Loading...

Javne nabavke

Oblast javnih nabavki je izuzetno važna za poslovanje brojnih pravnih lica na teritoriji naše zemlje, pa su i edukacije koje se sprovode u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford kreirane sa ciljem upoznavanja zainteresovanih lica sa različitim temama iz te oblasti

img-responsive

Kurs i obuka - kako se sprovode postupci javnih nabavki

Detaljno će polaznici biti upoznati sa koracima koji se preduzimaju tokom postupka javnih nabavki. Biće reči o Zakonu o javnim nabavkama, te o svim onim načelima koja se tom prilikom moraju poštovati, a upoznaće i različite vrste postupaka.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - ovladajte primenom Zakona o opštem upravnom postupku

Uz upoznavanje osnovnih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku, polaznicima će biti predstavljena i osnovna definicija tog postupka. Saznaće i koje su izmene navedene u zakonu i na koji način je on usklađen sa pravilima Evropske Unije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije

Kako u ovoj oblasti funkcionišu javne nabavke je osnovna tema konkretne edukacije. Prisutni će se upoznati sa Zakonom o javnim nabavkama i saznati na koji način princip slobodne trgovine energentima utiče i na javne nabavke i na potrošače.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o javnim nabavkama u lokalnim institucijama kulture

Akcenat nastave je stavljen na postupak javnih nabavki u ovim ustanovama, pa će se prisutni upoznati i sa načinima obezbeđivanja sredstava finansiranja iz opštinskih fondova. Profesori će im predstaviti i odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o zaštiti prava kod javnih nabavki

Uz to što će govoriti o Zakonu o opštem upravnom postupku, predavači će objasniti i šta je potrebno da učine kako bi svoja prava u toku postupka javnih nabavki maksimalno zaštitili. Saznaće i na koji način funkcioniše podnošenje zahteva.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu plana javnih nabavki

Kandidati će saznati koje korake treba preduzeti prilikom izrade plana. Biće reči i o onome što se može svrstati u predmet plana, bez obzira da li su u pitanju pokretne ili nepokretne stvari, te će naučiti i kako se vrši procena vrednosti.

Više

Oblast javnih nabavki je izuzetno važna za poslovanje brojnih pravnih lica na teritoriji naše zemlje, pa su i edukacije koje se sprovode u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford kreirane sa ciljem upoznavanja zainteresovanih lica sa različitim temama iz te oblasti.

Između ostalih, u ponudi se nalazi specijalizovana obuka i kurs za zaštitu prava kod javnih nabavki, kao i stručni seminar za izradu plana javnih nabavki. A ukoliko neko želi, može da nauči kako se sprovode postupci javnih nabavki, jer je jedna od brojnih edukacija baš toj temi i posvećena.

Organizuju se i obuke i kursevi tokom kojih se zainteresovanima nudi prilika da ovladaju primenom Zakona o opštem upravnom postupku, ali i mogućnost da se upoznaju sa načinom na koji funkcionišu javne nabavke u lokalnim institucijama kulture. Posebno je zanimljiv kurs i obuka - saznajte sve o javnim nabavkama električne energije, a u zvaničnoj ponudi ove institucije su i ostale specijalizovane edukacije, koje su temama iz navedene oblasti posvećene.

Dokazano dobri stručnjaci su zaduženi da sprovode svaku od pomenutih obuka, tako da zainteresovana lica uz teorijska znanja, dobijaju mogućnost i da pitaju predavače sve ono što ih o određenoj temi interesuje.

U skladu sa nastavnim programom je predviđeno da se određeni kursevi i obuke u kategoriji javne nabavke usmeravaju i na praksu, a ona se odvija isključivo u saradnji sa specijalizovanim institucijama, koje već godinama posluju, te je polaznicima omogućen visok kvalitet praktične nastave.

Za definisanje programa, po kome se navedeni kursevi i obuke organizuju je zaduženo u našoj zemlji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, tako da se te smernice u potpunosti i poštuju u okviru navedene obrazovne institucije.

Za većinu ponuđenih edukacija je predviđeno da se sprovode u skladu sa pravilima redovnog školovanja, ali postoje i one u okviru kojih je dozvoljena kako prekvalifikacija i stručno osposobljavanje, tako i mogućnost vanrednog školovanja, odnosno dokvalifikacije. Na osnovu programa, prema kome se određena obuka i kurs u kategoriji javne nabavke organizuje će biti definisano koja od ponuđenih opcija je moguća. Trebalo bi da zainteresovani znaju da se dokvalifikacija može izvršiti samo u slučaju kada kandidat ima prethodno stečenu diplomu za zanimanje nižeg stepena, a odabirom konkretnog kursa želi da stekne još jedan sertifikat, ali za obrazovni profil koji je od prethodnog za stepen viši. Svim onim licima koji imaju diplomu za zanimanje III ili IV stepena, a žele da steknu još jednu, koja je vezana za obrazovni profil istog stepena je omogućeno da pristupe postupku prekvalifikacije, a ukoliko je to pravilnikom dozvoljeno za izabranu obuku.

Prijavljivanje se može izvršiti svakog radnog dana u toku kalendarske godine lično ili putem telefona jedne od poslovnica ove institucije, a dozvoljeno je i da se zahtevane informacije pošalju na mejl. Napominjemo da se od svakog pojedinca očekuje da prilikom prijave dostavi kako datum svog rođenja, te ime i prezime, tako i broj mobilnog ili fiksnog telefona, a zarad daljeg kontakta.

Svaki prijavljeni će na vreme da dobije neophodne informacije od ovlašćenog lica, onog predstavništva institucije organizatora u kome je pre toga zvaničnu prijavu izvršio, a vezano primarno za dokumenta koja bi trebalo da donese, kako bi bio upisan. Svakako će mu biti napomenuto da je njegovo lično prisustvo obavezno, jer tako navode pravila koja se odnose na upis.

Sve obuke i kursevi u kategoriji javne nabavke se mogu pohađati i online i po klasičnom principu, to jest u prostorijama svake poslovnice pomenute institucije. A isto tako je navedeno da se i jedna i druga vrsta edukacije mogu pohađati kako u okviru grupne nastave, tako i u paru (poluindividualna edukacija), ali i putem individualne. Iz tog razloga se od svakoga ko izvrši prijavu, to jest ko se bude zvanično upisao, zahteva da tom prilikom navede gde će pohađati nastavu i na koji od dostupnih načina.

Obično sve zainteresovane zanima da li je diploma koju ova institucija izdaje validna, te ćemo napomenuti da je ona ovlašćena za sprovođenje svih edukacija od strane nadležnih institucija u našoj zemlji. Stoga je logično da, nakon što se izabrani kurs i obuka u okviru kategorije javne nabavke završi i kandidat postane vlasnik diplome, on ustvari dobija dokument koji je priznat i pravno važeći. Trebalo bi svako ko ispunjava određene zahteve, to jest ko je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, da zahteva od zaposlenih u određenoj filijali upis tog sertifikata, budući da su pravila vezana za taj postupak izmenjena, pa je on u nadležnosti zaposlenih u pomenutoj instituciji. Svim kandidatima se dozvoljava i da stečeni dokument koriste, ukoliko za tim imaju potrebu, a primarno da bi na taj način mogli da dokažu svoje obrazovanje, to jest da su za obavljanje određenog posla propisno sertifikovani.Obično sve zainteresovane zanima da li je diploma koju ova institucija izdaje validna, te ćemo napomenuti da je ona ovlašćena za sprovođenje svih edukacija od strane nadležnih institucija u našoj zemlji. Stoga je logično da, nakon što se izabrani kurs i obuka u okviru kategorije javne nabavke završi i kandidat postane vlasnik diplome, on ustvari dobija dokument koji je priznat i pravno važeći. Trebalo bi svako ko ispunjava određene zahteve, to jest ko je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, da zahteva od zaposlenih u određenoj filijali upis tog sertifikata, budući da su pravila vezana za taj postupak izmenjena, pa je on u nadležnosti zaposlenih u pomenutoj instituciji. Svim kandidatima se dozvoljava i da stečeni dokument koriste, ukoliko za tim imaju potrebu, a primarno da bi na taj način mogli da dokažu svoje obrazovanje, to jest da su za obavljanje određenog posla propisno sertifikovani.