Loading...

Poslovna komunikacija

Ko god se razume dobro u svoj posao, sasvim sigurno želi u određenom trenutku stečena znanja da nadogradi, a nekako se prvo seti da usavrši veštine poslovne komunikacije i poslovnog bontona, jer na taj način ostvaruje i pozitivan efekat na kvalitet svog poslovanja.

img-responsive

Kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou

Planom ove specijalizovane edukacije je obuhvaćeno savladavanje pravila kako poslovne komunikacije, tako i bontona, a koja važe u mnogim zemljama. Polaznici će imati prilike da se sa njima upoznaju i u okviru predavanja, ali i u toku vežbi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka - osnove asertivne komunikacije

Profesori će na samom početku objasniti prisutnima na koji način se definiše asertivnost, te koje su osnovne osobenosti te vrste komuniciranja. Takođe je praktičan rad obuhvaćen ovom edukacijom, a kandidati treba da pohađaju i predavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku

Definisano je da polaznici budu upoznati sa pravilima komuniciranja sa poslovnim partnerima koji su izvorni govornici pomenutog jezika. Sem predavanja, edukacijom su obuhvaćene i vežbe, koje pružaju mogućnost usavršavanja konkretnih znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na francuskom jeziku

Tokom predavanja će biti govora o osnovama elektronske, ali i usmene i telefonske kominikacije sa osobama kojima je francuski jezik maternji. Polaznici će morati da učestvuju i u praktičnom delu, odnosno vežbama, te da pohađaju predavanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku

Da bi mogli da upoznaju osnovna pravila komunikacije u poslovnom svetu i to sa izvornim govornicima italijanskog jezika, polaznici će morati da nauče i koja su pravila poslovnog bontona aktuelna u toj zemlji, a uz predavanja će imati i vežbe.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku

Sem detaljnog upoznavanja prisutnih sa osnovnim kulturnim, ali i poslovnim običajima na teritoriji Kine, predviđeno je da profesori objasne i kako bi trebalo da funkcioniše usmena i pisana poslovna komunikacija sa govornicima tog jezika.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na portugalskom jeziku

Nastavnim planom je predviđeno da kandidati pohađaju predavanja i nauče kako bi trebalo da komuniciraju sa poslovnim partnerima kojima je maternji jezik portugalski, a da onda učestvuju i u vežbama, kako bi još bolje shvatili objašnjeno.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na ruskom jeziku

Kako je vrlo važno da kandidati nauče kako bi trebalo da se ponašaju u različitim situacija iz poslovne sfere, a vezano za komunikaciju sa Rusima, to će edukacija biti usmerena na vežbe, kroz koje će usavršiti konkretna teorijska znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku

Podrazumeva se da će akcenat biti stavljen na razvoj veština usmene i pisane komunikacije sa poslovnim partnerima španskog govornog područja, ali će biti govora i, uopšteno o običajima koji su prisutni među izvornim govornicima tog jezika.

Više

Poslovna komunikacija

Ko god se razume dobro u svoj posao, sasvim sigurno želi u određenom trenutku stečena znanja da nadogradi, a nekako se prvo seti da usavrši veštine poslovne komunikacije i poslovnog bontona, jer na taj način ostvaruje i pozitivan efekat na kvalitet svog poslovanja.

Sa tim u vezi je dobro naglasiti da se specijalizovane obuke i kursevi u sklopu kategorije poslovna komunikacija organizuju u ovoj školi, a isključivo na osnovu precizno definisanih pravila, koja u ovom slučaju određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Uzevši u obzir da uspešni poslovni ljudi, često posluju i izvan granica naše zemlje, jasno je zbog čega je upravo specijalizovani kurs i obuka - kako ostvariti uspešnu poslovnu saradnju na međunarodnom nivou jedna od najposećenijih edukacija u okviru ove obrazovne institucije. A ne treba zaboraviti ni činjenicu da se organizuje stručni seminar poslovne komunikacije na engleskom jeziku, koji je takođe izuzetno posvećen, budući da je u pitanju jezik koji je jedan od najčešće korišćenih u celom svetu, a posebno u poslovanju.

Dostupna je i obuka i kurs poslovne komunikacije na ruskom jeziku, te svako ko želi može i da stekne potrebna znanja i veštine, a vezano za osnove poslovne komunikacije na kineskom jeziku. Svakako treba pomenuti i informaciju da se sprovode kursevi i obuke poslovne komunikacije na španskom i portugalskom jeziku, te da je u ponudi i specijalizovani seminar - osnove asertivne komunikacije.

Pored svih pomenutih, organizuje se i stručna obuka i kurs komunikacije na francuskom jeziku, te ako neki kandidat zahteva, svakako može da stekne i osnovna znanja vezano za način funkcionisanja poslovne komunikacije na italijanskom jeziku.

Naročito važno da se zainteresovana lica prijave za pohađanje izabrane edukacije, a to podrazumeva da će školu kontaktirati ili elektronskim putem (na mejl) ili telefonom, s tim da je uvek otvorena opcija i da prošetaju do ove čuvene obrazovne institucije i na taj način izvrše prijavu. Takođe je bitno i da svi zainteresovani znaju da su obavezni u trenutku upisa da budu lično prisutni u školi, ali će naravo prethodno da dobiju informacije o dokumentaciji koja je obavezna, a koju će upravo tada morati i da donesu.

Svaki kurs i obuka za zanimanja u okviru kategorije poslovna komunikacija se sprovodi ili kao stručno osposobljavanje ili kroz vanredno, odnosno redovno školovanje, ali je dostupna i opcija kako prekvalifikacije, tako i dokvalifikacije. Zainteresovani će od strane zaposlenih u sklopu institucije organizatora dobiti podatke o obavezama vezano za svaki od pomenutih procesa, jer se tačno zna kome je namenjen koji od njih. Tako je, na primer predviđeno da osobe koje su do tog trenutka postale zvanično vlasnici diplome za obrazovni profil, koji je na primer drugog ili trećeg stepena, pristupe procesu dokvalifikacije i na taj način se zvanično kvalifikuje za zanimanje u ovoj kategoriji, a koje je ili trećeg ili, pak četvrtog stepena, to jest za stepen više. A sasvim je drugačiji princip koji se poštuje prilikom prekvalifikacije, jer tada, najprostije govoreći kandidati stiču diplomu, ali za obrazovni profil u ovoj struci koji svakako mora biti po stepenu istovetan, kao i prethodni.

Naglašavamo da se teorijski deo, koji podrazumevaju obuke i kursevi u oblasti poslovna komunikacija, sprovode ili online ili u školskim prostorijama, s tim da će svaki prijavljeni odabrati i da li će predavanjima da pristupa individualno, u društvu sa još jednom osobom (poluindividualna edukacija) ili u grupi, pošto se svi tipovi nastave nalaze u zvaničnoj ponudi škole.

Što se tiče praktičnog dela, odnosno vežbi, a ako su u program konkretne edukacije uključene, njih će svakako voditi visokokvalifikovani stručnjaci, koji imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da će i prisutnima na najbolji način preneti predviđena znanja.

Diploma koju će svaki kandidat steći po završetku edukacije, koju izabere da pohađa, bi trebalo da bude upisana u njegov radni dosije, a o čemu će morati samostalno da se pobrine. Zapravo je neophodno da konkretni sertifikat odnese u onu filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj je prethodno bio prijavljen, te da navede zahtev za njegovim zvaničnim upisom. A uzevši u obzir da se radi o zakonski priznatom dokumentu, to se i podrazumeva da svaki kandidat imam pravo i da ga zvanično priloži, kada konkuriše za posao u ovoj struci, to jest kada je potrebno da dokaže nivo kvalifikacija koje je stekao.