje je neophodno odmah reagovati.

Ili, razgovor sa pacijentom o terapiji koja mu se daje, dijagnostičkim i operativnim procedurama koje će biti primenjene. Kritičko mišljenje vam može pomoći da odlučite koliko je informacija poželjno, korisno, dobro... za pojedinačnog pacijenta u određenom trenutku. Neke osobe potpune informacije motivišu da se bore za svoje ozdravljenje, dok druge pacijente deprimiraju, usporavaju, plaše...

Za podizanje svog kritičkog mišljenja na viši nivo, i bolje odluke u praksi, sami možete uraditi sledeće.

Vežbajte na pojedinačnom pacijentu, posebno ako radite ili idete na praksu u bolničkim uslovima. Početna tačka su sve informacije koje o njegovom slučaju imate, a dopuna podaci o konkretnom stanju ili bolesti koje možete da sakupite iz knjiga, druge stručne literature i sa profesionalnih veb sajtova. Ideja je da razvijete bolje razumevanje te osobe i njenog stanja, načina lečenja, odluka lekara... Od dodatnih znanja imaćete koristi i u drugim sličnim slučajevima. Istovremeno, na pouzdane izvore koje budete pronašli moći ćete da se oslanjate i ubuduće.

Pre nego što saznate dijagnozu i mišljenje lekara, razmislite šta biste vi zaključili o nekom slučaju na osnovu simptoma. Šta bi, na osnovu vašeg znanja i iskustva, bila preporučena terapija? Sve to vam može pomoći u nekim situacijama kada ne budete u prilici da se oslanjate na druge.

Vežbe kritičkog mišljenja ne moraju da se odnose samo na odeljenje na kojem radite. Analizirajte i druge oblasti medicine za koje su vam podaci na neki način dostupni.

Postavljajte slobodno pitanja, čak i za tvrdnje velikih autoriteta u poslu. Ne plašite se da iznesete svoje mišljenje i stavove, ali prethodno dobro preispitajte na osnovu čega ste ih zasnovali, pošto će, verovatno, biti potrebno da ih objasnite i obrazložite.

Poštujte strogo proces medicinske nege, koji je deo posla medicinske sestre. Dok obavljate aktivnosti po utvrđenom redosledu, razmišljajte zbog čega treba raditi baš tako, šta su uzroci redosleda, a šta bi bile posledice ako bi se neki koraci preskočili. Koji faktori mogu da ometaju redosled i kako njihovo dejstvo zaobići?

Tražite konkretne dokaze u realnosti za sve o čemu prosuđujete.

Insistirajte da medicinski dokumenti budu kompletni i sami poštujte pravila vođenja dokumentacije. U njoj se nalaze mnogi važni podaci za donošenje odluka na poslu.

Negujte dobre odnose sa kolegama i razvijajte zajedno kritičko mišljenje. To će pomoći i vama i njima.

Kritičko mišljenje se ne primenjuje samo u odnosu sa pacijentima. Ono podrazumeva racionalno razmišljanje o vašem pozivu, saradnicima, uslovima rada, situacijama u kojima ste se osećali nesigurno, bili uplašeni, iscrpljeni, nezadovoljni... Detaljno razmišljanje i preispitivanje svih okolnosti svakako može da pomogne.

Predlog i savet da učite da mislite kritički ne treba da vas brine. U poslu medicinske sestre i tehničara biće mnogo rutinskih zadataka, kod kojih se možete osloniti na svoje iskustvo i znanje. Za one komplikovanije, ipak, u svakom trenutku treba da budete spremni, i to je smisao insistiranja na ovoj temi.

Sledeća Prethodna