Loading...

Građevinska struka

Primetno je da se vrlo često radnici koji su kvalifikovani za zanimanja u okviru građevinske struke odlučuju da zaposlenje potraže van granica naše zemlje, budući da se radi o poslovima koji su u drugim zemljama nešto bolje plaćeni.

img-responsive

Kurs i obuka za armirača

Planom i programom edukacije je definisano da polaznici prate predavanja, ali i da prisustvuju praktičnoj nastavi. Naučiće, pored ostalog kako se izrađuju armature i kako se proizvode, te će ovladati svim segmentima radnog procesa armirača.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za asfaltera

Osim upoznavanja svih segmenata radnog procesa onih lica koja se zvanično kvalifikuju za bavljenje ovim poslom, polaznici će naučiti da primenjuju i zakonske propise vezano za zaštitu na radu i da koriste pravilno specijalne mašine i alate.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dimničara

Ukratko će prisutni biti upoznati sa istorijskim aspektom ove profesije, a zatim će im detaljno biti objašnjen ceo postupak čišćenja i održavanja dimnjaka. Na praksi će ta znanja usavršiti, te će takođe naučiti da koristite i posebne alate.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za farbara

U skladu sa nastavnim programom navedene edukacije, kandidati će se upoznati sa specifičnostima različitih tipova boja i podloga, a svakako će upoznati i sve korake postupka farbanja, te naučiti da pravilno koriste adekvatne alate i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za fasadera

Sa različitim postupcima koji se primenjuje prilikom završne obrade fasade se upoznaju polaznici i to kako na predavanjima, tako i u okviru praktičnog dela. Podrazumeva se, takođe da će naučiti da pravilno koriste namenski alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izolatera

Na nastavi će teorijski biti kandidatima prezentovana znanja u vezi sa karakteristikama različitih vrsta materijala, a onda će pohađati i praksu. Svakako će naučiti da koristite alate i ovladaće postupkom stavljanja termo i hidroizolacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača opeke i crepa

Pored toga što će se upoznati sa celokupnim postupkom izrade opeke, polaznici će ovladati i znanjima potrebnim da samostalno izrađuju crepove. A tokom praktičnog dela, koji ova edukacija uključuje, će imati priliku da ta znanja i primene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kamenoresca

Podrazumeva se da će svaki polaznik ove edukacije ovladati različitim tehnikama obrade kamena, a akcenat će biti stavljen na takozvanu finu obradu. Pohađaće i predavanja i praksu, te naučiti da koristi adekvatan pribor i alat, kao i mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za keramičara

Edukacijom su obuhvaćena dva dela, to jest teorijski i praktični, tako da će polaznici imati priliku da upoznaju i na predavanjima i kroz praksu čitav radni proces, za čije izvršenje je zaduženo lice sertifikovano za zanimanje keramičar.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za klesara

Svakako će se polaznici edukacije upoznati sa vrstama i karakteristikama osnovne sirovine, koja se u ovom zanatu koristi, a takođe će naučiti i da se služe predviđenim alatima i priborom, te će savladati različite postupke obrade kamena.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za minera

Na nastavi će polaznici prvo naučiti koje segmente obuhvata postupak miniranja, kao i koliko je važno pravilno primenjivati Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu tom prilikom. Nakon toga će kroz praksu naučiti i da koriste različite mašine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za molera

Iako će fokus nastave biti stavljen, generalno na upoznavanje prisutnih sa molerisanjem, predviđeno je da oni nauče i kako se vrši priprema za taj postupak, ali i da detaljno upoznaju alat, pribor i mašine koje se u praksi najčešće koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za montažera

Kako je lice sertifikovano za ovo zanimanje, u principu zaduženo da poslove obavlja za različite vrste elemenata na građevini, to znači da će tokom edukacije biti objašnjeni svi ti poslovi, a prisutni će naučiti i da se pravilno zaštitite.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za montera suve gradnje

Svakako će polaznici morati da prisustvuju prvo predavanjima, a kako bi se detaljno upoznali sa celokupnim poslovnim procesom i naučili koji se pribor, odnosno mašine u tom slučaju koriste, a posle će pohađati i praktičan deo ove edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za operatera na mašinama za malterisanje i moleraj

Primarno sa mašinama koje se najčešće koriste za izvođenje završnih radova, to jest za malterisanje i molerisanje, će se upoznati polaznici. Obavezni su da prisustvuju i predavanjima i praksi, a takođe će naučiti da koriste i namenske alate.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pećara

Na osnovu odredbi nastavnog programa se predviđa da polaznici upoznaju ne samo celokupan postupak izgradnje peći, već i da nauče da koriste namenski pribor i alate, ali i da se zaštite tokom rada, a naučiće i kakve sve peći u praksi postoje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za podopolagača

Koje sve vrste podova i podloga postoje, ali i kako se sa svakom od njih radi i koje vrste alata, odnosno mašina se tom prilikom primenjuju, će svakako da nauče svi koji budu pratili ovu edukaciju, a uz teorijski deo će pohađati i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za putara

Kakvi putevi mogu biti po strukturi, te na koji način se pristupa postupku njihovog održavanja, ali i kako se oni popravljaju i kako funkcioniše rad tokom zime, odnosno kako se sve to vrši za mostove i železnice, će naučiti svaki polaznik.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca dizalice – dizaličar

Prvo će svi polaznici konkretne edukacije da pohađaju predavanja, na kojima će teorijski da se upoznaju sa različitim vrstama dizalica, načinom rukovanja njima i održavanja, a zatim će na praksi imati priliku da ovladaju svim tim procesima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina

Najbitnije je da lice koje želi da se sertifikuje za to zanimanje upozna pojedinačno mašine, koje se u oblasti građevinarstva primenjuju, a onda i da svaku od njih nauči da koristi i pravilno održava, pa će se time i baviti ova edukacija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rukovaoca kranom – kranista

Glavni uslov da bi neko naučio da rukuje ovom mašinom jeste da se upozna sa njenim delovima i sa njenim pravilnim održavanjem, te sa eventualnom detekcijom lakših kvarova i njihovim otklanjanjem, pa će edukacija tome da bude i posvećena.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za teracera

Polaznik će da naučiti koja su svojstva teraco poda, ali i kako se on pravilno šlajfuje i uopšteno, na koji način se primenjuju različite tehnike prilikom njegovog postavljanja. Na praksi će naučiti da koristi alate i kako da se zaštiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zanimanje visinski radnik (skelar, krovopokrivač)

U toku nastave kandidati stiču znanja vezano kako za skele različite vrste i princip njihove montaže, tako i za postupak izgradnje različitih objekata, odnosno za proces pokrivanja krovova, a učestvuju i u predavanjima i u praktičnom radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za zidara

Za koje poslove su radnici tog obrazovnog profila zaduženi će naučiti svako ko pohađa pomenuti kurs. Moraće da prisustvuje i predavanjima i praksi, a naučiće i da se služi različitim alatima i primenjuje pravila vezana za zaštitu na radu.

Više

Građevinska struka

Primetno je da se vrlo često radnici koji su kvalifikovani za zanimanja u okviru građevinske struke odlučuju da zaposlenje potraže van granica naše zemlje, budući da se radi o poslovima koji su u drugim zemljama nešto bolje plaćeni. Iz tog razloga se često i interesuju kako za stručno osposobljavanje, tako i za postupak prekvalifikacije i dokvalifikacije, a što je sve moguće izvršiti u ovoj školi, budući da se brojni kursevi i obuke u okviru kategorije građevinska struka nalaze u njenoj ponudi. Naglašavamo da se proces prekvalifikacije isključivo sme izvršiti ukoliko kandidat u posedu ima diplomu za bilo koje drugo zanimanje, a koje je istovetnog stepena, dok je postupak okarakterisan kao dokvalifikacija namenjen osobama koje su već stekle diplomu ili sertifikat za neki obrazovni profil nižeg stepena.

Svakako je ponuda pomenute institucije u ovoj oblasti posebno bogata, pa se može pohađati obuka i kurs za podopolagača i fasadera, te postoji mogućnost da se organizuje stručni seminar za zanimanje zidar ili, pak kamenorezac pohađa prema pravilima kako vanrednog, tako i redovnog školovanja.

Uz pomenute, tu su i obuke i kursevi za asfaltera i armirača, kao i za dimničara. A ukoliko neko želi, ima mogućnost da se kvalifikuje za zanimanje izolater, te da stekne validnu diplomu za obrazovni profil teracer.

Organizuje se i specijalizovani kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina, kao i za dizaličara, ali i za zanimanje kranista, odnosno rukovalac krana. Isto tako je otvorena mogućnost za sve zainteresovane da se sertifikuju za operatera na mašinama za malterisanje i moleraj, a dostupni su i specijalizovani kursevi i obuke za visinskog radnika - skelara, krovopokrivača, te svako ko želi može da postane vlasnik diplome za zanimanje keramičar.

Valjalo bi reći i to da se sprovodi specijalizovani seminar za klesara, ali i da je dostupna opcija sticanja priznatog sertifikata za montera suve gradnje i za zanimanje miner, a kursevi i obuke za zanimanja u kategoriji građevinska struka uključuju i stručno osposobljavanje za farbara i za molera. Ko god želi, ima mogućnost da pristupi dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji za izrađivača opeke i crepa, a organizuje se i stručna obuka i kurs za pećara. Svakako se mora pomenuti i edukacija kroz koju kandidati imaju mogućnost da steknu diplomu za zanimanje putar ili montažer.

Kako je jedno od osnovnih pitanja koje zainteresovani postavljaju vezano za diplomu, to jest za sertifikat i zvaničnu priznatost tog dokumenta, to moramo napomenuti da se radi o obrazovnoj instituciji koja sve edukacije sprovodi onako kako navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz to i ima sve neophodne dozvole za bavljanje ovom delatnošću. Stoga i možemo da damo garancije da je pomenuti dokument u praksi priznat, to jest da kandidati imaju apsolutno dozvolu da ga upišu najpre u svoj radni dosije, odnosno u svoju radnu biografiju, a potom i da ga primenjuju kad god im se za to ukaže potreba. Uz pomoć te diplome će dokazati da su kvalifikovani za određeno zanimanje, a ako odluče da je unesu u svoj radni dosije, biće potrebno da za tim iznesu zahtev nadležnim licima u konkretnoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, budući da se postupak upisa sertifikata i diploma vrši isključivo od strane zaposlenih u pomenutoj instituciji.

Neophodno je istaći da sve obuke i kursevi za zanimanja građevinske struke podrazumevaju dva segmenta, to jest da svi kandidati moraju pohađati kako predavanja, tako isto i praksu, čije je trajanje svakako precizno definisano važećim programom. A kako ova škola nastoji da svim kandidatima pruži izuzetno visok kvalitet edukacije, to se praktičan rad isključivo organizuje u specijalno opremljenim radionicama i uz saradnju sa onim firmama i samostalnim preduzetnicima, koji u konkretnoj oblasti već dugo godina posluju i smatraju se naročito uspešnim.

Teorijski deo koji uključuje svaki kurs i obuka u okviru kategorije građevinska struka se može pohađati ili po klasičnom principu, kada polaznici dolaze u školske prostorije da bi prisustvovali predavanjima ili online, a u kom slučaju je vrlo važno da imaju kompjuter sa tačno određenim karakteristikama. Potrebno je naglasiti i to da bi svaki prijavljeni trebalo da odluči hoće li predavanja pohađati u grupi, odnosno u paru ili individualno, budući da se teorijski deo koji podrazumevaju sve obuke i kursevi za zanimanja građevinske struke može organizovati na jedan od tih načina.

Od svakoga ko je zainteresovan da pohađa izabrani program u ovoj oblasti se prvenstveno očekuje da školu kontaktira telefonom ili da dođe lično, a kako bi izvršio prijavu, s tim što se dozvoljava i slanje elektronske poruke sa svim neophodnim podacima. Zapravo je potrebno da kandidati, pored svog imena i prezimena, navedu i datum rođenja, ali i obavezno informacije za kontakt. Prilikom organizacije zvaničnog upisa svi oni će morati lično da budu prisutni, a važno je da prilože i potrebnu dokumentaciju, o čemu će ih nadležna lica škole prethodno detaljno informisati.