Loading...

Auto struka

Mnogobrojni kursevi i obuke za zanimanja auto struke koji se nalaze u ponudi škole su koncipirani na osnovu aktuelnih pravila, a njih isključivo ima pravo da donese nadležna državna institucija, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

img-responsive

Kurs i obuka za autodijagnostičara

Pored toga što će svaki polaznik imati prilike da stekne teorijska znanja vezano za dijagnostiku u ovoj oblasti, on će se praktično upoznati i sa korišćenjem različitih uređaja, ali i sa načinom postupanja kod određene vrste kvara na autu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za autoelektričara

Polaznici će upoznati komponente različitih vrsta elektronskih sistema, koji se koriste u auto industriji, a onda će teorijski i kroz praksu naučiti da koriste različite alate, kako bi utvrdili kvar, otklonili ga i servisirali određeni deo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za autolimara

Određeno je programom da polaznici pomenute edukacije najpre budu upoznati sa vrstama limova i sa tumačenjem šema i nacrta, a da posle toga, na praksi ovladaju celokupnim procesom izrade brojnih komponenti koje se u autoindustriji koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za automehaničara

Uz to što će naučiti koje vrste mehaničkih kvarova su najčešće na vozilima, polaznici navedene edukacije će se upoznati i sa postupkom utvrđivanja kvara, a zatim i njegovog otklanjanja, te će svakako naučiti da koriste i specijalne uređaje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za autotapetara

Svakako će predavači najpre prisutnima da govore o najčešće korišćenim materijalima, a onda će za vreme trajanja praktičnog dela naučiti da koriste određene alate i mašine, ali i da obavljaju sve one poslove koje autotapetar inače obavlja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pomoćnika autoelektričara

Kako osoba kvalifikovana za ovo zanimanje treba da zna da tumačenji električne šeme, ali i da dijagnostikuje kvarova elektronskih uređaja na automobilima i da zna da ih popravlja, tome se i posvećuje teorijski i praktični deo ove edukacije.

Više

Auto struka

Mnogobrojni kursevi i obuke za zanimanja auto struke koji se nalaze u ponudi škole su koncipirani na osnovu aktuelnih pravila, a njih isključivo ima pravo da donese nadležna državna institucija, to jest Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pored ostalog, svima koji imaju interesovanje za bavljenje tim poslom se nudi obuka i kurs za autodijagnostičara, te postoji mogućnost da pohađaju i stručni seminar za pomoćnika autoelektričara.

Svakako mogu steći i zvaničnu diplomu za zanimanje autoelektričar, a u ponudi se nalaze i obuke i kursevi za autolimara i autotapetara, kao i specijalizovani kurs i obuka za automehaničara.

S obzirom na to da se radi o specifičnoj grupi zanimanja, gde je praktičan rad naročito važan, to se posebna pažnja obraća na taj segment nastave, te njega obuhvataju svi kursevi i obuke za zanimanja auto struke. U saradnji sa brojnim preduzetnicima i pravnim licima koji zapošljavaju radnike ovih profila se i sprovodi praksa, tako da kandidati zapravo imaju mogućnost da od vrhunskih stručnjaka i uče.

Ukoliko ih zanima stručno osposobljavanje za bilo koji obrazovni profil od pomenutih, imaće mogućnost da pristupe tom programu, a takođe se nastava može pohađati i po principu redovne, ali i vanredne. Pored navedenih opcija, dostupna je i ona koja omogućuje dokvalifikaciju za izabrano zanimanje, a pod uslovom da je kandidat pre toga stekao diplomu za određeni profil nižeg stepena. Isto tako se vrši i prekvalifikacija, a tada zainteresovana lica postaju vlasnici još jedne diplome za izabrano zanimanje, koje mora da bude istog stepena, kao i ono za koje su imali prilike ranije da se kvalifikuju.

Pomenuli bismo i to da je otvorena mogućnost za prijavljivanje u toku cele godine, te da se sve obuke i kursevi za zanimanja auto struke organizuju u skladu sa aktuelnim programom škole. Kandidati se mogu prijaviti elektronskim putem, to jest svoje lične podatke mogu poslati na mejl ili to mogu da učine putem telefona, odnosno dolaskom u školske prostorije. Obaveza je svakoga od njih da se upiše na izabrani kurs, a kada je vrlo važno da bude lično prisutan i dostavi relevantnu dokumentaciju, o čemu će prethodno precizno da bude obavešten.

Budući da svaka obuka i kurs u okviru kategorije auto struka podrazumeva i predavanja, to se napominje da svaki polaznik pojedinačno bira da li će ih pratiti u grupi, individualno ili u paru, te odlučuje da li će dolaziti u prostorije škole ili će teorijski deo nastave pohađati online, ali je u tom slučaju vrlo važno da obezbedi kompjuter sa optimalnim performansama.

Moramo upoznati sve zainteresovane sa činjenicom koja je vezana za diplomu i njenu priznatost, jer je to informacija koja je od naročite važnosti. Naime, ova obrazovna institucija je od strane nadležnih tela naše zemlje sertifikovana da sprovodi navedene edukacije, tako da kandidati koji ih pohađaju, zapravo postaju vlasnici zvanično priznate diplome, to jest sertifikata za konkretno zanimanje u ovoj struci. Podrazumeva se da će taj dokument uneti u svoju radnu biografiju, to jest prilikom konkurisanja na oglas za posao u auto struci ga priložiti, kako bi na taj način dokazali poslodavcima da su za obavljanje konkretnog posla osposobljeni u potpunosti. Valjalo bi, takođe da od nadležnih u određenoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje zatraže i upisivanje pomenutog dokumenta u dosije, koji je prethodno otvoren na ime kandidata.

Što se tiče nastavnog kadra koji je zadužen za to da stručni kursevi i obuke za zanimanja auto struke budu sprovedeni prema pravilima, napominjemo da se radi o visokokvalifikovanim profesorima, sa višegodišnjim iskustvom u radu, koji se neprekidno usavršavaju i teže da što bolje prezentuju konkretna znanja polaznicima svih navedenih edukacija.