Loading...

Prehrambena struka

Mora se priznati da su obrazovni profili koje nudi prehrambena struka ne samo vrlo atraktivni, već i prilično dobro plaćeni, a uz to je i potreba za radnicima koji imaju validne diplome za ta zanimanja uvek na visokom nivou, tako da svako ko se za njih zvanično sertifikuje u relativno kratkom roku i pronađe zaposlenje u struci.

img-responsive

Kurs i obuka za buregdžiju

Predviđeno je nastavnim planom da kandidati pohađaju i predavanja i praksu, te da nauče koje vrste bureka postoje, ali i na koji način se pripremaju. U potpunosti će ovladati i procesom pečenja bureka, a naučiće i da koriste potreban alat.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za konditora

Budući da se pravila međunarodno priznatog HACCP standarda primenjuju u ovoj oblasti, sa njima će svakako biti upoznati polaznici edukacije, a takođe će ovladati znanjima vezano za proizvodnju, kao i za dekoraciju različitih vrsta slatkiša.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za medara

Na nastavi će biti govora o osnovnim osobenostima meda, a polaznici će se upoznati i sa brojnim proizvodima koji se od njega dobijaju. Svakako će upoznati i pravila HACCP standarda, te će teorijski i praktično ovladati procesom proizvodnje.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mesara

Polaznici će da budu upoznati sa podelom namirnica životinjskog porekla i sa različitim proizvodima koji se od njih dobijaju, a naučiće i kako se vrši priprema životinja za klanje, te kako se prema kvalitetu deklarišu meso i mesni proizvodi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mlekara

Prvenstveno će polaznici da nauče koje obaveze ima osoba sertifkovana za pomenuto zanimanje, a upoznaće se na predavanjima i kroz praksi sa procesom proizvodnje kako mleka, tako i brojnih mlečnih proizvoda i sa načinom njihovog čuvanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za mlinara

Svaki polaznik će pohađati teorijski i praktični deo, a prvenstveno će upoznati osnovne odredbe HACCP standarda. Svakako će se detaljno upoznati i sa svim onim pravilima, koja se moraju poštovati prilikom prerade različitih vrsta žitarica.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za pekara

Uz predavanja, polaznici će prisustvovati i praksi, te će se upoznati sa korišćenjem različitih sirovina i sa načinom njihove upotrebe u ovoj industriji. Takođe će naučiti da izrađuju testa različite vrste, a ovladaće i postupkom pečenja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prerađivača duvana

Polaznici će pohađati predavanja, pa onda će pristupiti i praktičnom delu edukacije, te će svakako ovladati i svim koracima koji se maksimalno moraju ispoštovati kada se vrši prerada duvana, a upoznaće i različite vrste duvanskih proizvoda.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za prerađivača voća i povrća

Sa svim segmentima koje podrazumeva proces prerade povrća i voća će se upoznati polaznici navedene edukacije, a naučiće da koriste i brojne mašine, kao i posebne vrste tehnologija, te će imati obavezu da prisustvuju i predavanjima i praksi.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvodnju sadnog materijala u plastenicima

Predviđeno je da se polaznici upoznaju sa vrstama plastenika i staklenika, te da teorijski i praktično nauče kako se oni postavljaju. Takođe će biti upoznati i sa korišćenjem alata i specijalnih mašina, a naučiće i kako se bilje štiti.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvođača alkoholnih pića

Pored toga što će polaznicima biti prezentovane osnovne odredbe HACCP standarda, takođe će se upoznati i sa različitim vrstama alkoholnih pića. Nakon teorijskog dela, pohađaće praksu, gde će sva ta znanja moći da primene na pravilan način.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvođača bezalkoholnih pića

Na početku edukacije će polaznicima biti predstavljene osnovne grupe bezalkoholnih pića i njihove osobine. A predviđeno je da se kako na predavanjima, tako i tokom praktičnog rada upoznaju sa celokupnim procesom proizvodnje svakoga od njih.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za proizvođača piva

Tokom nastave će se polaznici upoznati sa osnovnim sirovinama, odnosno sa osobinama hmelja, kvasa i ječma, te će im detaljno na predavanjima, a posle i na praksi biti objašnjeno kako se proizvodi pivo i koje se mašine tom prilikom koriste.

Više

Prehrambena struka

Mora se priznati da su obrazovni profili koje nudi prehrambena struka ne samo vrlo atraktivni, već i prilično dobro plaćeni, a uz to je i potreba za radnicima koji imaju validne diplome za ta zanimanja uvek na visokom nivou, tako da svako ko se za njih zvanično sertifikuje u relativno kratkom roku i pronađe zaposlenje u struci.

Rukovodeći se time da se sve više ljudi opredeljuje da izvrši ili dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za neko od zanimanja u ovoj struci, ova škola nudi oba programa, ali i stručno osposobljavanje za konkretni obrazovni profil. Svakako se obuke i kursevi u okviru kategorije prehrambena struka mogu pohađati i u skladu sa pravilima koja definiše redovno školovanje, ali je isto tako dostupna i opcija vanrednog pohađanja nastave.

Svi oni kandidati koji su se školovali za neki obrazovni profil drugog ili trećeg stepena, imaju mogućnost da pristupe programu dokvalifikacije i na taj način zvanično steknu diplomu za neko od ponuđenih zanimanja u okviru prehrambene struke, a koje je trećeg ili četvrtog stepena, što isključivo sve zavisi od nivoa prethodnog stečenih kvalifikacija. Program koji se odnosi na prekvalifikaciju je, zapravo namenjen osobama koje žele da rade u ovoj struci, a istovremeno poseduju i priznatu diplomu za neki obrazovni profil, koji mora da bude istog stepena.

Budući da je na teritoriji naše zemlje samo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nadležno za definisanje nastavnog programa, to moramo naglasiti da se svaki kurs i obuka za zanimanja prehrambene struke prema tim pravilima i organizuje.

Važno je istaći da je dostupan veliki broj edukacija za obrazovne profile u ovoj oblasti, a između ostalog se organizuju kursevi i obuke za prerađivača duvana, te za prerađivača voća i povrća, kao i za mlekara. U slučaju da neko želi da se upozna sa tim kako funkcioniše proizvodnja sadnog materijala u plastenicima, svakako ima mogućnost da pohađa specijalizovani seminar i postane vlasnik zvanično priznate diplome za konkretno zanimanje.

Sem toga, dostupna je i obuka i kurs za buregdžiju, kao i edukacija kroz koju polaznici stiču zvanje pekar ili mesar, a organizuje se i stručni seminar, koji zainteresovanim licima omogućuje da steknu sertifikat za konditora.

Specijalizovane obuke i kursevi za zanimanja u kategoriji prehrambena struka pružaju priliku osobama koje su zainteresovane da se sertifikuju kako za proizvođača alkoholnih pića, tako i za proizvođača bezalkoholnih pića. A u zvaničnoj ponudi je i specijalizovani kurs i obuka za proizvođača piva, te je dostupna i opcija za sticanje pravno validnog sertifikata za medara, ali i za zanimanje mlinar.

Potrebno je reći i to da ova obrazovna institucija sarađuje sa vrhunskim stručnjacima, to jest sa privatnim preduzetnicima i firmama, u okviru kojih su stalno zaposlena lica koja poseduju diplome za zanimanja prehrambene struke, te da oni učestvuju i u sprovođenju praktične nastave, koju podrazumevaju svi kursevi i obuke da konkretnu grupu zanimanja. Takođe je predviđeno i pohađanje predavanja, a teorijski deo edukacije sprovodi se ili online, kada se od polaznika zahteva posedovanje kompjutera ili u skladu sa klasičnim principom, što podrazumeva sprovođenje nastave u prostorijama ove škole. Važno je da svi prijavljeni imaju na umu činjenicu da se teorijski deo, koji svaka stručna obuka i kurs u okviru kategorije prehrambena struka uključuje, organizuje na jedan od tri načina, što znači da prijavljeni imaju mogućnost izbora između praćenja nastave u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Još je ostalo da kažemo i to da će svaki kandidat po uspešnom završetku odabranog seminara i zvanično da postane vlasnik diplome za zanimanje koje odabere. A vrlo je važno napomenuti da je u pitanju dokument koji je svakako validan i priznat sa pravnog stanovišta, te njegov vlasnik ima pravo da ga u različitim situacijama koristi. Prvenstveno se svakom kandidatu savetuje da zahteva njegovo upisivanje u zvanični radni dosije, a što se od skora može izvršiti isključivo pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, budući da njeni zaposleni jedino za to i imaju nadležnost. Takođe bi kandidati trebalo u svoju radnu biografiju da unesu informaciju o posedovanju diplome za izabrano zanimanje u okviru ove struke, te svakako treba prilikom konkurisanja na određeni oglas za posao da ga pruže na uvid potencijalnom poslodavcu i da tako dokažu da su u skladu sa zakonskim odredbama kvalifikovani za bavljenje tim poslom.