Loading...

Marketing

Sasvim je sigurno da je od ključne važnosti za uspešno poslovanje u savremenom svetu marketing, odnosno pravilno vođene marketinških aktivnosti različite vrste. Možda upravo u tome i treba tražiti razlog zbog čega su naročito dobro posećene specijalizovane obuke i kursevi u okviru kategorije marketing, a koje tokom cele kalendarske godine ova škola organizuje.

img-responsive

Kurs i obuka - kako voditi marketinške kampanje kroz nove medije

Najpre će svi polaznici ove edukacije da nauče šta sve spada u konkretnu vrstu medija, a akcenat će biti stavljen na postupak pribavljanja podataka i postupak analiza, koje moraju biti izvršene da bi marketinška kampanja imala uspeha.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kreativni vizuelni merčendajzing

Koje su osnovne karakteristike ove vrste merčendajzinga će, prvenstveno da saznaju polaznici konkretne edukacije. Detaljno će i u toku predavanja i za vreme trajanja praktične nastave naučiti kako se raspoređuju proizvodi po tom principu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - međunarodni marketing i digitalna strategija

Sa osnovnim pravilima koja se primenjuju u ovoj vrsti marketinga, ali i sa značenjem pojma digitalna strategija u tom konketkstu, se upoznaje polaznik, te detaljno uči na koji način se ta strategija mora pravilno implementirati u praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - promocija i strategija u e-trgovini

Podrazumeva se da će polaznici, na prvom mestu biti upoznati sa definicijom navedene vrste trgovine, a posle toga će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim strategijskim i promotivnim aktivnostima, koje se primenjuju za njeno poboljšanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - šta je Employer branding?

Ne samo da će polaznici saznati koja su osnovna pravila navedene poslovne strategije, već će ovladati, pored ostalog i umećem kako interne komunikacije, tako i eksterne, a tokom edukacije će im biti dostupni i brojni praktični primeri.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za copywriter-a

Definisano je da akcenat edukacije bude stavljen na praktičan rad, kako bi polaznici u potpunosti naučili kako se prikupljeni podaci moraju obraditi, da bi određeni tekstualni sadržaj bio potencijalnim klijentima adekvatno prezentovan.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za elektronsko poslovanje

Mada se edukacija sastoji i od teorijskog i od praktičnog dela, predviđeno je da akcenat svakako bude stavljen na upoznavanje korišćenja programa za elektronsko poslovanje u okviru prakse, a kako bi poslovni proces funkcionisao što bolje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za hostese

Svi koji prisustvuju edukaciji će morati da pohađaju i praksu i predavanja, a između ostalog će naučiti kako bi trebalo da nude određene usluge i proizvode, odnosno na koji način tom prilikom treba da se odvija komunikacija sa klijentima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za marketing istraživača

Sa osnovnim alatima koji se primenjuju kada je potrebno pravilno ispitati tržište se upoznaju polaznici konkretne edukacije. Takođe uče i kako funkcioniše analiziranje konkurencije i na koji način se, korak po korak istraživanje sprovodi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za marketing specijalistu

Nastavnim programom pomenute edukacije je definisano da polaznici ovladaju osnovama takozvanog projekt menadžmenta, te da nauče samostalno da vrše planiranje marketinških strategija i da ih primenjuju, a uz predavanja će pohađati i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za merčendajzera

Focus nastave je stavljen na praktičan rad i primere iz prakse, tako da će polaznici do detalja biti upoznati sa time kako se proizvodi različite vrste moraju rasporediti u prodajnom objektu da bi bili bolje vidljivi i bolje se prodavali.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mobilni marketing

Na koji način se sprovodi ova vrsta marketinških aktivnosti će, prvenstveno za vreme trajanja predavanja naučiti polaznici edukacije, a posle će kroz praktičan rad biti u mogućnosti da nauče i kako da ta znanja u praksi pravilno primene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika

Jasno je da polaznik prvo mora da bude upoznat sa osnovnim karakteristikama tehnika ove vrste i sa načinom njihove pravilne implementacije. Svakako se podrazumeva da će znanja stečena u teorijskom delu primenjivati tokom praktičnog rada.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pomoćnika menadžera

Predviđeno je da polaznici tokom predavanja, ali i praktične nastave ovladaju umećem poslovne korespondencije u pisanoj formi, te da se detaljno upoznaju sa obavezama koje će imati nakon što steknu potrebne kvalifikacije za ovo zanimanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti

Iako je predviđeno da akcenat nastave bude stavljen na ovu vrstu aktivnosti, podrazumeva se da će polaznici naučiti, takođe i kako generalno funkcioniše prodaja, a svakako će biti u obavezi da pohađaju i praktični i teorijski deo edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za uspešno upravljanje procesom prodaje

U toku teorijskog, a nakon toga i praktičnog dela edukacije, će polaznici, pored ostalog naučiti koja su pravila važna i kako se moraju implementirati u određenim situacijama, da bi se prodaja nekog proizvoda u velikoj meri poboljšala.

Više

Marketing

Sasvim je sigurno da je od ključne važnosti za uspešno poslovanje u savremenom svetu marketing, odnosno pravilno vođene marketinških aktivnosti različite vrste. Možda upravo u tome i treba tražiti razlog zbog čega su naročito dobro posećene specijalizovane obuke i kursevi u okviru kategorije marketing, a koje tokom cele kalendarske godine ova škola organizuje.

Prvenstveno se mora naglasiti da se radi o sertifikovanoj obrazovnoj instituciji, te da se i diploma koju ona kandidatima izdaje smatra zakonski, odnosno pravno važećim dokumentom. A njega kandidat ima pravo da koristi prilikom konkurisanja za posao u navedenoj struci i to zarad dokazivanja kvalifikovanosti za zaposlenje na određenom radnom mestu. Vrlo je važno ne samo da diplomu za izabrani obrazovni profil unese u svoju radnu biografiju, to jest CV, nego i da se obrati ovlašćenim licima one filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj je prethodno bio prijavljen i ima otvoren zvanično radni dosije, a kako bi stečeni sertifikat bio u njega upisan u skladu sa važećim zakonskim pravilima.

Pored toga što se organizuje kurs i obuka za merčendajzera, svima koji to žele se nudi mogućnost da nauče šta je to kreativni vizuelni merčendajzing, te da steknu znanja koja će im omogućiti da pravila te vrste izlaganja robe primenjuju u praksi.

Sprovodi se i edukacija za marketinške kampanje kroz nove medije, a lica koja za tim imaju potrebu mogu da nauče i kako funkcioniše sprovođenje postprodajnih aktivnosti. U ponudi se nalazi i specijalizovana obuka i kurs za mobilni marketing, a onim osobama koje se inače bave prodajom različitih proizvoda se nudi prilika da pohađaju stručni seminar za poboljšanje prodaje uz primenu Spin tehnika.

Ko god to želi, svakako ima mogućnost da kroz praćenje pažljivo osmišljene edukacije nauči šta je to Employers branding, ali i da se upozna sa time kako funkcioniše međunarodni marketing i digitalna strategija. Moraju se pomenuti i stručni kursevi i obuke za promociju i strategiju u e - trgovini, kao i za elektronsko poslovanje.

Zainteresovanim kandidatkinjama je na raspolaganju mogućnost sertifikacije za zanimanje hostesa, dok svi koji žele da se bave pisanjem sadržaja za različite internet prezentacije, na raspolaganju imaju specijalizovani seminar za copywriter - a.

Uz sve do sada pomenute edukacije, organizuje se i stručni kurs i obuka za marketing istraživača, ali i edukacija koja kandidatima pruže priliku da postanu zvanično vlasnici diplome kako za zanimanje pomoćnik menadžera, tako i za zanimanje marketing specijalista. Ostalo je još da naglasimo i to da se zainteresovani mogu upoznati sa tim kako funkcioniše upravljanje procesom prodaje, a kroz vrlo pažljivo osmišljen nastavni plan i program edukacije.

Ukoliko specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u okviru kategorije marketing uključuju praksu ili praktičan rad, angažuju se eksterni stručnjaci za sprovođenje tog dela edukacije, koji će nastojati da prethodno prezentovana teorijska znanja omoguće polaznicima što bolje da usavrše.

Podrazumeva se da svaka od edukacija koje su obuhvaćene ovom kategorijom, uključuje obavezno pohađanje predavanja, s tim da prijavljeni biraju da li će teorijski deo pratiti online ili u onim prostorijama škole, koje su tome i specijalno namenjene, a kada se nastava sprovodi na klasičan način. Kome god više odgovara opcija da se teorijski deo, koji obuhvata određeni kurs i obuka za zanimanja iz oblasti marketinga organizuje online, svakako mora nastavi pristupati preko ličnog računara, a uslov je i da na njega, u skladu sa aktuelnim pravilima instalira tačno određenu vrstu softvera, te se podrazumeva da će blagovremeno dobiti sva neophodna obaveštenja o tome. Inače se i klasični vid organizacije teorijskog dela nastave, ali i online može sprovoditi na jedan od tri načina, tako da svaki kandidat pojedinačno treba da izabere da li će predavanja pohađati u društvu još jedne osobe, samostalno ili sa više polaznika istovremeno, budući da se predavanja organizuju u formi poluindividualne, individualne ili grupne nastave.

Na osnovu pravila koja donosi nadležna državna institucija, odnosno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se organizuju svi stručni kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije marketing.

Od svih zainteresovanih se prvo očekuje da ili pošalju potrebne podatke elektronskim putem, odnosno na mejl adresu škole, a kako bi se prijavili za pohađanje odabrane edukacije, s tim da svakako prijavu mogu izvršiti i telefonskim putem, ali i lično. Posle toga će dobiti sva potrebna obaveštenja o dokumentaciji koju moraju priložiti zarad upisa, a takođe se zahteva da tom prilikom u prostorijama škole budu lično prisutni.

Preostalo je još i da obavestimo sve zainteresovane da mogu pristupiti praćenju izabrane edukacije kako kroz vanredno, tako i prema pravilima koja podrazumeva redovno školovanje. Takođe je vrlo važno istaći i to da se sve specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u okviru kategorije marketing, mogu organizovati i kao dokvalifikacija, zatim prekvalifikacija i stručno osposobljavanje. A tek nakon uvida u diplome koje pojedinačni kandidat poseduje se sme doneti odluka o tome kom tačno programu mu je dozvoljeno da pristupa. Preciznije rečeno, dokvalifikacija podrazumeva da polaznik ima u posedu sertifikat ili diplomu za zanimanje nižeg stepena i to u okviru neke druge oblasti, a pristupanjem tom programu dobija mogućnost da stekne kvalifikacije za onaj obrazovni profil u ovoj kategoriji, koji mora biti za samo jedan stepen viši od onoga za koji se prethodno obrazovao. Princip koji se primenjuje kod procesa prekvalifikacije je, svakako drugačiji i najprostije rečeno, podrazumeva da kandidat dobija priliku da postane zvanično vlasnik diplome za odabrano zanimanje u oblasti marketinga, s tim da ono mora da bude potpuno istog stepena kao i ono za se koje se pre toga školovao i stekao validan dokument o tome.