Loading...

Moda

Steći kvalifikacije u modnoj industriji, zapravo nikada nije bilo jednostavnije, uzevši u obzir da su specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u kategoriji moda izuzetno zastupljeni u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije.

img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera luksuzne odeće

Na osnovu čega se može odrediti da li je neki odevni predmet luksuzan ili ne, se objašnjava polaznicima. A tokom teorijskog i praktičnog dela uče da dizajniraju luksuzne odevne predmete, uz korišćenje specijalizovanih računarskih programa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera odeće

Teorijski će polaznici naučiti koje su osnovne karakteristike onih materijala koji se najčešće koriste, a u okviru praktičnog dela će biti objašnjeno koja se pravila primenjuju, kada se dizajniraju odevni predmeti različite vrste i namene.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajnera venčanica

Neophodno je da polaznik ima osnovna znanja iz oblasti dizajniranja odeće, a tokom edukacije uči kako se dizajniraju venčanice, po kom principu se kreiraju dodatni elementi i od kojih materijala, te sem predavanja treba da pohađa i praksu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za dizajniranje luksuznih torbi

Na samom početku teorijskog dela kursa će polaznici biti upoznati sa istorijskim razvojem torbi, a zatim kroz praksu uče i od kojih materijala se izrađuju liksuzne torbe, te generalno kako se odvija celokupan proces njihovog dizajniranja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za engleski jezik u oblasti mode

Naravno da će kandidati imati priliku da upoznaju pojmove koji su specifični za navedenu oblast, a svakako će im biti predstavljen i tehnički modni žargon na engleskom jeziku. Akcenat obuke se stavlja na specijalno osmišljene govorne vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za izradu nakita

Nastavnom programom konkretne edukacije je određeno da polaznik teorijski nauči koji se materijali koriste, ali i koje tehnike za izradu različitih delova nakita, a da posle toga sva ta znanja usavrši kada bude pohađao praktičnu nastavu.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za modnog fotografa

Akcenat edukacije će biti stavljen na praktičan rad, tokom koga će polaznici naučiti da u skladu sa pravilima koriste specijalizovane uređaje, a profesori će im detaljno objasniti i koji fotografski alati i metode se primenjuju i kako.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za profesionalni razvoj u oblasti mode

Polaznici će biti u mogućnosti ne samo da nauče koja pravila važe u oblasti modnog dizajna, već će i da korak po korak savladaju umeće pravljenja modne kolekcije. Steći će i potrebna znanja o važnosti profesionalnog razvoja u ovoj oblasti.

Više

Moda

Steći kvalifikacije u modnoj industriji, zapravo nikada nije bilo jednostavnije, uzevši u obzir da su specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u kategoriji moda izuzetno zastupljeni u okviru ove specijalizovane obrazovne institucije.

Najpre se mora napomenuti da isključivo dokazano dobri stručnjaci sprovode kako teorijski, tako i praktični deo svake od ponuđenih edukacija.

Takođe je važno reći da sve potrebne dozvole za njihovu organizaciju škola poseduje, te da i diplomu koju pojedinačni kandidat stiče ima pravo svakako da koristi, a kao apsolutno zakonski važeći dokument. Ipak, ono što bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da zna, jeste da bi taj dokument trebalo i zvanično da unese u svoj radni dosije, a koji je pre toga otvorio u određenoj poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi time povećao šanse za pronalaženje posla u konkretnoj struci. Isto tako mu se savetuje da u svoj CV unese informaciju o posedovanju priznatog sertifikata, ali i da ga svakom potencijalnom poslodavcu na uvid priloži, kako bi dokazao da je u potpunosti osposobljen na određenom radnom mestu da se zaposli.

Izuzev mogućnosti da postane vlasnik diplome za dizajnera luksuzne odeće, na raspolaganju svakome je i stručni kurs i obuka za modnog fotografa. A ukoliko nekoga interesuje, ima mogućnost da pohađa i vrlo pažljivo osmišljeni seminar za engleski jezik u oblasti mode, ali se može i sertifikovati za zanimanje dizajner venčanica.

Svakako se organizuju i stručni kursevi i obuke za izradu nakita i za dizajniranje luksuznih torbi, a omogućeno je i pohađanje edukacije za profesionalni razvoj u oblasti mode, te se obavezno mora pomenuti i specijalizovana obuka i kurs za dizajnera odeće.

Iako je primarno važno da prijavljeni budu zainteresovani da se edukuju u konkretnoj oblasti, valjalo bi i da donekle imaju smisla za lepo, a kod pojedinih edukacija se očekuje i određeni nivo predznanja, s tim da će svaki polaznik dobiti precizne informacije o tome.

Važno je da svako ko to želi, prvo izvrši prijavu za pohađanje odabrane obuke, a da posle pripremi svu zahtevanu dokumentaciju, te je lično donese u prostoriji škole i upiše se zvanično. Uz opciju da kontaktira organizatora telefonom i tako se prijavi, svakom zainteresovanom se nudi i mogućnost da informacije o sebi zvanično pošalje na mejl ili da se prijavi ličnim dolaskom u školu.

Institucija koja je na teritoriji naše zemlje nadležna za definisanje nastavnog programa specijalizovanih edukacija jeste Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa se samim tim i sve obuke i kursevi za zanimanja u oblasti mode u skladu sa tim smernicama i organizuju.

Svakako će polaznik odabrati da li će pohađati program redovnog ili vanrednog školovanja, a dozvoljeno mu je i da izvrši kako stručno osposobljavanje za konkretni obrazovni profil, tako isto i dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Na osnovu podataka o diplomi, koju kandidat poseduje će moći da se odluči da li mu je dozvoljeno da se dokvalifikuje za određeni obrazovni profil u ovoj kategoriji ili, će pak moći samo da izvrši prekvalifikaciju. Tačnije, prvi program koji je pomenut je namenjen licima koja imaju želju ili potrebu da postanu vlasnici sertifikata, odnosno diplome za obrazovni profil u konkretnoj oblasti, a koji je viši od prethodnog za jedan stepen, dok se prekvalifikacija vrši kada kandidat želi da promeni dotadašnje zanimanje, odnosno da stekne još jednu diplomu za onaj obrazovni profil u okviru kategorije moda koji je kao i prethodni, a posmatrano sa stanovišta nivoa (stepena).

S obzirom na to da je praksa izuzetno važna, to gotovo svaki kurs i obuka za zanimanja u oblasti mode uključuje i taj segment, ali i predavanja. A kako se teorijski deo može organizovati i online i u školskim prostorijama, to jest u formi grupne, individualne ili poluindividualne nastave, to znači da će svaki prijavljeni imati mogućnost da izabere gde i kako će taj deo edukacije pohađati.