Loading...

Gumarsko - plastičarska struka

Prvo i osnovno što mora znati svako ko ima ili potrebu ili želju da izvrši stručno osposobljavanje za bilo koji obrazovni profil u navedenoj kategoriji, jeste da ima obavezu da prisustvuje ne samo predavanjima, već je neophodno i da pohađa praktičnu nastavu, budući da sve obuke i kursevi za zanimanja gumarsko - plastičarske struke podrazumevaju oba segmenta.

img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača pneumatika

Iako će fokus nastave biti stavljen na ovaj postupak, polaznici će prvo biti upoznati sa sirovinama i njihovim osobenostima, a onda će teorijski i praktično ovladati segmentima proizvodnje i naučiti da vrše kontrolu izrađenih pneumatika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za preradu plastičnih masa - plastičar

Prvenstveno sa glavnim karakteristikama ove vrste masa se upoznaju polaznici edukacije, a savladavaju i tri operacije koje se uvek primenjuju prilikom njihove obrade. Tokom predavanja i prakse se upoznaju i sa različitim mašinama i alatima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za vulkanizera

U toku predavanja će se polaznici upoznati sa postupcima montaže i demontaže pneumatika, te sa njihovim krpljenjem i drugim popravkama, ali i sa balansiranjem, a onda će sva ta znanja praktično da primene i nauče da koriste alate i mašine.

Više

Gumarsko - plastičarska struka

Prvo i osnovno što mora znati svako ko ima ili potrebu ili želju da izvrši stručno osposobljavanje za bilo koji obrazovni profil u navedenoj kategoriji, jeste da ima obavezu da prisustvuje ne samo predavanjima, već je neophodno i da pohađa praktičnu nastavu, budući da sve obuke i kursevi za zanimanja gumarsko - plastičarske struke podrazumevaju oba segmenta.

A uz mogućnost da postane vlasnik priznate diplome za zanimanje vulkanizer, svakom kandidatu se nudi prilika i da pohađa specijalizovani seminar za izrađivača pneumatika. Takođe se organizuje i stručni kurs i obuka za prerađivača plastičnih masa, a u kom slučaju se zainteresovani zvanično sertifikuje za zanimanje plastičar.

Već je rečeno da sve edukacije koje su dostupne u navedenoj kategoriji uključuju i praćenje predavanja i obavezu prisustva praktičnom delu, a napominjemo da se isključivo uz nadzor onih stručnih lica koja se već godinama bave konkretnim zanimanjem, praksa i sprovodi. Na taj način se svakom polazniku pruža prilika ne samo da teorijska znanja usavrši, nego i da stekne nova, koja će mu pomenuti stručnjaci prezentovati na što bolji način.

Visoka kvalitet je, svakako jedna od osnovnih karakteristika i teorijskog dela, koji predviđaju takođe svi kursevi i obuke u okviru kategorije gumarsko - plastičarska struka. Zainteresovani moraju biti upoznati sa informacijom da od njihovih želja i zavisi po kom principu će predavanja pohađati i gde, jer je ponuda škole u tom smislu vrlo bogata. Zapravo bi kandidati trebalo da se opredele između mogućnosti praćenja teorijskog segmenta konkretne obuke online i u školskim prostorijama, koje su specijalno tome namenjene. A ukoliko izaberu prvu ponuđenu opciju, biće u obavezi da na svoj računar pravilno instaliraju softver, koji je specijalno tome i namenjen, kako bi mogli predavanjima da prisustvuju. Isto tako se očekuje i da svaki prijavljeni izabere kako će obuka i kurs za zanimanja gumarsko - plastičarske struke u teorijskom delu biti organizovana, jer postoji mogućnost praćenja nastave u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Mnogobrojni kandidati nam se obraćaju sa pitanjem da li je diploma, to jest sertifikat koji ova škola izdaje priznat dokument i da li postoji mogućnost njegovog nesmetanog korišćenja u praksi. Upravo iz tog razloga moramo napomenuti da organizator edukacije poseduje apsolutno sve dozvole i ovlašćenja, te da je propisno sertifikovan za sprovođenje navedene delatnosti, a to posredno znači da izdaje pravno validne diplome. A vlasnici tih dokumenata, svakako imaju pravo ne samo da ih predaju različitim nadležnim institucijama i potencijalnim poslodavcima, već i da ih upišu u radnu knjižicu, to jest u radni dosije. Kako samo Nacionalna služba za zapošljavanje ima dozvolu da taj postupak izvrši, važno je da svako ko bude završio sa pohađanjem odabrane edukacije, te postane zvanično vlasnik sertifikata za konkretno zanimanje, najpre zatraži da taj dokument bude upisan u njegov dosije.

Bitno je reći i to da se sve obuke i kursevi koje podrazumeva kategorija gumarsko - plastičarska struka, sprovode prema tačno definisanom nastavnom planu i programu, a koji je propisan i odobren od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Za svaku od pomenutih edukacija važi pravilo da se organizuje, po želji prijavljenih ili redovna ili vanredna nastava, a moguće je izvršiti kako prekvalifikaciju, tako i stručno osposobljavanje za izabrani obrazovni profil u okviru pomenute kategorije, ali i dokvalifikaciju. Ne samo da od želja svakog prijavljenog zavisi kako će biti organizovan konkretni kurs i obuka za zanimanja gumarsko - plastičarske struke, već i od stepena kvalifikacija koje je on prethodno stekao. Naime, prekvalifikacija je dostupna samo za ona lica koja žele da promene struku, a važno je da bude obrazovni profil istog nivoa, kao i onaj za koji su se prethodno već kvalifikovali.A što se tiče opcije dokvalifikacije, nju imaju pravo da zahtevaju kandidati koji imaju potrebu da postanu vlasnici diplome za ono zanimanje, koje je za jedan stepen više, nego ono za koje su se prethodno školovali. U toku cele kalendarske godine, a u radno vreme pomenute institucije može da bude izvršena prijava i to lično, ali se zainteresovanima pruža mogućnost i da osnovne informacije o sebi (ime i prezime, broj telefona i datum rođenja) pošalju ili na mejl ili ih daju ovlašćenom licu škole, u toku telefonskog razgovora, jer je dostupna i ta opcija za prijavljivanje. Kako je postupak upisivanja definisan zakonom, to se i zahteva da svaki prijavljeni lično tada bude prisutan, te je vrlo važno i da neophodnu dokumentaciju priloži tom prilikom, a podrazumeva se da će o svemu pre toga biti detaljno informisan.