Loading...

Carinsko i devizno poslovanje

Mora se odmah naglasiti da svako, koga interesuju kursevi i obuke u okviru kategorije carinsko i devizno poslovanje mora da izvrši zvaničnu prijavu za praćenje odabrane edukacije, a posle toga je vrlo važno i da lično bude prisutan...

img-responsive

Kurs i obuka – kako do OPS sertifikata

Zbog čega je naročito važno posedovanje sertifikata ovlašćenog privrednog subjekta će saznati svaki polaznik konkretne edukacije. A profesori će govoriti i o zahtevima koji moraju da budu ispunjeni, te o postupku dobijanja OPS sertifikata.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije

Koje sve zemlje spadaju u takozvanu Evroazijsku carinsku uniju i koja pravila moraju da budu ispoštovana na njihovoj teritoriji, ali i u okviru Ruske federacije i to kada se vrši izvoz robe, će saznati svaki polaznik konkretne edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku

U toku edukacije će najpre kandidatima biti omogućeno da saznaju kako funkcioniše carinski postupak. Posle toga će im profesori govoriti o dokumentaciji koja se tom prilikom mora pripremiti, a objasniće im i kako se koji dokument popunjava.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – naučite da primenjujete carinske propise u praksi

Ne samo da će biti predstavljene odredbe aktuelnog Crinskog zakona, već će se profesori potruditi i da na osnovu brojnih primera, omoguće prisutnima da nauče na koji način se ti carinski propisi moraju primenjivati u različitim situacijama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – ovladajte osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka (NCTS)

Akcenat ove edukacije je stavljen na praktičan rad, a tokom koga će polaznici naučiti sva pravila koja Novokompjuterizovani tranzitni postupak (NCTS) podrazumeva. Polaznici će imati prilike da steknu i teorijska znanja o njegovoj primeni.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – saznajte sve o postupku aktivnog oplemenjivanja

Podrazumeva se da će profesori upoznati prisutne sa svim onim odredbama Carinskog zakona, a koje su naročito važne za navedeni postupak, pa će zatim pažnju posvetiti pravilnoj primeni takozvanog postupka aktivnog oplemenjivanja u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – šta je pasivno oplemenjivanje

Uz upoznavanje sa osnovnim odredbama Carinskog zakona Republike Srbije, polaznicima konkretne edukacije će biti omogućeno da saznaju i kako se vrši postupak pasivnog oplemenjivanja, odnosno u kojim slučajevima on treba da bude primenjivan.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije

Svi privredni subjekti koji posluju izvan Republike Srbije imaju obavezu da carinjenje robe vrše u skladu sa odredbama Carinskog zakona, a bez činjenja prekršaja, tako da će ova specijalizovana edukacija biti toj temi primarno i posvećena.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu

Nastavnim programom edukacije je određeno da kandidatima bude detaljno objašnjeno koja dokumenta moraju da budu predata prilikom zahteva za izdavanje navedene dozvole, a upoznaće se i sa pravilnikom RiTT, te sa osobenostima opreme tog tipa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene

Predviđeno je da edukacija bude usmerena na upoznavanje sa postupkom carinske kontrole kada je u pitanju naoružanje i vojna oprema, ali će prisutni imati prilike da nauče i kako se ona vrši kada je reč o takozvanoj robi dvostruke namene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju

Prvi deo edukacije će biti usmeren na pravila koja važe u deviznom poslovanju. A zatim će profesori kroz primere da ukažu na prekršaje koji se tada mogu javiti, te će prisutnima objasniti i kako se mora poslovati da do njih ne bi dolazilo.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a

Da bi mogli da se upoznaju sa postupkom takozvane sertifikacije proizvoda na teritoriji ovih zemalja, polaznici moraju biti upoznati sa Evroazijskim ekonomskim savezom i zakonskim odredbama koje u njemu važe, čemu će i biti posvećena obuka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako umanjiti troškove uvoza robe

Edukacija će se bazirati na upoznavanju prisutnih sa koracima koji se sprovode prilikom uvoza različitih proizvoda. Podrazumeva se da će oni saznati i na koji način se taj postupak mora izvršiti, da bi troškovi bili maksimalno umanjeni.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta je to carinski dug

Bitno je da prisutni shvate šta se podrazumeva tačno pod navedenim pojmom, a profesori će im svakako ponuditi i brojne primere da bi im to olakšali. Biće reči kako o njegovom plaćanju, tako i o onim situacijama kada se carinski dug javlja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke

Sa glavnim odredbama Carinskog zakona će biti upoznati polaznici edukacije. Biće im predstavljena i ona pravila po kojima se moraju sprovoditi takozvani carinski tranzitni postupci, te će im profesori pružiti i adekvatne primere iz prakse.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole

Polaznici će se detaljno teorijski, a posle i uz primere upoznati sa načinom sprovođenja ovog postupka, pa će po završetku edukacije moći da ga obavljaju bez poteškoća. A biće im prezentovane i osnovne odredbe aktuelnog Carinskog zakona.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o PEM konvenciji i Panevropskim pravilima o poreklu robe

Pored toga što će saznati šta je tačno PEM konvencija, prisutnima će biti objašnjeno i zbog čega je važno da se takozvana Panevropska pravila o poreklu robe primenjuju u praksi, te će saznati i na koji način to ima uticaja na poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije

Podrazumeva se da će kandidati morati da budu upoznati najpre sa osnovnim odredbama navedenog zakona, a nakon toga će profesori da im detaljno objasne i na koji način funkcioniše deklarisanje robe, što će sve biti potkrepljeno primerima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka

Jasno je da se polaznici moraju upoznati sa različitim carinskim postupcima da bi mogli da znaju šta se smatra pod pojednostavljenim. Naučiće i u kojim situacijama se navedeni postupci mogu primenjivati, te koji tipovi carinjenja postoje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima

Uz upoznavanje harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe, predviđeno je da polaznici edukacije nauče i šta je to tarifni stav, te zbog čega je važno svrstavanje robe vršiti uz primenu pravila određenih međunarodnih standarda.

Više

Carinsko i devizno poslovanje

Mora se odmah naglasiti da svako, koga interesuju kursevi i obuke u okviru kategorije carinsko i devizno poslovanje mora da izvrši zvaničnu prijavu za praćenje odabrane edukacije, a posle toga je vrlo važno i da lično bude prisutan, kada bude bio sprovođen upis, ali i da priloži zahtevanu dokumentaciju.

Dozvoljeno je pojedincima da se prijave ličnim dolaskom u prostorije Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da svoje ime i prezime, datum rođenja i broj telefona pošalju na mejl, odnosno da te podatke daju prilikom telefonskog kontakta sa ovlašćenim lice konkretne poslovnice.

Naglašavamo da je veliki broj edukacija u ponudi, pa svakako treba pomenuti seminar carinska zaštita prava intelektualne svojine, a zainteresovanima je ponuđeno da nauče i kako se utvrđuje carinska vrednost robe, odnosno kako se svrstavaju alkoholna pića po carinskoj tarifi.

Uz to se mogu upoznati sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina, odnosno računara i komponenti u okviru carinske tarife, a u ponudi je i obuka i kurs o osnovama privremenog uvoza i o carinskim stopama i drugim dažbinama.

Otvorena je mogućnost da polaznici saznaju i koji su to načini obračunavanja carinske osnovice kod redovnog carinjenja, a sprovodi se i specijalizovana edukacija - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom.

Ukoliko je neko zainteresovan, svakako može da pohađa seminar, te da nauči šta je pasivno oplemenjivanje, odnosno ima mogućnost da sazna i po kom principu funkcioniše PEM konvencija i Panevropska pravila o poreklu robe. A tu su i kursevi i obuke za korišćenje pojednostavljenih carinskih postupaka, dok je dostupna i opcija koja omogućuje polaznicima da saznaju sve o postupku aktivnog oplemenjivanja, odnosno da nauče da primenjuju carinske propise u praksi.

Specijalizovani kurs i obuka - kako do OPS sertifikata je isto tako u ponudi ove institucije, s tim da zainteresovani mogu da nauče i kako funkcioniše izvoz robe na teritoriju RF i u zemlje Evroazijske carinske unije.

Svakako treba pomenuti i seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije, a postoji mogućnost i da se kandidati specijalizuju za NCTS, to jest da se upoznaju sa osnovama novokompjuterizovanog tranzitnog postupka. Namenska obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju se isto tako može pohađati, a ko god želi može da nauči i na koji način se vrši deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Srbija, te koja dokumenta se zahtevaju u carinskom postupku.

Trebalo istaći da se u zvaničnoj ponudi ove institucije nalazi i edukacija, tokom koje polaznici imaju mogućnost da se upoznaju sa carinskim tranzitnim postupcima, te da nauče šta je to carinski dug i kako umanjiti troškove uvoza robe. Stručni kurs i obuka - kako se vrši sertifikacija proizvoda u zemljama članicama EAES - a je, isto tako na raspolaganju zainteresovanima, a mogu naučiti i kako se vrši svrstavanje robe prema carinskoj tarifi u skladu sa standardima.

Ako neko želi, takođe može da pohađa specijalizovani seminar - kako dobiti tehničku dozvolu za telekomunikacionu, radio i terminalnu opremu, te kroz praćenje specijalizovane edukacije da nauči kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene.

Valjalo bi reći i to da se sprovodi obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, te da je na raspolaganju svakome ko želi, mogućnost da se upozna sa posebnim carinskim postupcima.

Posebno je važno naglasiti da apsolutno sve obuke i kursevi koje uključuje kategorija carinsko i devizno poslovanje bivaju organizovane kroz redovno ili vanredno školovanje, a dostupna je i mogućnost prekvalifikacije ili dokvalifikacije, što sve zavisi od programa konkretne edukacije i nivoa obrazovanja, koje polaznik poseduje. Naime, dokvalifikacija se vrši u slučaju da on ima diplomu za zanimanje, recimo trećeg stepena, a praćenjem određenog kursa u ovoj kategoriji želi da postane vlasnik diplome za određeni obrazovni profil, koji je četvrtog stepena, to jest za stepen više od prethodnog. A što se tiče prekvalifikacije, taj proces podrazumeva da zainteresovano lice ima validan sertifikat ili diplomu za zanimanje III ili IV stepena, a pohađanjem edukacije iz ove kategorije želi da stekne još jednu diplomu, pod uslovom da je u pitanju zanimanje potpuno istog stepena. Svakako će dodatne informacije biti na raspolaganju svakome ko bude bio zainteresovan za bilo koju od ponuđenih obuka.

Podrazumeva se da se svi specijalizovani kursevi i obuke u okviru kategorije carinsko i devizno poslovanje organizuju prema navodima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje.

Nastavni kadar je još jedan segment na koji je ova institucija naročito ponosna, zato što se vođenje edukacija u ovoj oblasti prepušta isključivo stručnjacima koji imaju i visok nivo znanja i radnog iskustva, tako da polaznici dobijaju najkvalitetniju moguću obuku.

Bitno je reći i to da se praktična nastava, a koju podrazumeva određeni kurs i obuka za zanimanja u kategoriji carinsko i devizno poslovanje, organizuje isključivo u saradnji sa kompanijama i preduzetnicima koji su se u svom poslu dugogodišnjim radom već dokazali.

Svaki kandidat koji bude završio sa pohađanjem izabranog seminara će dobiti sertifikat, a uzevši u obzir da ga izdaje institucija koja je za to ovlašćena, jasno je da je u pitanju dokument koji je sa zakonskog i pravnog aspekta u potpunosti važeći. Samim tim je otvorena mogućnost da on bude upisan i to u skladu sa važećim pravilima u radni dosije svakog pojedinca, ali se naravno dozvoljava da ga prilaže i ukoliko konkuriše za posao u konkretnoj struci, te da na taj način zvanično dokaže da je kvalifikovan za obavljanje zadataka, koje to radno mesto uključuje.