Loading...

Instrumenti plaćanja i obezbeđenja

Sve edukacije za koje je specijalizovan Obrazovni centar Akademije Oxford se organizuju na više od 20 lokacija, budući da se kursevi i obuke u kategorije instrumenti plaćanja i obezbeđenja organizuju po klasičnom principu, s tim da je u ponudi i opcija online pohađanja nastave.

img-responsive

Kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu

Profesori će kroz primere pokazati koje su to situacije, koje dovode do poteškoća u naplati potraživanja, kada je u pitanju izvoz robe različite vrste. Uz to će im objasniti i šta je potrebno da učine da bi potraživanja što brže naplatili.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika

Koji su to rizici prisutni u trgovini će, na osnovu izabranih primera iz prakse saznati svaki kandidat koji bude pohađao ovu edukaciju. A profesori će objasniti i kako se potencijalno rizične situacije mogu izbeći u najvećoj mogućoj meri.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja

Kako funkcioniše postupak carinjenja robe različite vrste će saznati polaznici. Nakon toga će biti govora o bankarskim garancijama i o njihovoj pravilnoj upotrebi tokom tog postupka, te će saznati i u kojim situacijama se one primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – kako se koristi dokumentarni akreditiv

Da bi mogli u praksi da koriste konkretno sredstvo plaćanja, polaznici moraju prvo da dobiju informacije o tome šta se tačno podrazumeva pod dokumentarnim akreditivom i u kojim situacijama se koristi, a biće im ponuđeni i adekvatni primeri.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora

Primarno bi trebalo kandidati da budu upoznati sa različitim vrstama spoljnotrgovinskih ugovora. Akcenat nastave će biti stavljen na one odredbe koje su potencijalno rizične, a na primerima će naučiti kako da ih izbegnu, odnosno prepoznaju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – naučite da radite sa menicom

Pored toga što će saznati koja je svrha korišćenja menice i koji tipovi se koriste, polaznici će naučiti i da je popunjavaju u skladu sa aktuelnim pravilima. A biće im predstavljeni i mnogi drugi pojmovi koji su važni za njeno korišćenje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu

Pored toga što će biti reči o tipovima osiguranja, polaznici će se primarno upoznati sa osiguranjem onih vrsta potraživanja koja se tiču izvoza, a profesori će da im objasne i na koji način se potencijalno rizične situacije mogu izbeći.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou

Polaznici će biti informisani o međunarodnom poslovanju, a sa aspekta finansija. Na osnovu brojnih primera će saznati kada se primenjuje inkaso, odnosno hipoteka, a biće reči i o dokumentarnom akreditivu i o ostalim sredstvima plaćanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka – upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje

Sa osnovnim karakteristikama različitih sredstava plaćanja i obezbeđenja će biti upoznati polaznici, a predavači će govoriti o dokumentarnom akreditivu, bankarskim garancijama i inkaso plaćanju i objasniti zašto je važno koristiti SWIFT.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da osigurate potraživanja u izvozu

Kandidati će dobiti informacije o izvozu robe, a akcenat nastave će biti usmeren na potraživanja, odnosno na upoznavanje prisutnih sa koracima koji moraju biti načinjeni pre nego što ugovor bude bio potpisan, a sa ciljem osiguranja naplate.

Više

Instrumenti plaćanja i obezbeđenja

Sve edukacije za koje je specijalizovan Obrazovni centar Akademije Oxford se organizuju na više od 20 lokacija, budući da se kursevi i obuke u kategorije instrumenti plaćanja i obezbeđenja organizuju po klasičnom principu, s tim da je u ponudi i opcija online pohađanja nastave. Svakako je pravilnikom definisano da se sve one mogu pratiti ili individualno ili u paru ili u društvu sa više osoba, budući da je u ponudi kako individualna, tako i poluindividualna, ali i grupna edukacija. Samim tim što je ponuda naročito obimna, to podrazumeva da svi prijavljeni treba lično da izaberu koji vid nastave bi želeli da prate.

A neposredno pre toga su oni dužni da pristupe zvaničnom prijavljivanju, to jest ili da neophodne informacije dostave na mejl ili da kontaktiraju izabrano predstavništvo ove institucije telefonom, te svakako u radno vreme poslovnice mogu prijavu i lično da izvrše. Važno je da izuzev svog prezimena i imena, ovlašćenom licu treba da daju i kontakt informacije, ali i da navedu datum svog rođenja, a ubrzo nakon toga će dobiti i sve potrebne podatke o upisu i o dokumentaciji, koju su u obavezi da pripreme.

Predviđeno je da se upisivanje svakog prijavljenog vrši uz njegovo lično prisustvo i u prostorijama onog predstavništva, koje je on prethodno odabrao.

Naglašavamo da ponuda edukacija u ovoj kategoriji podrazumeva, pored ostalog da zainteresovani mogu da nauče kako da se zaštite od trgovinskih rizika, a dostupna je i specijalizovana obuka i kurs - naučite da osigurate potraživanja u izvozu.

Ko god to želi, ima mogućnost da pohađa stručni seminar - upoznajte sve instrumente za obezbeđenje i plaćanje, te da stekne znanja vezano za rad sa menicom.

Specijalizovani kurs i obuka - kako se koriste bankarske garancije prilikom carinjenja, ali i ona edukacija koja omogućuje kandidatima da nauče kako se koristi dokumentarni akreditiv su takođe u ponudi.

Moraju biti pomenute i obuke i kursevi - naučite da osigurate potraživanja u izvozu, odnosno naučite da prepoznate rizike u platnoj klauzuli ugovora i seminar za plaćanje na međunarodnom nivou, kao i ona koja polaznicima pruža mogućnost da se upoznaju sa osiguranjem potraživanja u izvozu.

Budući da se radi o specijalizovanim edukacijama, naglašavamo da su za njihovo vođenje isključivo zadužena lica koja se mogu pohvaliti posebno visokim nivoom i stručnosti i iskustva, tako da sa sigurnošću možemo reći da svaka obuka i kurs u okviru kategorije instrumenti plaćanja i obezbeđenja nudi zainteresovanima, da se na najbolji mogući način sa konkretnom temom upoznaju.

A svemu tome ide u prilog i činjenica da navedena institucija u potpunosti poštuje sva pravila, koja predviđa nadležno ministarstvo. Zapravo se sve obuke i kursevi vezano za instrumente plaćanja i obezbeđenja organizuju prema onim programima, koji su propisani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Svakako polaznici imaju mogućnost da se opredele i da li će nastavu pohađati redovno ili na neki drugi način, a koji je usklađen sa pravilnikom i programom konkretne edukacije. Ustvari se radi o tome da nastava u određenim slučajevima može da uključi kako stručno osposobljavanje, tako i prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, ali i vanredno školovanje, a to sve isključivo zavisi od tematike određene edukacije i pravila, koja navodi prethodno pomenuto ministarstvo. Inače, prekvalifikacija podrazumeva postupak sticanja diplome za konkretno zanimanje, a koje je potpuno istog stepena kao i ono za koje se pojedinačni kandidat pre toga kvalifikovao. Druga ponuđena opcija, to jest dokvalifikacija, se može sprovoditi samo ukoliko lice poseduje diplomu za određeni obrazovni profil, ali je on nižeg stepena od onoga koje izabere u navedenoj oblasti.

Institucija u čijoj ponudi se nalaze specijalizovani kursevi i obuke vezano za instrumente plaćanja i obezbeđenja je, svakako ovlašćena i kvalifikovana za sprovođenje tih edukacija, tako da izdaje i diplomu koja je sa zakonskog stanovišta u istom rangu, kao i svaki drugi priznati dokument. Pored toga što bi trebalo konkretni sertifikat da predaju prilikom konkurisanja za određeno radno mesto, poželjno je i da, svako ko ispunjava osnovni uslov za to, zahteva njegov upis u radni dosije i to pri filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Stvar je u tome da je zakonska regulativa u toj oblasti izmenjena, ne tako davno i podrazumeva da sertifikati, to jest diplome upisuju isključivo ukoliko je kandidat prijavljen na zvaničnu evidenciju pomenute institucije.