Loading...

Informacione tehnologije

Gotovo da ne postoji poslovan čovek koji nije svestan koliko je IT sektor važan, pa se zato posebna pažnja i obraća na pravilno upravljanje njime, to jest na zapošljavanje onih stručnjaka koji su se upravo za to i specijalizovali.

img-responsive

Kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom

Koje su osnovne karakteristike navedene platforme će tokom predavanja biti objašnjeno prisutnima, a svakako će naučiti i u kojim slučajevima se ona primenjuje, te će kroz vežbe saznati i kakav uticaj ima u postupku upravljanja ovim sektorom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer

Prvenstveno kroz teoriju, ali i na praksi, polaznici će saznati kako funkcionišu IT infrastrukture različitog tipa, odnosno koje opcije bezbednosti u okviru njih postoje, te će naučiti i generalno kako na internetu te opcije funkcionišu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Computer information systems

Ne samo da će prisutni naučiti koje su osobenosti različitih tipova kompjuterskih informacionih sistema, već će svakako biti u prilici i da na praksi nauče da rade u okviru njih, odnosno da pravilno koriste različite programe koji ih čine.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - Smart electrical power systems

Uz to što će polaznicima objasniti kako se eolska, to jest energija vetra i sunčeva energija najbolje koriste, predavači će se fokusirati upravo na ovu vrstu sistema za proizvodnju električne energije, te će im pojasniti kako funkcionišu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - poslovni informacioni sistemi (Business information systems)

Za vreme trajanja predavanja, a zatim i u okviru vežbi, odnosno prakse, polaznici se upoznaju sa osnovnim karakteristikama ove vrste sistema, te uče i koje je polje njihove primene, kako izgleda postupak njihovog instaliranja i način rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Computer system engineering

Šta podrazumeva kompjuterski inženjering i u kojim situacijama se primenjuje, će naučiti polaznici edukacije. Posle toga će, kroz praktičnu nastavu steći znanja vezano za konkretnu oblast i biti osposobljeni da ih samostalno primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za GIS (Geographic Information System) - ESRI

Osmišljena kao priprema za sticanje ESRI sertifikata, ova edukacija nudi mogućnost da se ovlada korišćenjem tog sistema i to kroz teoriju i praksu, tako da kandidat može da polaže i specijalizovani ispit, da bi stekao pomenuti sertifikat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za Network administratora

Predviđeno je da i teorijski i praktični deo edukacije bude usmeren na upoznavanje svih obaveza, koje u praksi mrežni administrator ima. Profesori će se osvrnuti i na propuste koji se događaju, te će naučiti prisutne kako da ih izbegnu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za stratešku upotrebu informacionih tehnologija

Podrazumeva se da će polaznici ovladati osnovama takozvanog strateškog menadžmenta, te naučiti kako se on u IT sektoru primenjuje. Akcenat će biti stavljen na formiranje konkretne strategije, a što će imati prilike da upoznaju tokom vežbi.

Više

Informacione tehnologije

Gotovo da ne postoji poslovan čovek koji nije svestan koliko je IT sektor važan, pa se zato posebna pažnja i obraća na pravilno upravljanje njime, to jest na zapošljavanje onih stručnjaka koji su se upravo za to i specijalizovali.

U želji da zainteresovanima pruži izuzetno visok kvalitet edukacije, ova obrazovna institucija prvenstveno teži da organizaciju praktičnog, ali i teorijskog dela, koje podrazumeva svaka obuka i kurs u kategoriji informacione tehnologije, prepusti onim predavačima koji su se svojim dugogodišnjim radom dokazali u određenoj sferi.

Mora se naglasiti da, između ostalog postoji mogućnost pohađanja pripremne edukacije za polaganje specijalizovanog ispita, posle čega kandidat ima mogućnost da zvanično postane vlasnik ESRI sertifikata. A u pitanju je kurs i obuka za GIS (Geographic Information System), s tim da se sprovodi i stručni seminar za stratešku upotrebu informacionih tehnologija.

Isto tako je navedena obrazovna institucija specijalizovana da organizuje edukaciju, kroz koju kandidati mogu da se osposobe za korišćenje platforme COBIT 5 i upravljanje IT sektorom. Specijalizovani kursevi i obuke u okviru oblasti informacione tehnologije uključuju i mogućnost sticanja zvanično priznatog sertifikata za Network administratora, a kandidatima se nudi mogućnost da nauče i kako funkcionišu poslovni informacioni sistemi (Business information systems).

Kada za tim postoji potreba, pojedinci mogu da se upoznaju i sa kompjuterski informacionim sistemima, uzevši u obzir da se u pomenutoj instituciji sprovodi i obuka i kurs - Computer information systems.

Svakako se mogu osposobiti i za Computer system engineering, a imaju priliku i da steknu zvanje inženjer računarske mreže i internet bezbednosti, jer je u ponudi i specijalizovani seminar - Computer Network and Internet security engineer.

Mora se pomenuti i stručni kurs i obuka - Smart electrical power systems, kao i edukacija čija tema je Network security and computer forensics.

Prostorije u kojima je predviđeno da se organizuje praktični deo, a koji skoro sve obuke i kursevi za zanimanja u oblasti informacionih tehnologija uključuju, opremljene su na osnovu važećih pravila i omogućuju polaznicima da koriste vrhunsku računarsku opremu.

Bitno je da zainteresovani znaju da se predavanja mogu pratiti kako u školskim prostorijama, tako i online, a isključivo oni odlučuju o tome. A svaki polaznik koji se opredeli za drugu ponuđenu opciju, zapravo treba da predavanja pohađa preko svog računara, ali i da na njega samostalno instalira posebnu vrstu programa, o čemu prethodno biva detaljno informisan. Još se mora dodati i to da predavanja mogu da budu praćena u okviru grupne nastave, odnosno putem poluindividualne ili individualne, a i o tome odluku donosi pojedinačni kandidat.

Kao relevantna institucija u celoj zemlji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi odluku o nastavnom programu za svaku od pomenutih edukacija, a organizator sve to poštuje u potpunosti.

Izuzev mogućnosti da se svaka obuka i kurs u sklopu kategorije informacione tehnologije pohađa redovno ili vanredno, nudi se i prekvalifikacija za određeno zanimanje, kao i stručno osposobljavanje, odnosno dokvalifikacija. U skladu sa diplomom koju je ranije kandidat stekao, to jest na osnovu nivoa kvalifikacija, zvanično ovlašćeni predstavnik škole donosi odluku koji program od navedenih će taj polaznik moći da pohađa. Zapravo je stvar u tome da prekvalifikaciju ima pravo da izvrši samo ona osoba, koja se kvalifikovala za zanimanje određenog stepena u okviru neke druge kategorije, a sada želi da postane vlasnik diplome za obrazovni profil u struci informacione tehnologije, s tim da on neizostavno mora biti istog stepena kao i taj. A kada je u pitanju postupak dokvalifikacije, on se sme primeniti samo kod onih kandidata, koji su se ranije kvalifikovali za zanimanje nižeg stepena, a kroz taj program će imati priliku da steknu diplomu za obrazovni profil višeg stepena, čime će imati i veću šansu da pronađu bolje zaposlenje.

Potrebno informisati sve koje zanimaju stručni kursevi i obuke za zanimanja IT struke, da organizator poseduje neophodne dozvole, te da po završetku konkretne edukacije izdaje diplome, koje su apsolutno zakonski i pravno validne na teritoriji cele naše zemlje, a priznate i van njenih granica. Potrebno je iz tog razloga da svaki kandidat pojedinačno, zahteva njihovo upisivanje u dokument, koji je otvorio prethodno pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a kako bi sticanje kvalifikacija ozvaničio. Naravno da će posedovanje tog sertifikata navesti i u svojoj radnoj biografiji, koju će slati kada bude konkurisao za radno mesto u ovoj struci, te naravno ima dozvolu i da ga pruži na uvid, a ako za tim bude bilo potrebe.

Neposredno nakon što se prijave za pohađanje određene edukacije, kandidati imaju obavezu da prilože obavezna dokumenta i lično da dođu u školske prostorije, kako bi mogli da budu upisani. Važno je da kontaktiraju organizatora ili elektronskim putem ili telefonskim, da bi izvršili zvanično prijavu, a svakako im je dozvoljena i opcija da u prostorije škole dođu, te da ovlašćenom predstavniku daju svoje lične podatke i na taj način se prijave.