Loading...

Marketing, odnosi sa javnoscu prodaja i nabavka

Za različita zanimanja iz kategorije marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka se organizuju stručni kursevi i obuke.

img-responsive

Kurs i obuka – kako se sprovodi segmentacija tržišta

Zbog čega je naročito važno da bude izvršen postupak poznat kao segmentacija tržišta i na koji način se rezultati tako sprovedenih analiza odražavaju na kvalitet poslovanja nekog pravnog subjekta jeste osnov ove specijalizovane edukacije.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako do oznake geografskog porekla proizvoda namenjena

Ko god bude pohađao ovu edukaciju će naučiti, između ostalog koje tačno podatke mora da sadrži pomenuta oznaka, ali će saznati i koje sve korake mora da preduzme i šta da obezbedi od dokumentacije da bi za određeni proizvod nju i dobio.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako postići efikasnost u prodaji

Koje bi metode trebalo primeniti, u kom trenutku i na koji način, da bi se u najvećoj mogućoj meri prodajni proces unapredio su glavne teme ove obuke. Svakako će prisutni saznati i detalje vezano za važnost unapređenja odnosa sa klijentima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se deklariše i označava hrana

Polaznici će, pored ostalog naučiti koje informacije moraju biti navedene na deklaraciji određenog prehrambenog proizvoda. Takođe će im biti objašnjeno i šta navodi važeći standard za tu oblast i zašto je važno poštovanje njegovih odredbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se određuju cene proizvoda

Da bi samostalno mogli kasnije da pravilno odrede adekvatnu cenu nekog proizvoda, polaznici ove obuke moraju biti upoznati sa parametrima koji se tada uzimaju u obzir. Praktično i teorijski će im biti predstavljen postupak formiranja cene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije

Kako se nabavka iz zemalja, koje ulaze u sastav Evropske Unije obavlja uz maksimalno poštovanje smernica koje navodi takozvani PRAG priručnik, to će polaznici detaljno biti upoznati sa njegovom sadržinom i važnošću poštovanja tih pravila.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da pišete promotivne tekstove

Šta uključuje posao kopirajtera i zašto je važno da osoba koja piše promotivne tekstove na zadate teme ima i znanje SEO je osnov ove obuke. Polaznici će kroz primere saznati koje se greške u praksi najčešće javljaju i kako da ih isprave.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da poboljšate nabavku

Najpre će polaznici ovog kursa da saznaju koji se sve parametri moraju uzeti u obzir prilikom analize kvaliteta postupka nabavke, a onda će im profesori vrlo precizno objasniti na koji način se mora postupiti da bi taj proces bio poboljšan.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite da uspešno rešavate reklamacije klijenata

Kako bi trebalo da postupi u slučaju da klijent ima reklamaciju ili žalbu, te na koji način je potrebno da reaguje tada će svi polaznici naučiti. Kroz simulaciju konkretnih realnih situacija će predavači bolje približiti sve to prisutnima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - poboljšajte poslovanje uz primenu pravila Shopper marketinga

Osnov kursa je usmeren na upoznavanje prisutnih sa osnovama konkretne vrste marketinga. Naučiće svi i kada je najbolje ta pravila primeniti i kako se, uopšteno njihova implementacija može odraziti na poslovni proces i njegovu uspešnost.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte kako se upravlja kvalitetom u nabavkama

Polaznici će biti upoznati do detalja sa osnovnim načelima, koja se moraju poštovati prilikom upravljanja kvalitetom u sektoru nabavki. Takođe će profesori objasniti zašto je važno da se u skladu sa propisima vrši upravljanje tim sektorom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu

Sa osnovnim pravilima koja podrazumevaju oba tipa marketinga će se upoznati polaznici, a naučiće i u praksi da ih primenjuju potpuno samostalno. Profesori će prisutnima kroz primere omogućiti da nauče kako se kreira marketinška kampanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne veštine

Tokom obuke će prisutnima biti objašnjeno i na primerima pokzano šta je to što dobrog prodavca razlikuje od onoga koji to nije. Predavači će akcenat staviti na prezentovanje onih znanja i veština, koje se očekuju od profesionalca u tom poslu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)

Sa kojim ciljem i kako se pravilno primenjuju integrisane marketinške komunikacije će polaznici ove specijalizovane obuke imati prilike da saznaju. Profesori će im objasniti i koncept IMK-a, kako bi mogli samostalno da ga primenjuju u radu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga

Pored upoznavanja sa osnovama te vrste marketinga, polaznici kursa će naučiti i da kreiraju reklamne sadržaje različite vrste u skladu sa tim pravilima. Biće reči i o sličnostima i razlikama između onlajn i klasičnih marketinških aktivnosti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju

Koje su osnovne odredbe pomenutog zakona i zbog čega je vrlo važno njih u praksi pravilno primenjivati je osnov ovog specijalizovanog kursa. Svim polaznicima će na primerima biti precizno objašnjeno kako njegova primena utiče na poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga

Uz to što će saznati koje su prednosti sprovođenja marketinških aktivnosti na taj način, polaznici će naučiti i kako se mogu izbeći negativne reakcije potencijalnih klijenata, te šta treba da urade da bi ta reklamna kampanja bila uspešna.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o brend ličnosti i brend identitetu

Najpre će polaznici obuke saznati šta uključuje takozvani emocionalni marketing, a onda će im predavači objasniti i koje je osnovno tumačenje brenda. Isto tako će naučiti na osnovu čega bi trebalo da razlikuju brend identiteta i ličnosti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o brend menadžmentu

Polaznici navedene edukacije će se upoznati sa pojmom brenda, a naučiće i šta je potrebno učiniti da bi određeni proizvod ili robna marka bila proglašena brendom. Saznaće i šta je osnov brend menadžmenta i zašto je važan za poslovni uspeh.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o finansijama u marketingu i prodaji

Sa različitim vrstama finansijskih izveštaja, ali i sa osnovama finansijskog, odnosno upravljačkog računovodstva će se upoznati polaznici. Naučiće i kako se vrši preraspodela sredstava, ali i kako funkcioniše kontrola i planiranje troškova.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o metodama upravljanja zalihama

Tokom trajanja obuke će predavači između ostalog objasniti na osnovu čega se odlučuje o količini zaliha, ali će biti detaljno objašnjeno polaznicima i koji sve uslovi neizostavno moraju biti ispoštovani da bi zalihe bile propisno čuvane.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o primeni neuro - lingvističkog programiranja u prodaji

Da bi mogli osnovna pravila koja podrazumeva NLP da primenjuju u svom radu i to za poboljšanje prodaje određenog proizvoda, polaznici obuke moraju prvo biti upoznati sa njegovim osnovama. Fokus edukacije će biti stavljen na praktične vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o privatnim robnim markama

Podrazumeva se da će polaznici imati prilike da saznaju šta se tačno smatra pod pojmom privatna robna marka, te će do detalja profesori da ih upoznaju sa njenim nastankom i daljim plasiranjem, a sve će biti potkrepljeno primerima iz prakse.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o strategiji upravljanja odnosima sa klijentima

Polaznici ove specijalno kreirane obuke će se, pored ostalog upoznati sa osnovama Customer Relationship Menadžmenta (CRM), a predavači će im detaljno predstaviti i metode, koje bi trebalo primenjivati zarad poboljšanja odnosa sa klijentima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o zaključivanju ugovora o prodaji

Podrazumeva se da će tokom trajanja obuke polaznici imati priliku da vide primer tog ugovora, a kako bi bolje razumeli koje sve podatke on mora da sadrži. Predavači će na najčešće greške ukazati prisutnima i objasniti im kako da ih izbegnu.

Više

Marketing odnosi sa javnoscu prodaja i nabavka

Da se jednim od najsavremenijih poslovnih oruđa smatra marketing, verovatno svi znaju, pa ne čudi što su sve zastupljenije edukacije, koje se odnose primamo na sticanje znanja iz te oblasti. Međutim, u ponudi su i specijalizovani kursevi i obuke iz oblasti marketinga, ali i odnosa sa javnošću, te prodaje i nabavke, a koji se sprovode uz poštovanje smernica Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Uz to što mogu iskoristiti mogućnost da nauče kako se sprovodi segmentacija tržišta i kako se deklariše i označava hrana, zainteresovani imaju priliku i da pohađaju specijalizovani seminar o brend menadžmentu.

U ponudi je i kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga, kao i mogućnost da kroz praćenje specijalizovane edukacije kandidati nauče da pišu promotivne tekstove, te da saznaju kako se vode inovacije u marketingu i prodaji.

Trebalo bi pomenuti i to da je u ponudi ove institucije i stručna obuka i kurs o brend ličnosti i brend identitetu, ali i edukacija kroz koju se polaznici mogu upoznati sa kontent marketingom, te naučiti sve što je vezano za privatnu robnu marku.

Ukoliko neko želi, ima mogućnost da se upozna sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK), te da sazna sve o digitalnom socijal medija marketingu. Koje su sve metode upravljanja zalihama mogu naučiti zainteresovani tokom praćenja specijalizovane edukacije, a ponudom je obuhvaćen i stručni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju. Nudi se zainteresovanima, takođe da nauče i kako se sprovodi nabavka iz zemalja članica Evropske Unije, a otvorena je i mogućnost da pohađaju specijalizovani seminar - kako postići efikasnost u prodaji.

Naravno da se organizuje i edukacija, tokom koje se kandidatima nudi šansa da nauče kako se upravlja kvalitetom u nabavkama, kao i na koji način funkcioniše primena neuro – lingvističkog programiranja u prodaji.

Kada je neko zainteresovan, može da tokom specijalizovane edukacije nauči i kako se određuju cene proizvoda, ali i na koji način može da poboljša nabavku, a dostupna je i specijalizovana obuka i kurs o strategiji upravljanja odnosima sa klijentima. Ko želi, može u okviru specijalizovane edukacije da nauči i kako do oznake geografskog porekla proizvoda, s tim da je u ponudi i stručni seminar o zaključivanju ugovora o prodaji. Sa osnovama takozvanog Shopper marketinga se, takođe zainteresovani mogu upoznati, kao i sa savremenim prodajnim metodama, te svakako mogu naučiti da zaključuju pravilno ugovor o prodaji i da uspešno rešavaju reklamacije klijenata.

Potrebno je istaći i činjenicu da se svi kursevi i obuke u kategoriji marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka sprovode u skladu sa pravilima navedenog ministarstva, a da se praktičan deo koji je njima obuhvaćen organizuje u saradnji sa vrhunskim stručnjacima u konkretnoj oblasti.

U većini slučajeva specijalizovani kurs i obuka u toj kategoriji ne podrazumeva i obavezno predznanje materije, mada svakako postoje veštine koje se očekuje da ima svaki polaznik, što je posebno naznačeno u opisu konkretne edukacije.

Nakon što bude specijalizovani seminar u navedenoj oblasti završio, svaki kandidat će postati ujedno i vlasnik zvanično priznatog sertifikata. Uzevši u obzir da je reč o pravno validnom dokumentu, trebalo bi da njegov vlasnik izvrši propisani upis u radni dosije, a pri poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, s tim što se podrazumeva da ima pravo prilikom konkurisanja za određeno radno mesto i da ga priloži kao potpuno pravno važeći dokaz o osposobljenosti za obavljanje tog posla.

Od svakog zainteresovanog se očekuje da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora i da izvrši prijavu, odnosno da se u skladu sa pravilima upiše. U toku cele kalendarske godine, a u radno vreme predstavništva institucije organizatora je moguće izvršiti ili lično ili putem telefona prijavu, s tim da se takođe dozvoljava i konkretne podatke da kandidat pošalje na mejl adresu pomenute institucije.

Budući da su u pitanju specijalistički kursevi i obuke u kategoriji marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka, za neke od njih važi pravilo da mogu biti pohađani u okviru dokvalifikacije i prekvalifikacije, mada u većini slučajeva nastava može da bude organizovana prema pravilima kako vanredne, tako isto i redovne.

Podrazumeva se da će nakon što bude izabrao stručni seminar koji želi da pohađa, svaki polaznik dobiti precizna obaveštenja o tome po kom principu se nastava odvija. Generalno govoreći, otvorena je opcija da kandidat predavanja pohađa kako na klasičan način, to jest u poslovnici organizatora, tako isto i preko interneta, a u većini slučajeva važi pravilo da se stručna obuka i kurs za zanimanja u okviru kategorije marketing, odnosi sa javnošću, prodaja i nabavka sprovodi kako u okviru grupe, tako i kroz polu individualnu, odnosno individualnu nastavu.