Loading...

Novinarstvo

Prvenstveno se mora naglasiti da se ova škola smatra potpuno osposobljenom da sprovodi edukacije u konkretnoj struci, uzevši u obzir da sve dozvole koje su joj potrebne za to, ona svakako poseduje.

img-responsive

Kurs i obuka za TV reportera

U toku teorijskog dela nastave, polaznici će biti upoznati sa različitim tipovima televizijskog izveštavanja, ali će naročita pažnja i u tom i u praktičnom delu da bude usmerena na pravilan način prikupljanja podataka o konkretnoj temi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za TV snimatelja

Polaznici će tokom predavanja biti upoznati sa procesom snimanja određenih sadržaja, koji bi trebalo da na televiziji budu prezentovani, a na praksi će usavršiti konkretna znanja, te naučiti kako da poboljšaju prethodno izrađene snimke.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za kamermana

Uzevši u obzir da navedena edukacija podrazumeva i praktični deo i predavanja, polaznicima je omogućeno da se detaljno upoznaju, pored ostalog sa vrstama kamera i različitom dodatnom opremom, te da nauče samostalno da ih pravilno koriste.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za novinara

Fokus edukacije se stavlja na proces prikupljanja informacija i odabira onih koji su relevantne, a svakako će kroz praktičan rad polaznici naučiti da pripremaju i sastavljaju novinski tekst u skladu sa pravopisnim i gramatičkim pravilima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za tehničkog urednika

Prvenstveno će prisutnima biti objašnjeno šta spada u obaveze osobe koja stekne kvalifikacije za pomenuto zanimanje. Na upoznavanje osnova koordiniranja aktivnosti se stavlja akcenat oba dela edukacije, to jest i praktičnog i teorijskog.

Više

Novinarstvo

Prvenstveno se mora naglasiti da se ova škola smatra potpuno osposobljenom da sprovodi edukacije u konkretnoj struci, uzevši u obzir da sve dozvole koje su joj potrebne za to, ona svakako poseduje. Isto tako se mora naglasiti da se svi kursevi i obuke za zanimanja u sklopu kategorije novinarstvo organizuju na osnovu pravila, koja je propisala relevantna državna institucija, odnosno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Svakako će svi oni kandidati, koji završe sa pohađanjem izabrane edukacije, zvanično postati sertifikovani za bavljenje tim poslom. A diplomu koju tom prilikom budu stekli će imati dozvolu da u praksi primenjuju i to potpuno isto kao i ostala zakonski priznata dokumenta. Preciznije govoreći, savetuje im se da taj dokument obavezno prilože ako budu želeli da u pomenutoj struci pronađu zaposlenje, jer će na taj način potencijalnim poslodavcima i moći da dokažu da su stekli potrebne kvalifikacije. Podrazumeva se, naravno da bi trebalo u svoj zvanični CV da posedovanje te diplome uvrste, a vrlo je važno i da zahtevaju njen zvaničan upis pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Izuzev mogućnosti da steknu važeću diplomu za zanimanje tehnički urednik, zainteresovanima se isto tako nudi i specijalizovana obuka i kurs za novinara.

Ukoliko ih više zanima ta oblast, trebalo bi da znaju i to da škola organizuje specijalizovani seminar za kamermana, ali da se sprovodi i edukacija nakon čijeg pohađanja kandidati postaju vlasnici sertifikata za zanimanje TV snimatelj.

Specijalizovane obuke i kursevi koje škola organizuje su svakako brojne, a mora se posebno istaći ona edukacija koja je namenjena svim kandidatima zainteresovanim za sticanje zvanja radio i TV reporter.

Podrazumeva se da je svaki kandidat, najpre obavezan da se zvanično prijavi za praćenje izabrane edukacije, ali isto tako i da dođe u školske prostorije lično kako bi se upisao zvanično, te da svu dokumentaciju koja se smatra obaveznom tom prilikom i dostavi. A kada bude vršio prijavljivanje na bilo koji od dostupnih načina, kandidat će svakako dobiti neophodne informacije i o samom postupku upisa i o dokumentaciji koju mora priložiti.

Ukoliko nekome najviše odgovara elektronski princip prijavljivanja, može se za njega odlučiti, te poslati svoje osnovne podatke, odnosno datum rođenja, ime i prezime na mejl organizatora, ali je obavezan u njemu da navede i broj telefona za kontakt. Takođe se dozvoljava i prijavljivanje telefonskim putem, s tim da zainteresovani mogu i u radno vreme škole doći lično i na taj način izvršiti prijavu.

Posebno je bitno da svako, koga stručni kursevi i obuke za zanimanja u okviru novinarske struke zanimaju zna da je otvorena mogućnost da nastavu prati u formi redovne ili vanredne, ali se naravno može opredeliti kako za stručno osposobljavanje za jedan od ponuđenih obrazovnih profila, tako i za dokvalifikaciju ili za program prekvalifikacije. Budući da su tačno definisana pravila za sprovođenje svakog od navedenih programa, to se prvo mora proveriti nivo kvalifikacija koje svaki pojedinačni kandidat poseduje, pa se nakon toga i može doneti zvanična odluka o tome kom programu je dozvoljeno da pristupi. A pod tim prvenstveno mislimo na postupke prekvalifikacije i dokvalifikacije, budući da se oni bitno razlikuju. Dakle, svi kandidati koji su se pre toga školovali za zanimanje nižeg stepena, a najpre drugog ili trećeg, će imati pravo da se dokvalifikuju za izabrani obrazovni profil u navedenoj struci, ali uz uslov da on bude ili trećeg ili četvrtog stepena, to jest od predhodnog viši za samo jedan stepen. Sasvim je drugačiji princip po kome se sprovodi prekvalifikacija, budući da bi tada kandidat trebalo da poseduje diplomu za obrazovni profil istog stepena, ali u nekoj drugoj struci.

Uzevši u obzir da skoro svaka obuka i kurs za zanimanja u okviru kategorije novinarstvo podrazumeva obavezu praćenja kako teorijskog, isto tako i praktičnog dela, obaveza je svakog prijavljenog da ispoštujete ta pravila.

Kada je u pitanju organizacija predavanja, polaznicima je na raspolaganju da ih prate ili u okviru poluindividualne nastave, a kada je prisutno dvoje kandidata ili potpuno samostalno, to jest kroz individualnu. Svakako se teorijski deo, koji uključuju svi kursevi i obuke za zanimanja u oblasti novinarstva može organizovati i za više polaznika, tačnije između četvoro i osmoro njih. Isto tako je omogućeno da polaznik izabere gde će da pohađa predavanja, budući da se nastava može organizovati ili u namenskim prostorijama škole ili online. A svaki polaznik koji se bude opredelio da teorijski deo edukacije za konkretni obrazovni profil pohađa online, mora obavezno to učiniti uz korišćenje sopstvenog računara, te će pre toga na njega morati, u skladu sa pravilima, da instalira tačno definisanu vrstu programa.