Loading...

Grafička struka

Kako su pokazali rezultati brojnih istraživanja, prilično veliki broj lica ima želju da izvrši stručno osposobljavanje, to jest da se u skladu sa aktuelnim zakonskim odredbama sertifikuje za neko od zanimanja u konkretnoj struci, budući da ti poslovi važe za prilično dobro plaćene.

img-responsive

Kurs i obuka za fotografa

Kandidati će praktično i na predavanjima biti upoznati sa fotoaparatima različitih vrsta i njihovim delovima. A upoznaće i pomoćna sredstva koja se u ovom zanatu koriste, te će im biti objašnjeni i osnovni pojmovi vezano za fotografiju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za fotokopir radnika

Fokus navedene edukacije će biti stavljen na rad sa specijalizovanim mašinama, a pored toga što će upoznati i teorijski i praktično sve njihove funkcije, polaznici će naučiti i kako se vrši koričenje fotokopiranih i odštampanih materijala.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za gravera

Kako u tom zanatu postoje različite tehnike, to podrazumeva da će polaznici sa svima njima biti upoznati i to i teorijski, ali i praktično. Ovladaće i svim segmentima procesa graviranja, te će naučiti da se pravilno služe priborom i alatima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za knjigovesca

Kako funkcioniše povezivanje pisanog sadržaja će naučiti svi polaznici konkretne edukacije, a svakako će se upoznati i sa brojnim tehnikama koje se u ovom zanatu koriste. Naučiće i da se služe specijalizovanim alatima i da vrše reparaciju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pečatoresca

Uz obavezu da pohađaju predavanja, polaznici imaju dužnost i da prisusutvuju praksi, a kako bi ovladali svim koracima koji se poštuju prilikom izrade pečata. Svakako će im biti objašnjena i namena pečata određenog oblika u skladu sa zakonom.

Više

Grafička struka

Kako su pokazali rezultati brojnih istraživanja, prilično veliki broj lica ima želju da izvrši stručno osposobljavanje, to jest da se u skladu sa aktuelnim zakonskim odredbama sertifikuje za neko od zanimanja u konkretnoj struci, budući da ti poslovi važe za prilično dobro plaćene. Ono što je posebno zanimljivo i što gotovo svaki kurs i obuka u kategoriji grafičke struke omogućuje zainteresovanima, jeste da nakon zvaničnog sticanja diplome počnu samostalno da posluju i to kao privatni preduzetnici. Naravno, neko ko pohađa konkretnu edukaciju i osposobi se za rad, može i da se zaposli u određenoj kompaniji, a ako mu takav princip rada više odgovara.

Inače, sve specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja grafičke struke poštuju onaj nastavni program, koji je definisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao zvanično nadležna državna institucija.

Razlog zbog cega naglašavamo da je svaka diploma ili sertifikat, koji se izdaje u školi, pravno i zakonski važeći dokument, jeste što institucija organizatora ima sve neophodne dozvole, te je okarakterisana kao podobna za sprovođenje edukacija u ovoj struci. A sa tim dokumentom kandidati imaju apsolutno pravo da apliciraju za zaposlenje, ali isto tako i da ga u svoj radni dosije unesu i to kao validan dokaz o nivou stečenih kvalifikacija. Ističemo da je postupak, koji se odnosi na upisivanje sertifikata i diploma izmenjen od nedavno, pa se on sprovodi od strane lica koja su pri poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje zvanično ovlašćena, te je svakako dobro da se odmah nakon preuzimanja konkretnog dokumenta kandidat obrati njima i iznese zahtev za upisom. Sem toga što zainteresovani mogu da steknu propisane kvalifikacije za zanimanje graver, napominjemo da kursevi i obuke u kategoriji grafičke struke, svakako uključuju i sertifikaciju za obrazovni profil pečatorezac, odnosno fotokopir radnik.

Isto tako se u ponudi nalazi i specijalizovana obuka i kurs za fotografa, ali je otvorena i mogućnost da svako ko to želi, postane vlasnik sertifikata za zanimanje knjigovezac, pa svakako može odmah nakon toga i konkretnim zanatom da počne samostalno da se bavi.

Prvenstveno je naročito važno pomenuti da se od zainteresovanih lica prvo zahteva da se zvanično prijave za praćenje neke od pomenutih edukacija, a posle toga je neophodno da dođu u školske prostorije lično, te ponesu i svu onu dokumentaciju, koja je navedene kao obavezna. Uz opciju prijavljivanja telefonskim putem, dozvoljena je i ona koja uključuje slanje podataka na mejl, a svakako zainteresovani imaju mogućnost i da se prošetaju do škole, te da lično prijavljivanje izvrše. Budući da sve stručne obuke i kursevi za zanimanja grafičke struke podrazumevaju pohađanje i teorijskog dela, ali i prakse, to prijavljeni moraju znati da je njihova odluka dde će i po kom principu pohađati predavanja. Zapravo se taj segment sprovodi ili kroz poluindividualnu, odnosno grupnu nastavu, a organizuje se i ona koju bi polaznik trebalo da prati samostalno, to jest individualna. Za sve njih važi pravilo da se mogu pohađati na dva načina, pa se nudi kako klasični, tako isto i online kurs i obuka za konkretni obrazovni profil. Svi oni kandidati koji se opredele da predavanja prate prema klasičnom principu, treba da u dogovoreno vreme budu prisutni u prostorijama ove škole, a posedovanje kompjutera je navedeno kao osnovni zahtev za pohađanja predavanja online.

Istakli bismo da se praktičan rad, koji predviđaju svi specijalizovani kursevi i obuke u okviru kategorije grafička struka, organizuje u skladu sa važećim standardima. A kako su za sprovođenje tog dela edukacije su zaduženi stručnjaci sa visokim nivoom radnog iskustva, to slobodno smemo reći da će kandidati imati priliku od najboljih i da usvoje praktična znanja u konkretnoj oblasti. Pored toga što se svaka pomenuta obuka i kurs organizuje u skladu sa pravilima koja navodi ili vanredno ili redovno školovanje, postoji mogućnost i praćenja specijalizovanih programa, a koji se odnose kako na stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju, tako i na takozvanu dokvalifikaciju. Nevezano za to koji stručni seminar zanima kandidata, mora biti svestan činjenice da izbor programa zavisi i od kvalifikacija koje je on do tog trenutka stekao. Tačnije, osobe koje poseduju diplomu za neko zanimanje drugog ili, pak trećeg stepena, u toku postupka dokvalifikacije dobijaju priliku da postanu vlasnici važećeg sertifikata i to za izabrani obrazovni profil u okviru pomenute struke, a koji je klasifikovan kao III ili IV stepen. Drugačiji je proces koji se odnosi na prekvalifikaciju, jer se on primenjuje kod onih kandidata koji, najjednostavnije rečeno imaju želju da se sertifikuju za zanimanje u okviru druge struke, s tim da ono svakako ne sme da bude različitog stepena od onoga za koje su se ranije zvanično osposobili.