Loading...

Pripremne obuke

Većina kompanija od svojih zaposlenih zahteva da poseduju Evropsku licencu poslovnih kompetencija, a koja je poznata kao EBC*L, što su početna slova reči European Business Competence Licence.

img-responsive

Kurs i obuka za sticanje EBC*L (A nivo)

Polaznici će saznati zašto treba da poseduju EBC*L (European Business Competence Licence). Fokus će biti stavljen na upoznavanje prisutnih sa zahtevima koji se tiču A nivoa, a svakako će biti govora i o osnovnim finansijskim pojmovima.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sticanje EBC*L (B nivo)

Pored ostalog će polaznici da se upoznaju sa pravilnom poslovnom i investicionom analizom, kao i sa projektnim planiranjem, te sa svim onim oblastima koje se proveravaju za sticanje EBC*L B nivoa (European Business Competence Licence).

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara

Da bi neko bio u mogućnosti da se pripremi za polaganje stručnog ispita, a kako bi bio zvanično sertifikovan za ovo zanimanje, on mora, između ostalog ovladati procesom obračuna poreza, te upoznati osnovne pojmove u oblasti finansija.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo

Ne samo da će se upoznati sa osnovnim osobenostima oba tipa knjigovodstva, već će polaznicima biti objašnjeno i koja je razlika između njih. Svakako će naučiti u praksi, odnosno kroz posebno osmišljene vežbe, da primenjuju potrebna znanja.

Više
img-responsive

Kurs i obuka za sticanje sertifikata za stečajnog upravnika

Polaznici će se upoznati sa zahtevima, koji su pred njih stavljeni vezano za polaganje specijalizovanog ispita, posle čega i stiču sertifikat za pomenuto zanimanje. Na taj način će se propisno i pripremiti za njegovo uspešno polaganje.

Više

Pripremne obuke

Većina kompanija od svojih zaposlenih zahteva da poseduju Evropsku licencu poslovnih kompetencija, a koja je poznata kao EBC*L, što su početna slova reči European Business Competence Licence. A da bi bili u mogućnosti taj dokument da obezbede, zainteresovani moraju u skladu sa propisima da se sertifikuju, to jest i da polažu stručne ispite, nakon čega će biti u mogućnosti i da zvanično postanu vlasnici pomenutog dokumenta i to na određenom nivou.

U želji da svim onim licima, koja za tim imaju potrebe, omogući što bolju pripremu za polaganje, ova obrazovna institucija organizuje i specijalizovani pripremni seminar za sticanje EBCL (A nivo), ali se svakako sprovodi i pripremna obuka i kurs za sticanje EBCL (B nivo).

Isto tako se u aktuelnom programu pomenute škole nalaze i pripremni kursevi i obuke za sticanje sertifikata za prosto i dvojno knjigovodstvo, kao i za sticanje sertifikata za finansijskog analitičara.

A mora se naglasiti i to da se, svakako organizuje i specijalizovani pripremni kurs i obuka za stečajnog upravnika.

Kao što smo već pomenuli, osnovni cilj sprovođenja ovih edukacija jeste da se osobama koje žele konkretni sertifikat da steknu omogući da što brže polože predviđeni ispit ili više njih. A nakon što budu završili sa pohađanjem odabranog pripremnog seminara, oni će svakako od strane ove institucije dobiti i potvrdu, to jest dokaz da su nastavu pohađali u predviđenom trajanju. Takođe se mora naglasiti i da je često, upravo to izneto kao osnovni zahtev za polaganje specijalizovanih ispita, koji omogućuju zainteresovanima da zvanično postanu vlasnici jednog od konkretnih sertifikata.

Svaki će kandidat morati tokom upisa da obavesti ovlašćeno lice navedene obrazovne institucije da li ga interesuje klasičan način pohađanja nastave, to jest da li će predavanja da prati direktno u školskim prostorijama ili će, ipak odabrati drugu ponuđenu opciju. A ona uključuje praćenje predavanja online, odnosno isključivo uz korišćenje polaznikovog računara, koji mora imati određene performance. Obaveza svakoga koga primarno interesuju online pripremni kursevi i obuke jeste da ispoštuje pravila, te da na vreme i to potpuno samostalno, na taj kompjuter instalira tačno određenu vrstu softvera.

Izuzetno je važno naglasiti da se kako klasična pripremna obuka i kurs, tako i ona koju kandidat pohađa online, svakako može odvijati samo za jednu osobu, to jest za njih dvoje ili za više njih, budući da se sprovodi kako individualni, tako i poluindividualni, ali i grupni pripremni seminar.

Sva lica koja su zainteresovana, moraju znati da škola maksimalno sledi uputstva koja su izneta od strane jedine relevantne državne institucije, to jest Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, pa se stoga i sve pripremne obuke i kursevi organizuju upravo na osnovu tih pravila.

Tokom cele godine može da bude izvršeno prijavljivanje, ali i upis, jer se i nastava organizuje u tačno određenom periodu, a prema programu koji je važeći u ovoj školi. Uz opciju da osnovne informacije o sebi, odnosno datum rođenja, ime i prezime, kao i broj telefona, kandidat dostavi ili na mejl adresu ili telefonskim putem, ima i onu koja podrazumeva njegov dolazak u školske prostorije, a zarad prijavljivanja. A svako ko bude izvršio prijavu će dobiti informacije o samom procesu upisa, ali i o dokumentaciji koju obavezno mora priložiti. Naglašavamo da bez obzira koji od navedenih načina kandidat izabere za prijavu, on mora priložiti zahtevanu dokumentaciju i lično obavezno biti prisutan, kada bude bio organizovan zvaničan upis.