Loading...

Odnos sa klijentima

Isključivo na osnovu svih onih pravila koja zvanično donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao relevantna državna institucija, se sprovode apsolutno svi kursevi i obuke u kategoriji odnos sa klijentima.

img-responsive

Kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja

Predavači će objasniti kako se treba postaviti u slučaju da dođe do pošeškoća u naplati, a onda će prisutne uključiti i u simulacije određenih situacija, a kako bi bolje shvatili šta treba da učine da bi sa uspehom potraživanja i naplatili.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako napraviti brend

Polaznicima će biti predstavljena tačna definicija navedenog pojma, kao i njegove osnovne karakteristike. Nakon toga će na praktičnim primerima moći da se upoznaju i sa svim koracima, koje bi valjalo da preduzmu prilikom njegovog kreiranja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako poboljšati odnos sa kupcima, korisnicima usluga

Ne samo da će se polaznici edukacije upoznati sa ovom tematikom, već će im biti objašnjeno i zašto je važno da se kontakt sa korisnicima usluga i sa kupcima proizvoda održava, a upoznaće i osnove CRM - a (Customer Relationship Management).

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako poboljšati veštine prodaje

Podrazumeva se da će svaki polaznik navedene edukacije u potpunosti ovladati korišćenjem svih onih pomoćnih metoda, koje se u praksi moraju koristiti ako se želi poboljšati prodaja određenog proizvoda ili prezentovanja konkretne usluge.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako upravljati marketingom

Sa svim onim alatima i metodama, koje se najčešće koriste u oblasti marketinga, a kada je potrebno pravilno voditi različite kampanje i generalno osmisliti dobar marketinški plan, će se upoznati svi koji odluče da pohađaju ovu edukaciju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako uspešno upravljati poslovanjem

Uz učenje o pravilnoj implementaciji poznatih metoda, a prvenstveno Managment By Objectives (MBO) i Balanced ScoreCard (BCO), polaznici će ovladati i korišćenjem brojnih alata, što će sve imati pozitivan uticaj na kvalitet poslovnog procesa.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - kako uspešno voditi telefonsku prodaju

Sa osnovama komunikacije putem telefona, odnosno sa načinom na koji bi tim putem trebalo da se nude proizvodi ili suluge različite vrste će se upoznati kandidati, a učestvovaće i u vežbama, kroz koje će značajno unaprediti teorijska znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - naučite poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja

Prvenstveno će na predavanjima prisutnima biti prezentovana različita pravila, koja se moraju poštovati u poslovnom okruženju. Predviđeno je da se posle toga svi oni uključe u specijalno osmišljene vežbe, kako bi ih i praktično primenjivali.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - neverbalna komunikacija

Kako se sve više obraća pažnju na ovu vrstu komunikacije, a posebno se o primeni pravila koja ona navodi vodi računa u poslovanju, fokus nastave će biti stavljen baš na njihovu implementaciju u različitim situacijama, vezano za poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove društveno - odgovornog poslovanja

Akcenat nastave se stavlja na prezentovanje onih smernica, kojih mora da se pridržava svaka kompanija koja želi da posluje u skladu sa konceptom Corporate Social Responsibility, to jest CSR, a kroz primere će im ti principi biti pojašnjeni.

Više
img-responsive

Kurs i obuka o brendiranju

Kratko će se predavači osvrnuti na sam pojam brenda, a zatim će objasniti prisutnima kako se identitet određene kompanije definiše, to jest na koji način postupak brendiranja mora da bude sproveden da bi imao pozitivan učinak na poslovanje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za međunarodno poslovanje

Nastavnim planom je definisano da polaznici upoznaju sve segmente poslovanja koje se odvija na međunarodnom nivou i da steknu potrebna znanja vezano za primenu pravila svih onih standarda kvaliteta koji se moraju primenjivati tom prilikom.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za organizatora događaja

Najpre će prisutni da upoznaju glavne karakteristike događaja različite vrste, pa će detaljno, teorijski i praktično da ima bude objašnjen svaki korak koji se mora primeniti da bi određeni događaj bio organizovan na najbolji mogući način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za rad u call centru

Da bi bio uspešan u bavljenju ovim poslom, kandidat mora ne samo da ispunjava sve svoje obaveze, već i da zna kojih pravila se mora pridržavati prilikom komunikacije telefonskim putem sa klijentima, pa će tome i biti posvećena ova edukacija.

Više

Odnos sa klijentima

Isključivo na osnovu svih onih pravila koja zvanično donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao relevantna državna institucija, se sprovode apsolutno svi kursevi i obuke u kategoriji odnos sa klijentima.

A sama činjenica da ova škola poseduje sve potrebne dozvole za bavljenje navedenom delatnošću je, svakako svrstava u sertifikovane institucije, te njene diplome treba tretirati kao potpuno pravno validne. Zapravo, kandidati koji se odluče ili za vanredno ili za redovno školovanje u okviru zanimanja u navedenoj kategoriji ili se, pak opredele za stručno osposobljavanje, odnosno za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za neko od njih, te steknu diplomu, imaju dozvolu ne samo da je upišu u svoj radni dosije, već i da je prilikom konkurisanja na određeni oglas prilože potencijalnom poslodavcu i to kao apsolutno relevantan dokaz o nivou stečenih kvalifikacija. Kada je u pitanju upisivanje sertifikata u radne dosijee kandidata, moramo naglasiti da su zakonske odredbe nešto izmenjene i da od nedavno samo zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju dozvolu to da izvrše, pa se svakoj osobi koju interesuje bilo koja obuka i kurs u kategoriji odnos sa klijentima i koja uspešno završi pohađanje nastave, savetuje da to odmah učini po sticanju diplome.

Moramo naglasiti da je ponuda ove škole izuzetno bogata, tako da se organizuje najpre kurs i obuka za međunarodno poslovanje i specijalizovana edukacija, kroz koju se polaznici mogu upoznati sa time kako uspešno upravljati poslovanjem i kako naplatiti potraživanja.

Isto tako su u ponudi i obuke i kursevi - kako napraviti brend, ali i one koje nude mogućnost zainteresovanima da nauče kako poboljšati odnos sa kupcima, korisnicima usluga i kako uspešno voditi telefonsku prodaju. Specijalizovani seminar - kako upravljati marketingom je takođe u ponudi, a ukoliko se neko već bavi prodajom, ima mogućnost da pohađa edukaciju u toku koje će naučiti kako poboljšati veštine prodaje.

Za sve one koji žele da se bave vrlo zanimljivim i dinamičnim poslom se nudi specijalno osmišljena obuka i kurs za organizatora događaja, ali i za rad u call centru. Svakako treba pomenuti i mogućnost sticanja znanja koja se odnose na poseban vid komunikacije, naročito zastupljen u savremenom svetu, a koji polaznicima stručni seminar za neverbalnu komunikaciju svakako nudi, te im omogućuje da u potpunosti ovladaju svim tajnama takvog načina komuniciranja i time poboljšaju sve sfere svog života.

Takođe je dostupan i specijalizovani kurs i obuka za brendiranje, a uz to se ova škola može pohvaliti činjenicom da u okviru svoje aktuelne ponude nudi i mogućnost praćenja nastave, kroz koju polaznici stiču znanja vezano za osnove društveno odgovornog poslovanja. U ponudi su i mnoge druge obuke i kursevi, a svakako treba izdvojiti onu koja zainteresovanim licima pruža priliku da nauče poslovni bonton i pravila poslovnog ponašanja.

Bitno je napomenuti da ova škola poseban akcenat stavlja ne samo na kvalitet edukacije, već i na stručni i nastavni kadar, koji se bira vrlo pažljivo. Isto tako moramo naglasiti da se neprekidno ti stručnjaci usavršavaju, te da su specijalistički kursevi i obuke za predavače obavezni za njih, a kako bi im bilo omogućeno da svoja znanja i veštine, pa samim tim i kvalitet predavanja podignu na znatno viši nivo.

Ukoliko izabrani kurs i obuka u okviru kategorije odnos sa klijentima obuhvata i praktičan rad, mora se reći da se on uvek sprovodi uz mentorstvo najboljih u konkretnoj oblasti, te u okviru kompanija koje su u svom poslu dokazano dobre.

Što se tiče teorijskog dela, polaznici će odlučiti da li će predavanjima pristupati preko interneta, to jest uz korišćenje sopstvenog kompjutera ili će dolaziti u prostorije škole, koje su u skladu sa svetskim standardima opremljene. Zainteresovani moraju znati da se apsolutno svi kursevi i obuke iz kategorije odnos sa klijentima, to jest njihov teorijski deo mogu pohađati ili putem poluindividualne ili grupne, te individualne nastave, a isključivo od pojedinačnog kandidata i njegovih interesovanja zavisi za koju će se odlučiti.

Ono što je naročito važno i što apsolutno svako koga interesuje bilo koja obuka i kurs u kategoriji odnos sa klijentima mora da ispuni, jeste da izvrši prijavu, a zatim i da donese potrebna dokumenta i zvaničnom upisu lično prisustvuje u školskim prostorijama. Naglašavamo, da se u radno vreme škole tokom cele godine može izvršiti prijava i to ili putem telefona ili lično, a dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja, kada bi zainteresovani trebalo sve potrebne informacije da dostavi na mejl. A to podrazumeva da će u konkretnoj poruci izuzev svog imena i prezimena, obavezno navesti i broj telefona i datum rođenja.