Loading...

Bezbednost

Sasvim je sigurno da su poslovi iz oblasti bezbednosti vrlo atraktivni, jer podaci pokazuju da se prilično lako može naći zaposlenje ukoliko kandidat poseduje validan sertifikat za neko od njih.

img-responsive

Kurs i obuka za etičkog hakera (CEH)

Poznati sertifikat CEH (Certified Ethical Hacker) omogućuje da se kandidat bavi ovim zanimljivim poslom, te da sprečava hakerske napade u okviru kompjuterskih sistema, a što će imati prilike teorijski i praktično na ovoj edukaciji da nauči.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za portira

Najvažnije za bavljenje ovim poslom je da kandidati nauče kako treba da komuniciraju sa strankama, a biće govora i o primeni odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu, te će naučiti i kako treba da se ponašaju u vanrednim situacijama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za procenu rizika u poslovima obezbeđenja

Kandidati će da se upoznaju sa brojnim rizicima, koji se u ovoj oblasti poslovanja mogu javiti, a zatim će im biti objašnjen postupak njihove pravilne procene, te će upoznati i naučiti da implementiraju u praksi pravila konkretnog standarda.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za radnika fizičkog obezbeđenja

U pitanju je pripremna edukacija, posle koje kandidat treba da polaže stručni ispit i tako postane vlasnik sertifikata, koji će mu prema pravilima Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije pružiti mogućnost da se u toj struci zaposli.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za radnika tehničkog obezbeđenja

Kako generalno funkcioniše sistem tehničke zaštite će, primarno naučiti polaznici ove edukacije, te će steći i znanja vezano za njegovo projektovanje, ali i za montažu i puštanje u rad, a naučiće i da ga održavaju i da vrše sitnije popravke.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za specijalistu virtuelne bezbednosti

Prvenstveno će se na praktičan rad pomenuta edukacija fokusirati, a polaznici će, između ostalog upoznati i glavne odredbe Zakona o zaštiti podataka Republike Srbije, te će naučiti kako se konkretni podaci u praksi moraju pravilno zaštititi.

Više

Bezbednost

Sasvim je sigurno da su poslovi iz oblasti bezbednosti vrlo atraktivni, jer podaci pokazuju da se prilično lako može naći zaposlenje ukoliko kandidat poseduje validan sertifikat za neko od njih. A zahvaljujući tome što škola poseduje sve potrebne dozvole da bi sprovodila edukacije u ovoj oblasti, polaznici postaju vlasnici diplome koja je priznata i rangirana potpuno istovetna kao i svaka druga. Zapravo, sa tom diplomom oni imaju pravo kako da konkurišu na različite oglase za posao, tako i da je upišu zvanično u svoj radni dosije. Ipak, moramo naglasiti da su odredbe zakona koje se tiču upravo postupka upisivanja sertifikata i diploma u radne dosijee kandidata izmenjene, te da je prepušteno zaposlenima u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje da taj proces izvrše, pa bi svaki kandidat trebalo njima i da se obrati nakon što se završi izabrana obuka i kurs u kategoriji bezbednosti i pošto steknu diplomu za izabrani obrazovni profil.

Dostupni su brojni kursevi i obuke za zanimanja iz oblasti bezbednosti, a među njima svakako treba pomenuti one koji su naročito zanimljivi mladim ljudima i podrazumevaju da mogu da se sertifikuju kako za zanimanje etički haker, tako i za zanimanje specijalista virtuelne bezbednosti.

Organizuje se i kurs i obuka za portira, a u slučaju da je neko zainteresovan ima mogućnost da pohađa specijalizovani seminar za procenu rizika u poslovima obezbeđenja. Sem njih, tu su i specijalizovane obuke i kursevi u okviru kategorije bezbednost koji nude mogućnost zainteresovanima da se sertifikuju za radnika fizičkog obezbeđenja, kao i za radnika tehničkog obezbeđenja.

Što se tiče samog postupka upisa, zahteva se da svako koga zanimaju edukacije u ovoj oblasti, lično dođe u školske prostorije tom prilikom i da obavezno priloži dokumentaciju koja je potrebna, a podrazumeva se da će zvanično ovlašćeni predstavnik ove obrazovne institucije prethodno prijavljenima pružiti sve relevantne informacije o tome. Neposredno pre upisa se vrši prijava i to ili telefonskim kontaktom ili se podaci šalju na mejl organizatora, a takođe je dopušteno da zainteresovana lica ličnim dolaskom u školu izvrše prijavu za izabrani seminar. Potrebno je tom prilikom da ovlašćenom predstavniku pomenute institucije daju sve neophodne podatke, a koji izuzev imena i prezimena kandidata, uključuju i datum njihovog rođenja, kao i broj mobilnog, odnosno fiksnog telefona za kontakt.

Napominjemo da se svi kursevi i obuke za zanimanja u oblasti bezbednosti organizuju uz maksimalno poštovanje važećih pravila, a njih u ovom slučaju definiše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Sa tim u vezi se mora istaći i podatak da svaka obuka i kurs u okviru kategorije bezbednost uključuje i praktičan rad, odnosno vežbe, koje su propisane aktuelnim nastavnim programom. A taj segment edukacije se sprovodi uz nadzor visokokvalifikovanih stručnjaka u konkretnoj oblasti, te se na taj način kandidatima omogućuje da usavrše sva znanja, koja su prethodno imali prilike da steknu na predavanjima.

Princip prema kome se organizuje teorijski deo svake edukacije u ovoj oblasti je vrlo jednostavan i podrazumeva da svaki prijavljeni vrši odabir između mogućnosti da predavanjima pristupa individualno, u grupi (nastavi prisustvuje od četvoro do osmoro kandidata) ili putem takozvane poluindividualne edukacije, a kada dvoje kandidata treba da pohađaju predavanja. Za svaki od navedenih vidova nastave je predviđen klasičan princip, kada se teorijski deo odvija u prostorijama pomenute škole, kao i mogućnost da zainteresovana lica časove pohađaju iz sopstvenog doma ili sa bilo kog drugog mesta, a online, odnosno uz korišćenje kompjutera koji poseduju.

Preostalo je pomenuti i to da se organizuje redovna nastava, a ukoliko nekom kandidatu to više odgovara, stručne obuke i kursevi u okviru kategorije bezbednost mogu da budu organizovane i prema pravilima vanrednog školovanja. Svakako je moguće izvršiti i prekvalifikaciju za izabrano zanimanje, kada se zainteresovanima koji već imaju diplomu za određeni obrazovni profil istog stepena, pruža prilika da postanu vlasnici još jednog sertifikata, a dostupno je i stručno osposobljavanje za konkretno zanimanje u navedenoj oblasti. U slučaju da je neko lice prethodno školovanje završilo u okviru nižeg obrazovnog profila, sada ima mogućnost da odluči koja mu obuka i kurs za zanimanje u oblasti bezbednosti odgovara, te da izvrši dokvalifikaciju za taj obrazovni profil.