Loading...

Kožarska struka

Nije poznat razlog zbog čega su, u ne tako davnoj prošlosti zanimanja iz ove oblasti bila donekle zapostavljena, ali se zna da se u poslednje vreme sve češće javlja potreba za kvalifikovanim radnicima kožarske struke.

img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača kože i krzna

Da bi neko mogao da se bavi navedenim zanimanjem, mora na prvom mestu da ovlada celokupnim procesom pripreme konkretnih materijala, a to će imati prilike da nauči na predavanjima i tokom prakse. Biće govora i o postupku zaštite materijala.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izrađivača kožne galanterije i rukavica

Polaznici će se upoznati sa tehnologijom obrade kože, te naučiti najpre teorijski, a posle i kroz pohađanje praktične nastave da koriste potreban alat, kao i mašine i pribor tokom postupka izrade rukavica i galanterije od tog materijala.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konfekcionara krzna i kože

Prvenstveno teorijski, a posle toga i u toku praktičnog dela ove edukacije, polaznici uče da izrađuju šnit za brojne odevne predmete, a upoznaju se i sa procesom krojenja i obrade kako kože, tako i krzna, te uče da koriste alat i pribor.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za krznara

Iako će se teorijski i praktični deo fokusirati na obradu prirodnog krzna, te na upoznavanje polaznika sa postupkom izrade brojnih odevnih predmeta od tog materijala, podrazumeva se da će biti upoznati i sa karakteristikama veštačkog krzna.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za obućara

Ne samo da će polaznici imati prilike da se upoznaju sa osobenostima različitih vrsta materijala koji se koriste za izradu obuće, već će naučiti i kako se ona popravlja, te koji je pribor i alat u upotrebi, a pohađaće i praksu i predavanja.

Više

Kožarska struka

Nije poznat razlog zbog čega su, u ne tako davnoj prošlosti zanimanja iz ove oblasti bila donekle zapostavljena, ali se zna da se u poslednje vreme sve češće javlja potreba za kvalifikovanim radnicima kožarske struke.

A uz mogućnost da se, prema važećim pravilima kvalifikuju za obrazovni profil izrađivač kože i krzna, u ovoj obrazovnoj instituciji se organizuju i mnogi drugi kursevi i obuke u okviru kategorije kožarska struka. Pa tako, na primer zainteresovana lica imaju opciju i da postanu vlasnici diplome za zanimanje krznar.

Ukoliko nekoga interesuje specijalizovana obuka i kurs za izrađivača kožne galanterije i rukavica, trebalo bi da zna da je i ta edukacija takođe dostupna u okviru konkretne obrazovne institucije. A tu je i stručni seminar da konfekcionara kože i krzna, te je dostupna i mogućnost za sticanje propisanih kvalifikacija za obrazovni profil obućar.

Jasno je da je praktičan rad vrlo važan za sve pomenute edukacije, a organizator nastoji polaznicima svih ovih obuka da omogući konkretni zanat da usavrše učeći od vrhunskih stručnjaka, koji ili imaju svoju radionicu ili su zaposleni u specijalizovanim kompanijama.

Takođe bi valjalo reći i to da sve obuke i kursevi za zanimanja kožarske struke, uz praktičnu nastavu podrazumevaju i teorijski deo, a koji se organizuje ili u prostorijama pomenute institucije ili preko kandidatovog računara, to jest online. Predviđeno je da svaki prijavljeni izabere ne samo da li će predavanja pohađati online ili po klasičnom principu, već i da se opredeli između mogućnosti da nastavu prati individualno, odnosno u grupi ili u paru (poluindividualna edukacija).

Plan i program, koji podrazumeva svaki kurs i obuka u okviru u okviru kategorije kožarska struka je precizno definisan od strane relevantne državne institucije, to jest Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osim mogućnosti da nastavu pohađa redovno, svaki kandidat se može opredeliti i za vanredno školovanje, a dostupna je i mogućnost za stručno osposobljavanje za izabrani obrazovni profil u navedenoj struci. A u skladu sa potrebama i zahtevima kandidata se može izvršiti i proces prekvalifikacije za određeno zanimanje, ali i dokvalifikacija.

Jasno je da se ova dva programa razlikuju, a odluka o tome koji od njih će biti izvršen zavisi samo od nivoa kvalifikacija koje je kandidat dostigao kroz prethodno školovanje. Zapravo se prekvalifikacija sme izvršiti samo ako je on zainteresovan za konkretni obrazovni profil kožarske struke, čiji stepen je isti kao i kod onoga za koji se prethodno kvalifikovao. A u slučaju da je stekao diplomu za zanimanje neke druge struke koje je nižeg stepena, može da pristupi dokvalifikaciji za obrazovni profil koji je za stepen viši od toga, a vezan je za pomenutu struku.

Kada se bude završila izabrana obuka i kurs za zanimanje u okviru kategorije kožarska struka, polaznik će od škole dobiti diplomu, koju će moći praktično da koristi kad god bude imao za tim potrebu. Radi se o pravno validnom dokumentu, koji je upisiv u radni dosije kandidata, otvoren pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, te isto tako može da bude korišćen i u svakoj drugoj situaciji, kada postoji potreba za dokazivanjem kvalifikovanosti za obavljanje konkretnog posla.

Sva lica koja zanimaju kursevi i obuke u okviru kožarske struke se mogu prijaviti u radno vreme škole lično ili telefonskim putem, a svakako im je ponuđena opcija i elektronskog prijavljivanja, kada potrebne informacije šalju na mejl (prezime i ime, broj telefona, datum rođenja). Napominjemo da svako ko izvrši prijavu, nakon toga mora doći lično u školu, te sa sobom poneti i svu obavezno dokumentaciju, a kako bi se zvanično upisao za pohađanje odabrane edukacije.