Loading...

Poljoprivreda

Kako se menjaju trendovi u oblasti poslovanja, tako se isto menjaju i potrebe za kvalifikovanim stručnjacima u konkretnim oblastima.

img-responsive

Kurs i obuka za nadzornika zastićenih dobara prirode

Da bi neko mogao da se osposobi za bavljenje ovim poslom, prvo mora naučiti koja je definicija dobara prirode i po kom osnovu se štite. Isto tako će im profesori objasniti i kako se standardi i odredbe važećeg zakona u praksi primenjuju.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za održive investicije u poljoprivredi

Sa finansijskim aspektom investiranja u konkretnoj oblasti će prvenstveno biti upoznati polaznici edukacije, a zatim će se predavači fokusirati na primenu pravila koja su vezane za takozvane održive investicije u oblasti poljoprivrede.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvodnju organske hrane

Najvažnije je da polaznici edukacije nauče kako se određeno zemljište mora pripremiti za uzgajanje organske hrane, pa će nastava i biti usmerena najpre na to. A svakako će upoznati i celokupan postupak uzgoja i proizvodnje takvih namirnica.

Više

Poljoprivreda

Kako se menjaju trendovi u oblasti poslovanja, tako se isto menjaju i potrebe za kvalifikovanim stručnjacima u konkretnim oblastima. A jedna od kategorija koja je sve više zastupljena na tržištu rada naše zemlje, ali i mnogih drugih svakako je poljoprivreda.

Uzevši u obzir da se sve više ljude odlučuje za korišćenje organski gajenog voća i povrća, potrebno je da se zainteresovana lica kvalifikuju za tu vrstu proizvodnje, tako da se specijalizovana obuka i kurs za proizvodnju organske hrane organizuje u ovoj školi, a nakon završetka edukacije kandidati bivaju zvanično ovlašćeni da pokrenu sopstvenu proizvodnju. Dostupni su i mnogi drugi kursevi i obuke u okviru kategorije poljoprivreda, te se pored ostalog nudi prilika za sticanje zvanično priznatog sertifikata za nadzornika zaštićenih dobara prirode. Uz to se sprovodi i specijalizovani seminar za održive investicije u poljoprivredi.

Od specijalizovanih programa su zastupljeni kako stručno osposobljavanje za konkretni obrazovni profil u ovoj kategoriji, tako i procesi koji su poznati kao dokvalifikacija i prekvalifikacija, a svakako se izabrani kurs i obuka za zanimanje u oblasti poljoprivrede može pohađati ili redovno ili vanredno.

Princip po kome funkcioniše prekvalifikacija je naročito jednostavan, budući da se zainteresovanim kandidatima koji su završili školovanje pre toga i stekli diplomu za određeni obrazovni profil trećeg ili četvrtog stepena, omogućuje da pohađaju izabrani seminar za zanimanje u ovoj struci, ali on svakako mora biti potpuno istog stepena kao i prethodni. Naravno da je drugačiji princip prema kome se sprovodi postupak dokvalifikacije, a njemu imaju pravo da pristupe isključivo ona lica koja žele da se sertifikuju za obrazovni profil u okviru poljoprivrede, a koji svakako mora biti viši u odnosu na onaj za koji su imali prilike da se pre toga školuju. Tako će, jednostavno rečeno, zainteresovani koji imaju diplomu za neki obrazovni profil drugog, odnosno trećeg stepena, kroz program dokvalifikacije imati priliku da zvanično postanu vlasnici diplome za zanimanje u navedenoj oblasti koje će biti ili trećeg ili četvrtog stepena, a što opet sve zavisi od nivoa kvalifikacija koje oni poseduju do tog trenutka.

Državna institucija koja jedina ima pravo u našoj zemlji da propiše nastavni program za sve edukacije ove vrste jeste Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa se u skladu sa njima i organizuju sve obuke i kursevi za zanimanja u oblasti poljoprivrede.

Napominjemo da većina ovih specijalizovanih edukacija uključuje obavezu pohađanja dva segmenta, to jest teorijskog i praktičnog. Svi polaznici će biti obavezni da odluče da li će predavanja pohađati u grupi, odnosno u okviru individualne ili poluindividualne nastave, a svakako će imati mogućnost izbora između online praćenja teorijskog dela nastave i dolaska u školu, kada se pristupa klasičnom principu sprovođenja predavanja. Oni kandidati koji izaberu prvu opciju, će predavanjima morati isključivo da pristupe preko kompjutera koji poseduju, a imaće i obavezu da namenski softver na njega pre početka instaliraju.

Za sprovođenje praktičnog dela, koji podrazumeva gotovo svaki kurs i obuka za obrazovne profile u oblasti poljoprivrede su zadužena lica sa zavidnim nivoom iskustva u praksi, te sa sigurnošću možemo da kažemo da se praksa organizuje u skladu sa međunarodnim standardima.

Pošto budu završili pohađanje edukacije za izabrano zanimanje u konkretnoj oblasti, kandidati će od škole dobiti diplomu za taj obrazovni profil. A uzevši u obzir da navedena obrazovna institucija poseduje sve dozvole koje su neophodne za sprovođenje tih edukacija, kandidati nemaju razloga za brigu, jer je diploma potpuno zakonski priznata. Trebalo bi da je, na prvom mestu upišu u radni dosije, to jest da zahtevaju od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, da to izvrše, budući da jedino oni imaju pravo to i da učine, a prema odredbama trenutno važećeg zakona. Svakako je poželjno i da sertifikat za konkretno zanimanje u oblasti poljoprivrede u svoju radnu biografiju uvrsti svaki kandidat, te ako bude konkurisao za posao, da je na uvid svakako priloži i tako dokaže da poseduje potrebne kvalifikacije za bavljenje izabranim poslom.

Uzevši u obzir da se svi kursevi i obuke za zanimanja u okviru kategorije poljoprivreda organizuju tokom godine, to znači i da se bilo kog radnog dana sva zainteresovana lica mogu lično prijaviti u prostorijama škole za pohađanje odabrane edukacije. A svakako imaju pravo i da se telefonskim putem prijave, ali i da osnovne informacije o sebi, to jest ime i prezime, kao i datum rođenja, te obavezno broj telefona, pošalju na zvaničan mejl pomenute institucije. Podrazumeva se da će ih ovlašćeno lice obavestiti o svim dokumentima, koja će morati u trenutku upisa da prilože, te je naročito važno da lično dođu u prostorije škole, kako bi zvanično mogli da se upišu za pohađanje one edukacije koju su prethodno izabrali.